Dywizjon Przeciwlotniczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Dywizjon Przeciwlotniczy 17.Brygady Zmechanizowanej został sformowany w 1996 roku jako dywizjon artylerii przeciwlotniczej równocześnie podczas formowania brygady, w międzyczasie zmieniono nazwę dywizjonu na dywizjon przeciwlotniczy. Do zadań dywizjonu należy obrony przeciwlotnicza pododdziałów brygady, jednostka wyposażona jest w przenośne wyrzutnie „Grom” oraz armaty przeciwlotnicze ZU-23-2 „Hibernyt”, do namierzania celów dywizjon używa stacji radiolokacyjnych NUR-22, łączność zapewniają wozy dowodzenia „Łowcza” oraz „Rega”. Oprócz codziennego szkolenia dywizjon wystawia również żołnierzy do kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, żołnierze dywizjonu uczestniczyli m.in. w II , IV i VIII zmianie PKW Irak, I i II zmianie PKW Afganistan oraz PKW Czad. Dywizjon corocznie ćwiczy także na poligonie w Ustce oraz Wędrzynie. Jednostka stacjonuje w garnizonie Wędrzyn.
 
Operator wyrzutni „Grom” podczas szkolenia (fot. pochodzi ze strony 17.WBZ)
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych pododdziałów przeciwlotniczych – ustala się, co następuje:

1. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) 7. Samodzielnej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej (1924-1926);
2) 7. Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1926-1939).
 
DECYZJA Nr 241/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz proporczyka na beret Dywizjonu Przeciwlotniczego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, Dywizjonu Przeciwlotniczego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.

2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO
17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO
 
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO
17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO / W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka pamiątkowa jest wzorowana na historycznej odznace pamiątkowej 7. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, którego tradycje kultywuje Dywizjon. Odznaka ma kształt owalnej tarczy, na której znajdują się dwie lufy armatnie skierowane ku górze. Tarcza obwiedziona jest półwieńcem i zwieńczona sylwetką orła w locie. Pośrodku umieszczona jest cyfra „7” i skrót „Art.Pl.”
 
 
Proporzec rozpoznawczy dywizjonu
 
DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporca rozpoznawczego dowódcy Dywizjonu Przeciwlotniczego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 30 i § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporzec rozpoznawczy dowódcy, zwany dalej „proporcem”, Dywizjonu Przeciwlotniczego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor -Muśnickiego.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do decyzji;
2) wzór proporca, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO
17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO
17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO
 
Obsługa armaty przeciwlotniczej ZU-23-2 podczas szkolenia (fot. pochodzi ze strony 17.WBZ)
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab dplot
 - 1.bateria przeciwlotnicza
 - 2.bateria przeciwlotnicza
 
Operatorzy wyrzutni „Grom” podczas zimowego poligonu (fot. pochodzi ze strony 17.WBZ)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Dariusz Gajek (1996 - 2006)
 - kpt. Czesław Dzięcioł (2006 - 2007)
 - ppłk Zbigniew Sołtysiak (2007 - X.2010)
 - ppłk Tomasz Bałut (X.2010 - 2012)
 - ppłk Dariusz Gajek (2012 - 2013)
 - ppłk Tomasz Isio (2013 - ?)
 - ppłk Wojciech Szołtek (? - 1.X.2020)
 - ppłk Paweł Kruk (1.X.2020 - ?)
 - cz. p.o. mjr Łukasz Ujma (? - 4.IV.2022)
 - ppłk Mariusz Dłubała (4.IV.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
17.Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego (1996 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.