12.Komenda Lotniska (2011-2015)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   12.Komenda Lotniska została sformowana w drugiej połowie roku 2010 ale oficjalnie funkcjonowała od 1 stycznia 2011 roku, jednostka została sformowana na bazie 12.Bazy Lotniczej oraz 8.eskadry lotnictwa taktycznego. Siedzibą jednostki było lotnisko pod Mirosławcem. Do głównych zadań komendy należało utrzymanie gotowości lotniska do przyjmowania statków powietrznych Polskich Sił Powietrznych oraz Wojsk Lądowych. Na terenie komendy stacjonował Dywizjon Rozpoznania Powietrznego podlegający pod Dowództwo 1.Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych i Mirosławiec był jego lotniskiem macierzystym. Komenda zajmowała się również zabezpieczeniem działań dywizjonu. W związku z tym że Mirosławiec został wytypowany na bazę macierzystą dla bezzałogowych statków powietrznych, w drugiej połowie 2015 roku postanowiono że dla potrzeb tych należy sformować nową strukturę dostosowaną do nowych zadań, w związku z tym podjęto decyzję o rozformowaniu 12.Komendy Lotniska w terminie do 31 grudnia 2015 roku, a na jej bazie sformowano w ostatnim kwartale 2015 roku 12.Bazę Bezzałogowych Statków Powietrznych, która jest kontynuatorką historii 12.KL
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 278/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 12. Bazy Lotniczej oraz ustanowienia dorocznego Święta 12. Komendy Lotniska
 
... w związku z rozformowaniem 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu i sformowaniem w jej miejsce 12. Komendy Lotniska — ustala się co następuje:
 
1. 12. Komenda Lotniska przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) 8. pułku lotnictwa szturmowego (1944-1946);
2) 53. pułku lotnictwa szturmowego (1952-1955);
3) 53. pułku lotnictwa myśliwsko-szturmowego (1955-1967);
4) 8. pułku lotnictwa myśliwsko-szturmowego (1967-1973);
5) 8. Brandenburskiego pułku lotnictwa myśliwsko-szturmowego (1973-1982);
6) 8. Brandenburskiego pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego (1982-1991);
7) 8. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego (1991--1999);
8) 42. dywizjonu dowodzenia lotami (1965-1979);
9) 42. batalionu łączności i ubezpieczenia lotów (1979-1999);
10) 40. batalionu obsługi lotnisk (1952-1957);
11) 40. batalionu lotniczo-technicznego (1957-1965);
12) 40. batalionu zaopatrzenia (1965-1979);
13) 40. batalionu zaopatrzenia pułku lotniczego (1979-1999);
14) 29. baterii artylerii przeciwlotniczej (1967-1968);
15) 48. baterii artylerii przeciwlotniczej (1968-1999);
16) 8. eskadry lotnictwa taktycznego (2000-2010);
17) 12. Bazy Lotniczej (2000-2010).
 
2. 12. Komenda Lotniska przejmuje sztandar rozformowanej 12. Bazy Lotniczej.
3. Ustanawia się doroczne święto 12. Komendy Lotniska w dniu 4 września.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 12.KLot
  - sekcja personalna
  - sekcja wychowawcza
  - Wojskowa Straż Pożarna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk mgr inż. Marek HELLER (2010 – 30.VIII.2011)
 - cz. p.o. mjr Bogdan ZIÓŁKOWSKI (1.IX.2011 – 3.XII.2012)
 - ppłk Bogdan ZIÓŁKOWSKI (3.XII.2012 - ?)
 - cz. p.o. mjr Tadeusz KAWA (? - 31.XII.2015)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Skrzydło Lotnictwa Taktycznego (1.I.2011 - 31.XII.2015)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.