25. Dywizja Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego – JW 5963 (1994 - 1999)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Początek historii 25.Dywizji Kawalerii Powietrznej to rok 1994 i zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 01/Oper. z dnia 14 kwietnia 1994 roku , w nim zawarto wytyczne jak formować nowo powstałą dywizję. Potwierdzeniem tych wytycznych było zarządzenie organizacyjne Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 035/Org. z dnia 15 czerwca 1994 roku nakazujące sformować:
 
 - Dowództwo i Sztab 25.Dywizji Kawalerii Powietrznej – JW 5963 z m.p. Łódź
 - 7.Bazę Lotniczą – JW 2556 z m.p. Łódź, Nowy Glinnik i Leźnica Wielka (baza miała swoje pododdziały zamiejscowe)
 - 251.Pułk Kawalerii Powietrznej – JW 3009 z m.p. Leźnica Wielka
      - 6.Batalion Zabezpieczenia – JW 3035 z m.p. Leźnica Wielka
 - 252.Pułk Kawalerii Powietrznej – JW 2427 z m.p. Nowy Glinnik
      - 2.Batalion Zabezpieczenia – JW 3930 z m.p. Nowy Glinnik
 - 253.Pułk Kawalerii Powietrznej – JW z m.p. Nowe Miasto
                
Terminy formowania poszczególnych pododdziałów początkowo były następujące * :
 
 - do 31 października 1994 r. – Dowództwo i Sztab 25.DKPow w Łodzi
 - do 30 kwietnia 1995 r. – pkpow w Leźnicy Wielkiej
 - do 31 grudnia 1995 r. – pkpow w Nowym Glinniku
 - do 31 grudnia 1998 r. – szkolno-bojowy pkpow w Nowym Mieście
 
Grupę organizacyjno-przygotowawczą nowego związku taktycznego stanowili:
 
- dowódca – płk dypl. Włodzimierz Michalski
- szef szkolenia – z-ca dcy – ppłk dr Wojciech Kasprzycki
- szef sztabu – z-ca dcy – ppłk dypl. Marian Kobielski
- szef logistyki – z-ca dcy – płk mgr inż. Andrzej Kustra
- oficer ds. bezpieczeństwa lotów – mjr pil. Andrzej Pawłowski
- st. oficer operacyjny – z-ca szefa sztabu – ppłk nawig. Wiesław Mirek
- oficer organizacyjno-kadrowy – kpt. Mirosław Połowski
- oficer łączności – mjr mgr inż. Józef Opara
- oficer służby Inżynieryjno-lotniczej – kpt. mgr inż. Piotr Chasikowski
- oficer logistyki – mjr mgr inż. Witold Wojciechowicz
- oficer logistyki – kpt. mgr inż. Dariusz Orliński
 
Grupa ta w dniu 15 czerwca 1994 roku rozpoczęła swoją działalność w Łodzi. Uroczystą inaugurację szkolenia zaplanowano na dzień 15 czerwca 1994 roku. Formowanie nowego ZT rozpoczęto zgodnie z planami od Dowództwa, Sztabu Dywizji oraz 7.BL i 251.pkpow (którego dowódcą został były dowódca 37.pśt – płk pil. Jerzy Tolala).
 
Formowanie 251.pkpow rozpoczęto bardzo szybko, a struktura tego pułku była następująca:
 
- Dowództwo 251.pkpow (pierwszy dowódca 251.pkpow – płk pil. Jerzy Tolala)
- Sztab
- kompania dowodzenia (pierwszy dowódca – kpt. Jarosław Wojciechowski)
- 1.szwadron kawalerii powietrznej (pierwszy dowódca – ppor. Adam Hofman)
- 2.szwadron kawalerii powietrznej (pierwszy dowódca – ppor. Jacek Jaśkiewicz)
- 3.szwadron kawalerii powietrznej (pierwszy dowódca – ppor. Adolf Kozik)
- 4.szwadron kawalerii powietrznej (pierwszy dowódca – ppor. Jarosław Niemiec)
- 5.szwadron kawalerii powietrznej (pierwszy dowódca – ppor. Jacek Szczepanik)
- bateria artylerii mieszanej (pierwszy dowódca – por. Piotr Męczyński)
- bateria przeciwlotnicza (pierwszy dowódca – ppor. Maciej Mroczkowski)
- kompania saperów
 
Głównym wyposażeniem pułku były śmigłowce Mi-8 oraz Mi-17 w różnych wersjach PPD (Powietrzny Punkt Dowodzenia), P (Pasażerski), T (Transportowy) i T/U (Transportowy/Uzbrojony), w wersjach uzbrojonych głównym orężem walki śmigłowców były wyrzutnie UB-16 (dla Mi-8) i UB-32 (dla Mi-17).
 
