16.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                16.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności, w przypadku 16.WOG jest to garnizon Drawsko Pomorskie/Oleszno. Podstawą prawną do formowania jednostki była Decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. 16.WOG sformowany został w roku 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, połączono 16.WOG z jednostkami: 2.Brygada Zmechanizowana w Złocieńcu, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – Drawsko w Olesznie i 104.Batalion Zabezpieczenia w Wałczu.
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 512/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu
Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) — ustala się co następuje:
 
1. Ustanawia się doroczne Święto 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim w dniu 29 kwietnia.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 92/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
16. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO  == W Y C I Ą G ==
 
2. Odznaka wykonana jest na planie krzyża maltańskiego emaliowanego barwy czarnej z pomarańczową obwódką na obrzeżach. Barwa czarno-pomarańczowa symbolizuje służby techniczno-logistyczne. Na krzyżu umieszczony jest herb Drawska Pomorskiego. Pomiędzy ramionami krzyża znajduje się miecz (symbol służby uzbrojenia) skrzyżowany ze stylizowanym kłosem (symbol jednostek kwatermistrzowskich) w barwach srebra oksydowanego. W tle widnieje srebrzysty wieniec zębaty, nawiązujący do pododdziałów remontowych oraz służb technicznych.
 
DECYZJA Nr 323/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą zwaną dalej „oznaką” 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
oznaka rozpoznawcza 16.WOG
 
STRUKTURA
 
 - komenda 16.WOG
 - pion głównego księgowego
 - logistyka
 - sekcja wychowawcza
 - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
 - sekcja inwentaryzacji
 - sekcja medyczna
 - wydział administracyjny
 - wydział infrastruktury
 - wydział planowania
 - wydział materiałowy
 - wydział techniczny
 - służba łączności i informatyki
 - grupa transportowa
 - grupa zabezpieczenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Mirosław Sowiński (1.IV.2011 – 30.III.2015)
 - ppłk Paweł Mela (30.III.2015 - 21.XI.2016)
 - cz. p.o. ppłk Artur Prabucki (21.XI.2016 - 2.I.2017)
 - ppłk Artur Prabucki (2.I.2017 - 28.IX.2018)
 - cz. p.o. ppłk Bogusław Pisała (28.IX.2018 - 5.XI.2018)
 - ppłk Artur Danił (5.XI.2018 - 30.III.2020)
 - cz. p.o. ppłk Bogusław Pisała (30.III.2020 - 15.VI.2020)
 - ppłk Bogusław Pisała (15.VI.2020 - 31.I.2022)
 - ppłk Mariusz Biłec (31.I.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.IV.2011 - 31.XII.2011)
1.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.