35. Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                35.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności, w przypadku 35.WOG jest to garnizon Kraków. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. 35.WOG sformowany został w roku 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, połączono budżetowo 35.WOG z jednostkami: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, 16.Batalion Powietrznodesantowy, 6.Batalion Dowodzenia oraz 5.Batalion Dowodzenia.
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 35. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 35. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
 
  
oznaka rozpoznawcza 35.WOG (wyjściowa i polowa)
 
logo 35.WOG
 
STRUKTURA
 
 - komenda 35.WOG
  - pion głównego księgowego
  - logistyka
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
  - sekcja inwentaryzacji
  - sekcja medyczna
  - wydział administracyjny
  - wydział infrastruktury
  - wydział planowania
  - wydział materiałowy
  - wydział techniczny
  - służba łączności i informatyki
  - grupa transportowa
  - grupa zabezpieczenia Nr 1
  - grupa zabezpieczenia Nr 2
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Roman Utracki (1.IV.2011 – 30.IX.2013)
 - cz. p.o. ppłk Marek Procyk (30.IX.2013 - 4.XI.2013)
 - płk Adam Jangrot (4.XI.2013 - 15.XII.2017)
 - cz. p.o. mjr Maciej Herbik (15.XII.2017 - 10.I.2018)
 - ppłk Jacek Kahla (10.I.2018 - ?)
 - ppłk Paweł Grad (? - 16.IX.2021)
 - cz. p.o. ppłk Janusz Wroniak (16.IX.2021 - 4.XI.2021)
 - ppłk Janusz Wroniak (4.XI.2021 - X.2023)
 - cz. p.o. ppłk Wiesław Gruszfeld (X.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.IV.2011 - 31.XII.2011)
3.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.