9.Rejonowe Warsztaty Techniczne (1997 - 2011)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                9.Rejonowe Warsztaty Techniczne sformowano w terminie do dnia 1 lipca 1997 roku na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Nr 028/Org. z dnia 27 czerwca 1996 roku na bazie 4.Batalionu Remontowego w garnizonie Krosno Odrzańskie. Warsztaty były jednostką logistyczną odpowiadającą głównie za remonty konserwacyjne czołgów PT-91, wozów zabezpieczenia technicznego WZT-2 i WZT-3, samochodów ciężarowych Star-266 oraz innego rodzaju sprzętu jak sprzętu inżynieryjno-saperskiego. Warsztaty ściśle współpracowały z 5.Rejonową Bazą Materiałową. W roku 2007 w 9.RWT przygotowano stanowiska remontowe dla czołgów Leopard-2, dzięki czemu jednostka ta mogła dokonywać remontów najnowszych nabytków pancernych. Jednostka brała czynny udział w życiu lokalnej społeczności. W związku ze zmianami w logistyce Sił Zbrojnych RP z dniem 27 kwietnia 2011 roku warsztaty zostały przekazane w podporządkowanie komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej, a tam do końca roku rozformowane, natomiast na ich bazie sformowano Warsztaty Techniczne w Krośnie Odrzańskim jako składową część 4.Regionalnej Bazy Logistycznej.
                
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 82/MON z dnia 16 marca 2009 roku warsztaty dziedziczyły tradycje następujących jednostek:
 
 - Warsztatów Remontowych 4.Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego (1944)
 - Służby Warsztatów Naprawczych Dowództwa Oddziałów Technicznych, sformowanych na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza na terenie Szkocji w ramach 4.Dywizji Piechoty (1945-1947)
 - 33.Ruchomych Warsztatów Napraw Samochodowych 4.Dywizji Piechoty im. płk Jana Kilińskiego (1952-1960)
 - 57.Dywizyjnych Warsztatów Uzbrojenia 4.Dywizji Piechoty im. płk Jana Kilińskiego (1960-1962)
 - 5.Ruchomych Warsztatów Napraw Czołgowych (1962-1966)
 - 4.Batalionu Remontowego 4.Dywizji Zmechanizowanej im. płk Jana Kilińskiego (1966-1997)
 
Równocześnie decyzją Nr 82/MON z dnia 16 marca 2009 ustanowiono święto 9.RWT na dzień – 10 października.
 
Decyzją Nr 119/MON z dnia 7 kwietnia 2009 wprowadzono oznakę rozpoznawczą 9.RWT.
 
oznaka rozpoznawcza 9.RWT
 
STRUKTURA
 
 - kierownictwo 9.RWT
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Maciej Rowiński (1997 – 31.VIII.1998)
 - ppłk Wojciech Palus (1.IX.1998 – VIII.2003)
 - ppłk Jan Bereza (IX.2003 – X.2007)
 - ppłk Dariusz Chodukiewicz (X.2007 - XII.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy (1.VII.1997 – 27.IV.2011)
4.Regionalna Baza Logistyczna (27.IV.2011 – 31.XII.2011)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.