12.Wojskowy Oddział Gospodarczy im. gen. dyw. Karola Otto Kniaziewicza
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                12.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności, w przypadku 12.WOG są to garnizony Toruń i Inowrocław. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. 12.WOG sformowany został w roku 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, połączono 12.WOG z jednostkami: 2.Pułkiem Inżynieryjnym w Inowrocławiu, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, 6.Samodzielnym Oddziałem Geograficznym w Toruniu oraz 56.Pułkiem Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu (który z dniem 1 stycznia 2012 został przeformowany w 56.Bazę Lotniczą).
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Odznaka pamiątkowa - Decyzja Nr 465/MON z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej 12. Wojskowego Odziału Gospodarczego
 
Oznaka rozpoznawcza - Decyzja Nr 40/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki rozpoznawczej 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
 
wzór oznaki rozpoznawczej 12.WOG (wyjściowa i polowa)
 
DECYZJA Nr 183/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona 12. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu
 
1. 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) Pułku Manewrowego Artylerii Centrum Wyszkolenia Artylerii (1927-1932),
b) 31. Pułku Artylerii Lekkiej (1932-1939),
c) 59. Zapasowego Pułku Artylerii (1945),
d) 76. Warszawskiego Manewrowego Pułku Artylerii Centrum Wyszkolenia Artylerii i Wyższej Szkoły Artylerii (1945-1956),
e) 3. Składnicy Amunicji (1945-1965),
f) 14. Składnicy Sprzętu Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1965-1969),
g) 14. Składnicy Uzbrojenia Sprzętu Radiotechnicznego i Łączności (1969-1978),
h) 14. Składnicy Technicznej (1978-1998),
i) 7. Warsztatów Technicznych (1981-1998),
j) 1. Bazy Materiałowo-Technicznej (1998-2011);
 
2) otrzymuje imię gen. dyw. Karola Otto Kniaziewicza.
 
STRUKTURA
 
 - komenda 12.WOG
  - pion głównego księgowego
  - logistyka
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
  - sekcja inwentaryzacji
  - sekcja medyczna
  - wydział administracyjny
  - wydział infrastruktury
  - wydział planowania
  - wydział materiałowy
  - wydział techniczny
  - służba łączności i informatyki
  - grupa zabezpieczenia Nr 1 – Toruń
  - grupa zabezpieczenia Nr 2 – Toruń
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. mgr Eryk Hoffmann (14.III.2011 – 31.III.2015)
 - płk Mirosław Sowiński (31.III.2015 - 29.III.2018)
 - cz. p.o. ppłk Jan Lipiński (29.III.2018 - 21.V.2018)
 - płk Janusz Kryszpin (21.V.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (14.III.2011 - 31.XII.2011)
1.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.