Batalion Dowodzenia „Strzelców Wielkopolskich” im. por. Jana Rzepy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Batalion Dowodzenia 17.Brygady Zmechanizowanej został sformowany w 1996 roku równocześnie podczas formowania brygady. Do zadań batalionu należy zabezpieczenie rozwijania procesu Stanowiska Dowodzenia brygady oraz łączności pomiędzy pododdziałami brygady, batalion zapewnia również ochronę i obronę stanowisk dowodzenia oraz zapewnia regulację ruchu w trakcie przemieszczania pododdziału. W czasie pokoju batalion realizuje szkolenie mające przygotować pododdziały do realizacji zadań wojennych. Głównym wyposażeniem jednostki są wozy dowodzenia ZWD-1 oraz ZWD-3, pluton chemiczny posiada pojazdy rozpoznania skażeń oraz rozlewnie IRS na samochodach Star 266. Jednostka stacjonuje w garnizonie Międzyrzecz.
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 84/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona batalionowi dowodzenia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego
 
1. Batalion dowodzenia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego:

1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 2 pułku Strzelców Wielkopolskich oraz 56 pułku Piechoty Wielkopolskiej z lat 1919-1939;
2) przyjmuje nazwę wyróżniającą „Strzelców Wielkopolskich”;
3) otrzymuje imię por. Jana Rzepy.
 
proporzec rozpoznawczy batalionu
 
Decyzja Nr 282/MON z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego

1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze dowódców, zwane dalej „proporcami”, w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.

2. Zatwierdza się wzory graficzne proporca:

6) Dowódcy Batalionu Dowodzenia Strzelców Wielkopolskich im. por. Jana Rzepy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji;
 
proprzec rozpoznawczy Dowódcy bdow 17.BZ
 
DECYZJA Nr 506/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Batalionu Dowodzenia Strzelców Wielkopolskich im. por. Jana Rzepy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, Batalionu Dowodzenia Strzelców Wielkopolskich im. por. Jana Rzepy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni. Józefa Dowbor-Muśnickiego.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU DOWODZENIA STRZELCÓW WIELKOPOLSKICH
IM. POR. JANA RZEPY 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BATALIONU DOWODZENIA STRZELCÓW WIELKOPOLSKICH IM. POR. JANA RZEPY
17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET BATALIONU DOWODZENIA STRZELCÓW WIELKOPOLSKICH
IM. POR. JANA RZEPY 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA STRZELCÓW WIELKOPOLSKICH IM. POR. JANA RZEPY
17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO / W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka jest wzorowana na historycznej odznace pamiątkowej 56. Pułku Piechoty, którego tradycje kultywuje Batalion. Odznaka ma kształt tarczy nałożonej na stylizowany Krzyż Kawalerski. Ramiona krzyża pokryte są czarno-chabrową emalią. W środku tarczy znajduje się Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari, którym sztandar pułku został udekorowany za czyny bojowe. W górnej części tarczy umieszczony jest napis „ 2 PSW” – skrót nazwy 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich oraz data „17 IX 1920”, odnosząca się do zwycięskich walk w wojnie polsko -bolszewickie oraz daty święta pułkowego. W dolnej części tarczy znajdują się cyfry „56” a poniżej litery „PP” – skrót nazwy 56. Pułku Piechoty, który powstał w 1920 r. na bazie 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Tarcza oraz umieszczone na niej symbole są w barwach oksydowanego srebra. Srebrzyste cyfry i litery są wypukłe.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab bdow
 - zespół wsparcia teleinformatycznego
 - 1.kompania dowodzenia
 - 2.kompania dowodzenia
 - kompania logistyczna
 - pluton chemiczny
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Tadeusz Zieliński (1996 - 1999)
 - kpt. Józef Pas (1999 - 2002)
 - kpt. Radosław Szymankiewicz (2002 - 2004)
 - wz. kpt. Sławomir Modliński (2004 - 2005)
 - mjr Wojciech Ziółkowski (2005 - 30.VI.2007)
 - ppłk Jacek Krawiec (1.VII.2007 - 3.X.2012)
 - ppłk Grzegorz Kaliciak (3.X.2012 - 2016)
 - ppłk Wojciech Luzak (2016 - 30.III.2018)
 - ppłk Mirosław Kuczyński (30.III.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
17.Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego (1996 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.