9. Szkolny Pułk Samochodowy – JW 1956 (1958 - 1987)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                9.Szkolny Pułk Samochodowy został sformowany na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 085/Org. z dnia  9 października 1958 roku na bazie 27.Szkolnego Batalionu Samochodowego w Ostrowie Wielkopolskim. Jednostka po sformowaniu przystąpiła do rozbudowy bazy szkoleniowej, która była wtedy niewystarczająca dla pułku, do jednostki przybyło również sporo nowych oficerów z WAT celem uzupełnienia kadry przejętej z 27.szbsam. Jednostka poza planowym szkoleniem aktywnie wspierała również społeczność Ostrowa Wielkopolskiego biorąc udział m.in. w pracach budowlanych w ZNTK i ZAP. Zaowocowało to powołaniem społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru i w dniu 17 lipca 1960 roku jednostka otrzymała sztandar wojskowy z rąk Dowódcy ŚOW gen. dyw. Czesława Waryszaka.  W kolejnych latach pułk poddawano wielu kontrolom, gdzie jednostka uzyskiwała bardzo dobre wyniki. Zimą 1962/63 w związku z ostrą i śnieżną zimą żołnierze pułku pracowali przy odśnieżaniu najważniejszych węzłów komunikacyjnych oraz pomagali w zaopatrywaniu miasta w np. węgiel. W 1964 patronat nad pułkiem objęły Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego (ZNTK) w Ostrowie Wielkopolskim. Kolejne lata to szkolenie oraz działania racjonalizatorskie kadry pułku, które zaowocowały np. opracowaniem trenażera MTS-70, który został zatwierdzony i uwzględniony w programach szkolenia kierowców, jako obowiązujący we wszystkich ośrodkach szkolenia WP, niedługo potem kadra pułku opracowała zmodernizowaną wersję tego trenażera pod nazwą MTS-72, który pozwalał na szkolenie kierowców samochodów ciężarowych Star-660. W roku 1970 Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0126/Org. z dnia 22 grudnia 1970 roku pułk został przeformowany z etatu Nr 38/011 na nowy etat Nr 38/053 o etatowym stanie osobowym 413 żołnierzy i 13 pracowników cywilnych. W 1975 nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy pułku. Jednym z zadań sztabu pułku było przygotowanie mobilizacji w ramach jednostki, plan mobilizacyjny przewidywał że na bazie 9.szpsam organizowana ma być Armijna Baza Remontowa mająca zabezpieczać działania Armii formowanej przez ŚOW na czas „W”. W latach 1977-1981 pułk był wielokrotnie wyróżniany np. tytułem „Przodującego pułku Wojska Polskiego” oraz był wyróżniony medalem „Za Osiągnięcia w Służbie Wojskowej”. Historia pułku „kończy” się w roku 1987 kiedy to jednostka została przeformowana na 9.Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojskowych.
                
STRUKTURA
 
 - dowództwo
 - sztab
 - szkolny batalion dowódców drużyn samochodowych
 - 1. szkolny batalion kierowców samochodowych
 - 2. szkolny batalion kierowców samochodowych
 - kompania samochodów szkolnych
 - pluton gospodarczy
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. Celestyn Leśniewski (X.1958 – 29.IV.1975)
 - płk dypl. Kazimierz Buczma (29.IV.1975 – 28.II.1982)
 - płk dypl. Jacenty Frączek (2.V.1982 – 1987)
 
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.