23.Śląski Pułk Artylerii
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 23.Pułk Artylerii rozpoczęto formować w 2011 roku na podstawie Decyzji MON Nr Z-20/Org./P1 z dnia 9 marca 2011 roku, następnie Decyzji MON Nr PF-41/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 14 marca 2011 roku i ostatecznie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-12/Org. z 8 kwietnia 2011 roku. Pułk formowano na bazie 23.Śląskiej Brygady Artylerii która została przeznaczona do rozformowania w terminie do 31 grudnia 2011 roku, w tym samym terminie miano też sformować pułk, w zasadzie pułk jest kontynuatorem historii i tradycji brygady. Pułk po sformowaniu był jednostką artylerii podporządkowaną pod Dowództwo Wojsk Lądowych, jednak w związku z reformą systemu dowodzenia i kierowania w Siłach Zbrojnych RP pułk przeszedł pod koniec 2013 roku w skład 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, pułk jest wyposażony głównie w samobieżne armato-haubice 152mm „Dana”, wyrzutnie rakietowe WR-40 „Langusta” oraz wyrzutnie rakietowe starszego typu RM-70. Pułk bierze udział aktywnie również w misjach poza granicami kraju, wystawiając między innymi Grupy Wsparcia Ogniowego dla PKW Afganistan. W czasie pokoju pułk pełni również zadania wspierające lokalną społeczność wydzielając swoje siły w razie powstania klęsk żywiołowych, w składzie pułku jest również Patrol Rozminowania Nr 23, którego rejon odpowiedzialności rozciąga się na siedem powiatów województwa dolnośląskiego. Pułk stacjonuje w m. Bolesławiec.
                  
 
WR-40 "Langusta" na stanowisku ogniowym [fot. www.23spa.wp.mil.pl]
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 495/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanej 23. Śląskiej Brygady Artylerii oraz nadania wyróżniającej nazwy i ustanowienia dorocznego święta 23. Pułku Artylerii
 
1. 23. Pułk Artylerii w Bolesławcu:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 214. Wielkopolskiego Ochotniczego Pułku Artylerii Polowej (1920-1939),
b) 23. Pułku Artylerii Lekkiej 23. Śląskiej Dywizji Piechoty (1921-1939),
c) 23. Kołobrzeskiego Pułku Artylerii Lekkiej 6. Pomorskiej Dywizji Piechoty (1944-1957),
d) 23. Kołobrzeskiego Dywizjonu Artylerii Armat (1957-1984),
e) 23. Śląskiej Brygady Artylerii (1985-2011);
2) przejmuje sztandar rozformowanej 23. Śląskiej Brygady Artylerii w Bolesławcu;
3) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Śląski”.
 
2. Ustanawia się doroczne Święto 23. Pułku Artylerii w dniu 18 marca.
 
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
 
DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 23. Śląskiego Pułku Artylerii
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 23. Śląskiego Pułku Artylerii.
 
Oznaka rozpoznawcza 23.pa
 
Proporczyk na beret 23.pa
 
efektowna salwa rakietowa w wykonaniu WR-40 "Langusta" [fot. www.23spa.wp.mil.pl]
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
 - dywizjon dowodzenia
 - batalion logistyczny
 - 1.dywizjon artylerii samobieżnej
 - 2.dywizjon artylerii rakietowej
 - 3.dywizjon artylerii rakietowej
 - 4.dywizjon artylerii rakietowej
 - kompania inżynieryjna
 - Patrol Rozminowania Nr 23
 
WR-40 "Langusta" w drodze na stanowiska ogniowe [fot. www.23spa.wp.mil.pl]
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Andrzej Lorenc (2011 – 23.XII.2014)
 - płk Paweł Świtalski (23.XII.2014 - 14.XI.2017)
 - płk Grzegorz Potrzuski (14.XI.2017 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (2011 – 17.X.2013)
11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im.Króla Jana III Sobieskiego (17.X.2013 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.