Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny „Gronik”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 WOSzK „Gronik” sformowano w roku 1957 na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 052/Org. z dnia 16 marca 1957 roku jako Ośrodek Kondycyjny dla Personelu Latającego, jedostkę formowano wg etatu Nr 21/263 o etatowym stanie osobowym 9 żołnierzy i 11 pracowników wojska. Niedługo potem Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0153/Org. z dnia 20 sierpnia 1957 roku przeformowano istniejący już Ośrodek na etat Nr 21/269 o etatowym stanie osobowym 20 żołnierzy i 16 pracowników wojska. W roku 1966 zmieniono nazwę Ośrodka na obecną tj. Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny. Przez jakiś czas od roku 1975 WOSzK był włączony w skład Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego „Zakopane-Kościelisko”. WOSzK obecnie zajmuje się organizacją turnusów szkoleniowych dla personelu Sił Powietrznych, do dyspozycji instruktorów i żołnierzy przebywających na turnusach są: basen, siłownia, baza hotelowa, hala sportowa jest także sala widowiskowo-konferencyjna, aktualnie w WOSzK planowane są realizacje przystosowania pomieszczeń do prowadzenia szkoleń w zakresie symulatora dezorientacji przestrzennej.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 192/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem.
 
DECYZJA Nr 197/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — dla upamiętnienia daty sformowania Wojskowego Ośrodka Kondycyjnego dla personelu latającego — ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się doroczne Święto Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem — w dniu 2 czerwca.
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Witold GORBASIEWICZ (2.VI.1957 – 1961)
 - płk Mieczysław STACHURA-MICHALSKI (5.VII.1961 – 1973)
 - płk pil. Władysław KARŁOWICZ (17.VIII.1973 – 1975)
 - ppłk Jan KITRASIEWICZ (30.X.1975 – 1978)
 - ppłk pil. Stanisław BRODZIŃSKI (24.VIII.1978 – 1980)
 - płk dypl. pil. Jan GŁODEK (18.IX.1980 – 1987)
 - płk dypl. pil. Piotr BILIŃSKI (5.XI.1987 – 1999)
 - cz. p.o. ppłk mgr Andrzej CZARNIECKI (1999 – 2000)
 - płk dypl. pil. Józef KURCZAP (30.VII.2000 – 2002)
 - ppłk mgr Andrzej CZARNIECKI (18.IV.2002 - ?)
 - ppłk dypl. pil. Janusz NIEWIADOMY (? - 2009)
 - ppłk mgr Dariusz JARASZEK (15.VII.2009 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (? – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.