Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych im. płk prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego (2012-2017)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2012 roku, ale jego formowanie rozpoczęło się w połowie roku 2011, podstawą do sformowania centrum była Decyzja MON Nr Z-22/Org./P1 z dnia 9 marca 2011 roku, centrum formowano na bazie Centralnego Węzła Łączności MON który rozformowano w terminie do 31 grudnia 2011 roku. Do głównym zadań centrum należy zabezpieczenie łączności Instytucji Centralnych MON oraz jednostek w strefie odpowiedzialności centrum. Centrum zabezpiecza również łączność z siłami przebywającymi poza granicami kraju oraz odpowiada za sprawną łączność z wojskami NATO. Do realizacji zadań na terenie całego kraju podporządkowane ma Regiony Wsparcia Teleinformatycznego. Na podstawie Decyzji MON Nr Nr 1/Org./ISI z dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz Nr 2/Org./ISI z dnia 27 września 2017 roku CWT SZ zostało z dniem 31 grudnia 2017 roku rozformowane. 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 496/MON z dnia 20 grudnia 2011 roku centrum dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 - 3.Samodzielny Pułk Łączności (1944-1945)
 - Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego (1945-1967)
 - Węzeł Łączności Nr 2 – JW 3211 (1967-1999)
 - Centralny Węzeł Łączności MON (1999-2011)
 
Decyzją Nr 496/MON z dnia 20 grudnia 2011 roku jednostka otrzymała patrona oraz ustalono dzień święta centrum na dzień – 5 czerwca.
Decyzją Nr 121/MON z dnia 25 kwietnia 2012 roku wprowadzono odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk centrum.
 
 
oznaka rozpoznawcza CWT SZ (wersja wyjściowa i polowa)
 
proporczyk CWT SZ
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo CWT SZ
 
Jednostki podporządkowane:
 - Region Wsparcia Teleinformatycznego – Olsztyn
 - Region Wsparcia Teleinformatycznego – Kraków
 - Region Wsparcia Teleinformatycznego – Bydgoszcz
 - Region Wsparcia Teleinformatycznego – Wrocław
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Ryszard Michta (2011 – 31.XII.2017)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 Sztabu Generalnego WP (2011 – 31.X.2013)
Inspektorat Systemów Informacyjnych (1.XI.2013 - 31.XII.2017)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.