Zabezpieczeniem działań dywizji zajmowała się 7.Baza Lotnicza, której dowódca był równocześnie szefem logistyki dywizji, pierwszym dowódcą 7.BL został Pan płk mgr inż. Andrzej Kustra, pod koniec 1994 roku w składzie bazy rozpoczęto formowanie 6 Batalionu Zabezpieczenia który miał stacjonować w Leźnicy Wielkiej i zabezpieczać funkcjonowanie 251.pkpow. Batalion ten po sformowaniu podporządkowano pod 251.pkpow na czas „P”.
 
Struktura 6.bzab po sformowaniu:
 
- Dowództwo 6.bzab (pierwszy dowódca – ppłk dypl. Jerzy Janczyk)
 - sztab (pierwszy szef sztabu – kpt. mgr inż. Zdzisław Bazaniak)
 - logistyka (pierwszy szef – kpt. mgr Włodzimierz Sarnociński)
 - dywizjon techniczny (pierwszy dowódca – kpt. mgr inż. Szymon Osych)
   - sekcja SiL
   - eskadra techniczna obsługiwań okresowych (pierwszy dowódca – por. mgr inż. Krzysztof Jakubik)
   - 1 eskadra techniczna obsługiwań bieżących (pierwszy dowódca – kpt inż. Władysław Drabik)
   - 2 eskadra techniczna obsługiwań bieżących (pierwszy dowódca – por. mgr inż. Marek Sol)
   - 3 eskadra techniczna obsługiwań bieżących (pierwszy dowódca – kpt. inż. Ryszard Drobnikowski)
 - kompania łączności i ubezpieczenia lotów (pierwszy dowódca – mjr inż. Zbigniew Kielmer)
 - kompania remontowa (pierwszy dowódca – ppor. inż. Mirosław Magryta)
 - kompania zabezpieczenia (pierwszy dowódca – por. inż. Jarosław Majchrowski)
 
Zamysł batalionów zabezpieczenia był taki by jednostki te na czas „P” były podporządkowane dowódcom pułków kawalerii powietrznej, zaś na czas „W” przechodziły one automatycznie pod dowództwo 7.Bazy Lotniczej.
 
Aby wzmocnić zaplecze remontowe dywizji w skład 7.Bazy Lotniczej włączono 55.Polowe Warsztaty Lotnicze, w składzie bazy były już jako Polowe Warsztaty Lotnicze, po ich włączeniu ich kierownikiem został kpt. mgr inż. Krzysztof Kopytek, w nowej strukturze PWL rozpoczęły funkcjonować od 1 czerwca 1995 roku.
 
Po pewnym czasie rozmył się numer 251 i żołnierze zaczęli często ten pułk nazywać pierwszym, po pewnym czasie postanowiono że pułk ten będzie dziedziczył tradycje kawaleryjskich jednostek historycznym i będzie nosił nazwę historyczną, okazja do tego nadarzyła się w Święto Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 1995 roku. Wtedy to nadano dziedzictwa tradycji, nazwy wyróżniające, ustanowiono święta dywizji jak i jej jednostek. I tak 251.Pułk Kawalerii Powietrznej stał się 1.Pułkiem Szwoleżerów Ziemi Łęczyckiej im. marszałka Józefa Piłsudskiego, również tego samego dnia wręczono sztandar pułkowi. Akt nadania sztandaru 1.pszwol Prezydent RP podpisał w dniu 11 lipca 1995 roku.
 
Pod względem szkoleniowy ważnym wydarzeniem był udział w ćwiczeniu „Tatry-95”, które odbywało się w dniach 12-16 września 1995 roku, oprócz żołnierzy 25.DKPow udział w ćwiczeniu brały jednostki 6.BDSz, 21.BSP i 14.BPanc. W dniu 18 września 1995 roku odbyła się wizyta naczelnego dowódcy sił obronnych Finlandii gen. Gustawa Hagglunda wraz z grupą oficerów, gościli oni w Leźnicy gdzie zapoznali się z zadaniami jakie wykonuje 25.DKPow i jej wyposażeniem.
 
