37.Dywizjon Lotniczy "Ziemi Łęczyckiej"
(1.Dywizjon Lotniczy)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 37.dywizjon jest jednym z dwóch dywizjonów mających zapewnić lotnicze zabezpieczenie działań 25.Brygady Kawalerii Powietrznej, jednostka wykonuje takie zadania jak transport powietrzny, desantowanie, wsparcie ogniowe i zabezpieczenie pododdziałów bojowych brygady jakimi są bataliony kawalerii powietrznej. Formowanie dywizjonu zakończono z końcem roku 1999. Podstawowym elementem uzbrojenia dywizjonu są śmigłowce Mi-8 i Mi-17 które podzielone są na eskadry lotnicze podporządkowane dowództwu 37.dlot. Jednostka działa również w ramach 7.Taktycznej Grupy Bojowej do której wydziela jedną ze swoich eskadr, w skład 7.TGB wchodzą również eskadry z 7.dywizjonu lotniczego oraz 7.batalion kawalerii powietrznej. Żołnierze 37.dlot aktywnie również uczestniczą w misjach poza granicami kraju, wydzielone siły jednostki brały udział w PKW Irak oraz biorą udział w PKW Afganistan. W dniu 10 marca 2016 roku dywizjon wzbogacił się o śmigłowiec Mi-17 o numerze taktycznym 0608, który został przekazany z 43.Bazy Lotnictwa Morskiego. Miejscem stałej dyslokacji jednostki jest Leźnica Wielka.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 54/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie nadania nazw wyróżniających, patronów, ustanowienia doroczych Świąt, przejęcia dziedzictwa tradycji oraz sztandarów przez 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim i jej jednostki wojskowe  == W Y C I Ą G ==
 
W związku z przeformowaniem 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej na 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej i dla zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych tego związku taktycznego, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1), z dniem 3 maja 2000 r.
 
p o l e c a m :
 
5. 1 Dywizjonowi Lotniczemu:
1) przyjąć nazwę: "37 Dywizjon Lotniczy Ziemi Łęczyckiej";
2) przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
- 37 Pułku Śmigłowców Transportowych 1971-1994
3) doroczne Święto obchodzić w dniu 6 grudnia
 
DECYZJA Nr 28/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1. Dywizjonu Lotniczego Ziemi Łęczyckiej

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 1. Dywizjonu Lotniczego Ziemi Łęczyckiej.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. DYWIZJONU LOTNICZEGO ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ  / w y c i ą g /
 
2. Odznaka, w formie czteroramiennego krzyża o wymiarach 40 x 40 mm, wykonana jest z metalu srebrzonego, którego ramiona wyłożone są ciemnoniebieską emalią. Na górnym ramieniu krzyża umieszczony został herb powiatu łęczyckiego. W centralnej części krzyża znajduje się biało – czerwona szachownica, otoczona srebrną obwódką, na którą nałożony jest wizerunek uzbrojonego śmigłowca typu Mi 8 barwy ciemnoszarej z jasnoniebieskim przeszkleniem kabiny, który symbolizuje rodzaj sprzętu, w jaki wyposażony jest dywizjon. Na poziomych ramionach krzyża umieszczono: na lewym – cyfrę „1” (numer jednostki), na prawym - napis „dlot” (skrót nazwy jednostki). Cyfra i napis są barwy srebrzystej. Krzyż został opleciony srebrzystym, oksydowanym wieńcem laurowym. Każda odznaka jest numerowana.
 
  
Różne wersje kolorystyczne oznaki rozpoznawczej 37.dlot
 
oznaki rozpoznawcze 1.eskadry śmigłowców 37.dlot (1 wersja)
 
oznaka rozpoznawcza 1.eskadry śmigłowców 37.dlot (2 wersja)
 
 
Oznaki rozpoznawcze 2.eskadry śmigłowców 37.dlot (stara wersja)
 
Oznaka rozpoznawcza 2.eskadry śmigłowców 37.dlot (obecna wersja)
 
   
oznaki rozpoznawcze 37.dlot stosowane w różnych zmianach PKW Irak
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 37.dlot
 - Pion Szkolenia
 - Logistyka
 - Pion Głównego Księgowego
 - Sekcja wychowawcza
 - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 - Sekcja służby zdrowia
 - Sekcja bezpieczeństwa lotów
 - 1.eskadra śmigłowców
 - 2.eskadra śmigłowców
 - kompania dowodzenia
 - kompania zabezpieczenia
 - grupa remontowa
 - grupa obsługi technicznej
 - Pion inżynieryjno-lotniczy
 - pluton medyczny
 - pluton zabezpieczenia
 - Wojskowy Port Lotniczy – Leźnica Wielka
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. pil. Czesław Skowroński (1999 – 30.VI.2006)
 - ppłk pil. Mieczysław Orłowski (1.VII.2006 – 1.VII.2011)
 - ppłk pil. Ryszard Kowalczyk (1.VII.2011 – 3.VII.2015)
 - ppłk pil. Mirosław Guzdek (3.VII.2015 - 22.IV.2022)
 - cz. p.o. mjr Grzegorz Klimkiewicz (22.IV.2022 - 8.VII.2022)
 - ppłk pil. Mariusz Kościelak (8.VII.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
25.Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego (1999-obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.