16.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                16.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności, w przypadku 16.WOG jest to garnizon Drawsko Pomorskie/Oleszno. Podstawą prawną do formowania jednostki była Decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. 16.WOG sformowany został w roku 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, połączono 16.WOG z jednostkami: 2.Brygada Zmechanizowana w Złocieńcu, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – Drawsko w Olesznie i 104.Batalion Zabezpieczenia w Wałczu.
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 92/MON z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 16.Wojskowego Oddziału Gospodarczego wprowadzono odznakę pamiątkową 16.Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
 
Decyzją Nr 323/MON z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 16.Wojskowego Oddziału Gospodarczego wprowadzono oznakę rozpoznawczą jednostki.
 
oznaka rozpoznawcza 16.WOG
 
STRUKTURA
 
 - komenda 16.WOG
 - pion głównego księgowego
 - logistyka
 - sekcja wychowawcza
 - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
 - sekcja inwentaryzacji
 - sekcja medyczna
 - wydział administracyjny
 - wydział infrastruktury
 - wydział planowania
 - wydział materiałowy
 - wydział techniczny
 - służba łączności i informatyki
 - grupa transportowa
 - grupa zabezpieczenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Mirosław Sowiński (1.IV.2011 – 30.III.2015)
 - ppłk Paweł Mela (30.III.2015 - 21.XI.2016)
 - cz. p.o. ppłk Artur Prabucki (21.XI.2016 - 2.I.2017)
 - ppłk Artur Prabucki (2.I.2017 - 28.IX.2018)
 - cz. p.o. ppłk Bogusław Pisała (28.IX.2018 - 5.XI.2018)
 - ppłk Artur Danił (5.XI.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.IV.2011 - 31.XII.2011)
1.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.