Formowanie 252.Pułku Kawalerii Powietrznej rozpoczęło się od wyznaczenie mjr dypl. Tadeusza Buka na dowódcę tej jednostki w dniu 30 października 1995 roku, jednostkę miano formować na bazie 2.Batalionu Zabezpieczenia który został podporządkowany z WLiOP do KOW w dniu 6 listopada 1995 roku. Po sformowaniu tego pułku 2.bzab został mu podporządkowany i miał zabezpieczać pułk logistycznie. Pułk ten formowany był wolniej niż 251.pkpow, toteż na początek sformowano w nim pierwszy szwadron , w listopadzie po wcieleniu młodego rocznika drugi szwadron, a trzeci dopiero w maju 1996 roku. W dniu 9 czerwca 1996 roku (252) 2.pkpow przejął tradycje 7 Pułku Ułanów Lubelskich i przyjął taką nazwę. 22 listopada 1996 roku do 7.pul przekazano 16 śmigłowców „Sokół” oraz eskadra lotnicza.
 
Ostatni z planowanych do sformowania pułków, 253.pkpow, który miał być szkolno-bojowy nie został ostatecznie sformowany, miano go formować w oparciu o 47.Szkolny Pułk Śmigłowców w Nowym Mieście nad Pilicą, jednak decyzją przełożonych ostatecznie jednostka ta nie powstała.
 
Ciekawą z punktu widzenia szkoleniowego była historia szkolenia „Kozacki Step-98”, które zorganizowano w ramach „Partnerstwa dla Pokoju” w dniach 18-29 maja 1998 roku w Wielkiej Brytanii. Do ćwiczenia tego Wielka Brytania wydzieliła jeden pluton desantowo-szturmowy z Altershot, Polska wydzieliła jeden pluton kawalerii powietrznej z 1.pszwol z Leźnicy Wielkiej oraz Ukraina wydzieliła dwa plutony – rozpoznawczy z Białej Cerkwi oraz powietrznodesantowy z Odessy. Pluton z 1.pszwol wykazał się dużym profesjonalizmem i uzyskał dobre oceny podczas ćwiczenia.
 
Rok 1999 był ostatnim rokiem funkcjonowania dywizji, zwierzchnicy postanowili o rozformowaniu dywizji i przeformowaniu jej w brygadę o nowej strukturze organizacyjnej zakładającej bataliony kawalerii powietrznej i dywizjony lotnicze zamiast pułków kawalerii powietrznej.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 104/MON z dnia 14 lipca 1995 roku dywizja przejęła dziedzictwo tradycji oddziałów Mazowieckiej Brygady Kawalerii:
 - 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego
 - 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
 - 11 Pułk Ułanów Legionowych im. marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza
 
Również tą decyzją nadano imię patrona dywizji oraz ustalono święto dywizji na dzień 18 czerwca.
 
oznaka rozpoznawcza na mundur 25.DKPow
 
oznaka rozpoznawcza 1.pszwol
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo 25.DKPow – JW 5963 Łódź
  - 7.Baza Lotnicza – JW 2556 Łódź
  - 251.Pułk Kawalerii Powietrznej / 1.Pułk Szwoleżerów Ziemi Łęczyckiej im. Józefa Piłsudskiego – JW 3009 Leźnica Wielka
      - 6.Batalion Zabezpieczenia – JW 3035 Leźnica Wielka
  - 252.Pułk Kawalerii Powietrznej / 7.Pułk Ułanów Lubelskich im. Kazimierza Sosnkowskiego – JW 2427 Nowy Glinnik
      - 2.Batalion Zabezpieczenia – JW 3930 Nowy Glinnik
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - gen. bryg. dr Włodzimierz Michalski (16.V.1994 – 1.VII.1996)
 - p.o. płk dypl. Marian Kobielski (1.VII.1996 – 13.I.1997)
 - gen. bryg. Mieczysław Bieniek (13.I.1997 – 9.XI.1998)
 - gen. bryg. Jan Kempara (9.XI.1998 – 30.IX.1999)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Krakowski Okręg Wojskowy (16.V.1994 – 31.XII.1998)
Korpus Powietrzno-Zmechanizowany (1.I.1999 – 30.IX.1999)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 
* - wg książki – A. Kustra  „Kawalerzyści XXI wieku”, Bellona, Warszawa 2001

Please publish modules in offcanvas position.