21.Batalion Logistyczny im. gen. bryg. Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 21.Batalion Logistyczny został sformowany na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-15/Org. z dnia 14 kwietnia 2011 roku, rozkaz ten nakazywał rozformowanie dotychczas samodzielnych 21.kompanii zaopatrzenia, 21.Grupy Zabezpieczenia Medycznego oraz 21.kompanii remontowej i na ich podbudowie sformowanie 21.Batalionu Logistycznego – wszystko to w terminie do 31 grudnia 2011 roku. Jednostka rozlokowała się w koszarach w Rzeszowie przy ulicy Langiewicza i do jej głównych zadań należy obecnie logistyczne zabezpieczenie Dowództwa i jednostek brygady.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
- Decyzją Nr 1/MON z dnia 5 stycznia 2012 roku wprowadzono wzór proporca rozpoznawczego dowódcy i oznaki rozpoznawczej batalionu.
- Decyzją Nr 16/MON z dnia 31 stycznia 2012 roku wprowadzono proporczyk na beret 21.blog. 
- Decyzją Nr 171/MON z dnia 1 czerwca 2012 roku wprowadzono wzór odznaki pamiątkowej batalionu.
- Decyzją Nr 199/MON z dnia 5 lipca 2012 roku nadano jednostce imię patrona oraz batalion przyjął i kultywuje dziedzictwo tradycji 2.Pułku Strzelców Podhalańskich (1918-1939), również tą decyzją ustalono święto jednostki na dzień - 23 września.
 
Oznaka rozpoznawcza 21.blog
 
Proporzec dowódcy 21.blog
 
 
proporczyk na beret 21.blog
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 21.blog
 - pluton dowodzenia
 - kompania zaopatrzenia
 - kompania remontowa
 - zespół zabezpieczenia medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Jarosław Piasny (2011 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
21.Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza (2011 – obecnie)
 
DANE ADRESOWE
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.