Wojskowa Komenda Transportu Kraków
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Wojskowa Komenda Transportu w Krakowie została sformowana na bazie Komendy Komunikacji Wojskowej w Krakowie w terminie do dnia 31 grudnia 2002 roku, i z dniem 1 stycznia 2003 roku rozpoczęła funkcjonowanie w nowej strukturze i pod nową nazwą, zmieniono również rejon odpowiedzialności komendy, dotychczasowo obejmowała ona swoim zasięgiem województwa małopolskie i podkarpackie, po zmianach były to małopolskie i świętokrzyskie. Z dniem 20 czerwca 2011 roku w skład komendy włączono również Delegaturę WKTr ze Zgierza (później przeniesioną do Łodzi) poszerzając obszar działania komendy o województwo łódzkie. Do zadań komendy należy monitorowanie przejazdu wojskowych kolumn na terenie odpowiedzialności, opracowywanie pozwoleń na przejazdy pojazdów wojskowych, zabezpieczanie przegrupowań wojsk wylatujących w rejony misji zagranicznych na lotnisku Kraków-Balice, jak i również przylotów z tych misji. Komenda nadzoruje również przygotowanie sieci kolejowej, drogowej i wodnej dla potrzeb obronności.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 31/MON z dnia 16 lutego 2012 r. ustanowiono odznakę pamiątkową WKTr Kraków.
 
STRUKTURA
 
 - Komenda WKTr Kraków
 - Sekcja Kierowania Ruchem Wojsk
 - Sekcja Zabezpieczenia Przewozów
 - Sekcja Przeładunków i Sieci Transportowej
 - Delegatura WKTr – Kielce
 - Delegatura WKTr – Łódź
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr mgr inż. Krzysztof Kisiel (? – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy (1.I.2003 – 28.IV.2011)
3.Regionalna Baza Logistyczna (28.IV.2011 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.