Instytucje Centralne Ministerstwa Obrony Narodowej (IC MON)
Minister Obrony Narodowej
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej Gabinet Polityczny Ministra Obrony Narodowej
Departament Kadr
Departament Kontroli - Warszawa
Delegatura Departamentu Kontroli im. por. Daniela Różyńskiego - Bydgoszcz
Delegatura Departamentu Kontroli - Kraków
Delegatura Departamentu Kontroli - Warszawa
Delegatura Departamentu Kontroli - Wrocław
Departament Ochrony Informacji Niejawnych Biuro Ministra Obrony Narodowej
Departament Budżetowy  
 
Departament Infrastruktury
Departament Polityki Zbrojeniowej
Departament Prawny
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Wojciech Skurkiewicz
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Departament Spraw Socjalnych
Departament Wojskowej Służby Zdrowia
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Marcin Ociepa
Departament Innowacji
Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" - Warszawa
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Paweł Woźny
Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych
Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Biuro Dyrektora Generalnego
Agencja Uzbrojenia - Warszawa
3.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Radom
7.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Bydgoszcz
15.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Warszawa
20.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Wrocław
149.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - Rzeszów
 
Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji - Warszawa
Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Białystok Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Bydgoszcz
Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Gdańsk Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Katowice
Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Kielce Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Kraków
Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Lublin Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Łódź
Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Olsztyn Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Opole
Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Poznań Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Rzeszów
Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Szczecin Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Warszawa
Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Wrocław Oddział Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Zielona Góra
Sztab Generalny Wojska Polskiego - Warszawa
Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 Zarząd Logistyki - P4
Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5 Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6
Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 Narodowe Centrum Koordynacji HNS
   
Departament Wojskowej Służby Zdrowia - Warszawa
  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego - Warszawa

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Bydgoszcz

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Gdynia
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Kraków Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej im. płk lek. Mikołaja Zygmunta Kwaśniewskiego - Modlin
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Wrocław Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Warszawa
 
Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego - Warszawa
Centralne Archiwum Wojskowe - Warszawa-Rembertów
Archiwum Wojskowe - Oleśnica
Archiwum Wojskowe - Toruń
Filia - Gdynia
Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego - Legionowo
Regionalne Centrum Informatyki im. gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej ps. "Zo" - Bydgoszcz
Regionalne Centrum Informatyki im. ppłk. Ignacego Stanisława Szpunara - Gdynia
Regionalne Centrum Informatyki im. płk. Ignacego Junosza-Drewnowskiego - Kraków
Regionalne Centrum Informatyki im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego - Olsztyn
Regionalne Centrum Informatyki im. płk. prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego - Warszawa
Regionalne Centrum Informatyki im. płk. Gwido Karola Langera - Wrocław
Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych im. Mariana Rejewskiego - Warszawa
Centrum Projektów Informatycznych - Warszawa
Centrum Operacji Cybernetycznych - Białobrzegi
Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa im. prof. Zdzisława Krygowskiego - Warszawa
Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami - Warszawa
Służba Kontrwywiadu Wojskowego Służba Wywiadu Wojskowego
Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu im. mjr. prof. Karola Estreichera - Wrocław
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Wojskowy Dozór Techniczny - Warszawa
Delegatura WDT - Gdynia
Delegatura WDT - Kraków
Delegatura WDT - Olsztyn
Delegatura WDT - Warszawa
Delegatura WDT - Wrocław
Wojskowe Centrum Metrologii - Warszawa
Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii - Warszawa
Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii - Poznań
1.Wojskowy Ośrodek Metrologii - Gdynia
2.Wojskowy Ośrodek Metrologii - Bydgoszcz
3.Wojskowy Ośrodek Metrologii - Oleśnica
4.Wojskowy Ośrodek Metrologii - Radom
Biuro Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej - Warszawa
Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej - Bydgoszcz
Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej - Kraków
Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej - Lublin
Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej - Wrocław
Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej - Warszawa
Szkoła Specjalistów Pożarnictwa - Grupa
Delegatura WOPpoż - Bydgoszcz
Delegatura WOPpoż - Gdynia
Delegatura WOPpoż - Kraków
Delegatura WOPpoż - Lublin
Delegatura WOPpoż - Olsztyn
Delegatura WOPpoż - Poznań
Delegatura WOPpoż - Szczecin
Delegatura WOPpoż - Warszawa
Delegatura WOPpoż - Wrocław
Delegatura WOPpoż - Zielona Góra
Centrum Doktryn i Szkolenia SZ - Bydgoszcz Zespół ds. Sytuacji Szczególnych
  Szefostwo Rozpoznania Geoprzestrzennego - Warszawa (patrz Wojska Lądowe)
Agencja Mienia Wojskowego - Warszawa
Oddział Regionalny AMW - Bydgoszcz
Oddział Regionalny AMW - Gdynia
Oddział Regionalny AMW - Kraków
Oddział Regionalny AMW - Lublin
Oddział Regionalny AMW - Poznań
Oddział Regionalny AMW - Olsztyn
Oddział Regionalny AMW - Szczecin
Oddział Regionalny AMW - Warszawa
Oddział Regionalny AMW - Wrocław
Oddział Regionalny AMW - Zielona Góra
 
Jednostki nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego - Wrocław Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia - Zielonka
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr hab. Janusza Groszkowskiego - Zegrze Południowe Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii - Warszawa
   
 

Please publish modules in offcanvas position.