Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Centrum Szkolenia Logistyki sformowano w roku 2011 i rozpoczęło ono swoją działalność z dniem 1 stycznia 2012 roku, centrum formowano na bazie 1.Ośrodka Szkolenia Kierowców w Grudziądzu oraz 2.Ośrodka Szkolenia Kierowców w Ostródzie, centrum rozlokowano w Grudziądzu oraz na obiektach szkoleniowych w m.Grupa. Do głównych zadań centrum należy szkolenie pracowników wojska i żołnierzy w zakresie służb: materiałowych, technicznych, infrastruktury, planowania logistycznego i transportu i ruchu wojsk. W strukturze centrum znajduje się również Szkoła Specjalistów Pożarnictwa, która realizuje szkolenie na potrzeby wojskowej ochrony przeciwpożarowej. Centrum szkoli również kandydatów do NSR oraz służby przygotowawczej w organicznym Ośrodku Szkolenia Podstawowego. Na wyposażeniu centrum znajdują się różnego rodzaju pojazdy ciężarowe, cysterny, dźwigi, wózki widłowe pozwalające prowadzić szkolenie kierowców i operatorów.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie nadania imienia patrona Centrum Szkolenia Logistyki
 
1. Centrum Szkolenia Logistyki przyjmuje imię Kazimierza I Odnowiciela.
 
DECYZJA Nr 97/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI IM. KAZIMIERZA I ODNOWICIELA / W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka wykonana jest w kształcie krzyża Ruperta, którego ramiona oznaczają cztery cnoty: wierność, honor, wstrzemięźliwość i przezorność. Kształt nawiązuje do odznak pamiątkowych jednostek wojskowych II Rzeczypospolitej Polskiej. Krzyż wpisany jest w okrąg o średnicy 40 mm ze srebrnymi rantami. Ramiona mają barwę pomarańczowo – granatową. Barwa granatowa symbolizuje służby materiałowe, a barwa pomarańczowa oznacza jednostki pancerne i samochodowe. W centrum krzyża znajduje się tarcza z czerwonym Gryfem Pomorskim w koronie – godłem Pomorza. Użyta symbolika nawiązuje do miejsca stacjonowania Centrum  Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela – województwa kujawsko-pomorskiego. Gryf, który jest  symbolem waleczności, odwagi i wytrwałości stoi na otwartej księdze barwy pomarańczowej – symbolu nauki i wiedzy. Trzyma miecz – symbol siły, walki i rycerskości. Na dolnym ramieniu krzyża umocowana jest szarfa barwy granatowej ze srebrzystym napisem Centrum Szkolenia Logistyki.
 
Oznaka rozpoznawcza CSLog
 
Proporczyk na beret CSLog
 
DECYZJA Nr 291/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz czasowego używania sztandaru rozformowanego Centralnego Ośrodka Szkolenia Młodszych Specjalistów Logistyki w Grudziądzu przez Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela
 
1. Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu im. Kazimierza I Odnowiciela przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) 1. Pułku Inżynieryjno-budowlanego w Grupie (1966-1989);
2) 6. Szkolnego Pułku Samochodowego (1959-1989);
3) Wojskowego Ośrodka Szkolenia Operatorów i Mechaników Służby Zakwaterowania i Budownictwa (1968-1992);
4) Ośrodka Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich (1969-1995);
5) 31. Ośrodka Szkolenia Specjalistów Samochodowych (1971-1995);
6) 6. Ośrodka Specjalistów Samochodowych (1989-2002);
7) Centralnego Ośrodka Szkolenia Młodszych Specjalistów Logistyki (1995-2002);
8) 2. Ośrodka Szkolenia Kierowców w Ostródzie (2002-2011);
9) 1. Ośrodka Szkolenia Kierowców w Grudziądzu (2002-2011).
2. Zezwalam Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela w Grudziądzu na czasowe używanie sztandaru rozformowanego Centralnego Ośrodka Szkolenia Młodszych Specjalistów Logistyki w Grudziądzu do dnia 31 grudnia 2012 r.
 
STRUKTURA
 
 - komenda CSLog
 - Wydział Dydaktyczny
 - Ośrodek Szkolenia Podstawowego
 - Ośrodek Szkolenia Kierowców
 - Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego
 - Szkoła Specjalistów Pożarnictwa
 - Batalion Zabezpieczenia Szkolenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - cz. p.o. ppłk Sławomit Gutman (2011 – 1.VII.2011)
 - płk Dariusz Żuchowski (1.VII.2011 – 26.III.2015)
 - płk Krzysztof Tokarczyk (26.III.2015 - 29.III.2018)
 - cz. p.o. ppłk Jarosław Kłos (29.III.2018 - 23.IV.2018)
 - płk Mariusz Kaliszuk (23.IV.2018 - 28.I.2020)
 - cz. p.o. ppłk Tomasz Janowiak (28.I.2020 - 19.II.2020)
 - płk Andrzej Dyk (19.II.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (2011 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.