3.Włocławski Batalion Drogowo-Mostowy im. gen. Karola Sierakowskiego (2011 - 2023)
3.Pułk Saperów (2023 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 3.Batalion Drogowo-Mostowy został sformowany na podstawie decyzji MON Nr Z-28/Org./P1 z dnia 10 marca 2011 roku, dokument ten określił że jednostka ma zostać sformowana w terminie do 30 czerwca 2011 roku na bazie 3.Pułku Drogowo-Mostowego. Po sformowaniu z dniem 1 lipca 2011 roku batalion został podporządkowany Dowódcy 2.Pułku Saperów z Kazunia, pozostając etatowo odrębną jednostką. Batalion stacjonuje w garnizonie Chełmno i jest jednostką inżynieryjną realizującą zadania takie jak: rozpoznanie inżynieryjne terenu i sił wroga, budowa zapór inżynieryjnych, rozbudowa fortyfikacji, budowanie mostów składanych i przepraw, wykonywania inżynieryjnych prac maskowania. Jednostka przeznaczona jest również do pomocy w wypadkach klęsk żywiołowych.  
12 czerwca 2023 r. na placu apelowym 3 batalionu drogowo-mostowego odbył się uroczysty apel z okazji przejścia jednostki w podporządkowanie 1 Dywizji Piechoty Legionów. Aktu podpisania protokołów przekazania batalionu dokonali w obecności Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej, Pana generała brygady Marka WAWRZYNIAKA, Dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów Pan gen. bryg. dr Norbert IWANOWSKI oraz Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów Pan płk Robert KAMIŃSKI.
30 czerwca 2023 r. odbyła się uroczystość przeformowania batalionu w pułk połączona z objęciem dowodzenia pułkiem przez płk. Filipa KŁOBUKOWSKIEGO.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 238/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, sztandaru, nadania imienia patrona i wyróżniającej nazwy oraz ustanowienia dorocznego święta 3. batalionu drogowo-mostowego
 
1. 3. batalion drogowo-mostowy:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) I batalionu saperów im. gen. Tadeusza Kościuszki (1918-1921),
b) XIX batalionu saperów (1920-1921),
c) XXIX batalionu saperów (1921),
d) 3. pułku saperów Wileńskich (1921-1929),
e) 3. batalionu saperów Wileńskich (1929-1939),
f) 3. Brygady Pontonowo-Mostowej (1944-1945),
g) 1. Warszawskiego samodzielnego zmotoryzowanego pułku pontonowo-mostowego (1945-1949),
h) 3. Warszawskiego pułku pontonowego (1949-1996),
i) 3. pułku drogowo-mostowego (1996-2011);
 
2) przejmuje sztandar rozformowanego 3. pułku drogowo-mostowego.
 
2. 3. batalion drogowo-mostowy przyjmuje wyróżniającą nazwę „Włocławski”.
 
3. 3. batalionowi drogowo-mostowemu nadaje się imię gen. Karola Sierakowskiego.
 
4. Ustanawia się doroczne święto 3. batalionu drogowo-mostowego w dniu 6 czerwca.
 
DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 3. Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego oraz proporczyka na beret jego żołnierzy
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret żołnierzy, zwany dalej „proporczykiem”, 3. Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 3. WŁOCŁAWSKIEGO BATALIONU DROGOWO-MOSTOWEGO im. gen. Karola SIERAKOWSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 3. WŁOCŁAWSKIEGO BATALIONU DROGOWO-MOSTOWEGO im. gen. Karola SIERAKOWSKIEGO NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 3. WŁOCŁAWSKIEGO BATALIONU DROGOWO-MOSTOWEGO im. gen. Karola SIERAKOWSKIEGO
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 3. WŁOCŁAWSKIEGO BATALIONU DROGOWO-MOSTOWEGO im. gen. Karola SIERAKOWSKIEGO
- / W Y C I Ą G / -
 
2. Odznaka wykonana jest na bazie krzyża maltańskiego z wydłużonym dolnym ramieniem. Ramiona krzyża pokryte są czerwoną emalią ze złocistą obwódką. Na górnym ramieniu znajduje się cyfra „3” oznaczająca numer batalionu, na dolnym ramieniu litery „bdm” – skrót nazwy batalionu. Na lewym ramieniu umieszczone są cyfry „1921” – rok powstania 3. Pułku Saperów Wileńskich, którego dziedzictwo i tradycje przejął batalion oraz na prawym „1944” – rok utworzenia 3. Zmotoryzowanej Brygady Pontonowo-Mostowej, która była początkiem rodowodu batalionu. Na tle krzyża umieszczona jest tarcza z zarysem twierdzy – która jest elementem odznaki Stowarzyszenia Saperów Polskich na Obczyźnie, którego tradycje kultywuje Batalion. Na czarne tło twierdzy nałożony jest herb miasta Włocławka, nawiązujący do miejsca stacjonowania batalionu w latach 1945-2002.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 3.bdm
  - kompania dowodzenia
  - kompania logistyczna
  - kompania budowy podpór mostów
  - kompania pontonowa
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Marek Wawrzyniak (1.VII.2011 – 8.IV.2013)
 - ppłk Kazimierz Wołowiec (8.IV.2013 - IX.2016)
 - cz. p.o. mjr Artur Marzec (IX.2016 - 11.X.2016)
 - ppłk Artur Gruszczyk (11.X.2016 - 30.III.2017)
 - ppłk Krzysztof Mikrut (30.III.2017 - 13.IX.2019)
 - ppłk Sylwester Drozd (13.IX.2019 - ?)
 - ppłk Piotr Kranz (? - ?) - ostatni dowódca 3.bdm
 - cz. p.o. kpt. Andrzej Kuczyński (? - ?)
 - cz. p.o. kpt. Tomasz Kala (? - obecnie)
 - płk Filip KŁOBUKOWSKI (30.VI.2023 - obecnie) - pierwszy dowódca 3.psap
 
PODPORZĄDKOWANIE
2.Mazowiecki Pułk Saperów (1.VII.2011 – 12.VI.2023)
1.Dywizja Piechoty Legionów (12.VI.2023 - obecnie)
 
DANE ADRESOWE
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.