25.Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Brygada została sformowana na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych PF-6/Org. z dnia 25 stycznia 1999 roku, jednostkę formowano na bazie 25.Dywizji Kawalerii Powietrznej. Początkowo w terminie do 1 sierpnia 1999 roku nastąpiło przeformowanie Dowództwa Dywizji w Dowództwo Brygady oraz pułków dywizji w nowe brygadowe jednostki. Skład brygady po sformowaniu był następujący:
 
 - Dowództwo i sztab 25.BKPow – Tomaszów Mazowiecki (na bazie Dowództwa i sztabu 25.DKPow)
  - 25.Batalion Dowodzenia – Tomaszów Mazowiecki (na bazie 2.Batalionu Zabezpieczenia)
  - 25.Batalion Logistyczny – Nowy Glinnik (na bazie 2.Batalionu Zabezpieczenia)
  - 1.Batalion Kawalerii Powietrznej – Leźnica Wielka (na bazie 1.Pułku Szwoleżerów)
  - 7.Batalion Kawalerii Powietrznej – Tomaszów Mazowiecki (na bazie 7.Pułku Ułanów Lubelskich)
  - 11.Batalion Kawalerii Powietrznej – Leźnica Wielka (na bazie 1.Pułku Szwoleżerów)
  - 1.Dywizjon Lotniczy – Leźnica Wielka (na bazie 6.Batalionu Zabezpieczenia)
  - 7.Dywizjon Lotniczy – Nowy Glinnik (na bazie 7.Pułku Ułanów Lubelskich)
 
W czerwcu 2000 roku w związku z przejęciem tradycji jednostki brygady otrzymały nazwy wyróżniające którymi posługują się zamiennie do dnia dzisjejszego.
 
W terminie do 31 grudnia 2001 rozformowano 25.Batalion Logistyczny, a na jego bazie sformowano 25.kompanię zaopatrzenia, 25.kompanię remontową i 25.kompanię medyczną.
 
W roku 2002 w składzie brygady sformowano unikalną na skalę Wojska Polskiego jednostkę – Powietrzną Jednostkę Ewakuacji Medycznej, przeznaczoną do ewakuacji żołnierzy przy pomocy śmigłowców z pola walki. Jednostkę umieszczono w Nowym Glinniku.
 
Od 1 stycznia 2009 roku sformowano w składzie brygady Ośrodek Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego (OSAS), który jest wykorzystywany przez jednostki z całej Polski do szkolenia.
 
W roku 2010 w terminie do 30 czerwca 2010 rozformowano 11.Batalion Kawalerii Powietrznej, de facto jednostka ta przez dłuższą część swojego istnienia była pododdziałem skadrowanym. Inną zmianą organizacyjną tego roku była zmiana na podstawie  Decyzji MON Nr Z-49/Org./P1 z dnia 28 czerwca 2010 roku, nakazująca przeformowanie 25.kompanii medycznej w 25.Grupę Zabezpieczenia Medycznego.
 
Rok 2011 to kolejna zmiana organizacyjna w brygadzie tym razem w terminie do 31 grudnia 2011 roku rozformowano 25.kompanię remontową i 25.kompanię zaopatrzenia, a na ich bazie sformowano od nowa 25.Batalion Logistyczny.
 
Nie można także zapominać że żołnierze 25.BKPow to jedna z najlepiej wyszkolonych jednostek w kraju i wobec tego żołnierze brygady aktywnie uczestniczą w misjach poza granicami kraju, poniżej lista misji w których żołnierze brygady stanowili znaczące siły kontyngentów:
 - PKW Irak – I zmiana (IX.2003-II.2004) – Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa
 - PKW Irak – II zmiana (II.2004-VII.2004) - Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa
 - PKW Irak – III zmiana (VII.2004-II.2005) - Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa
 - PKW Irak – IV zmiana (II.2005-VII.2005) - Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa
 - PKW Irak – V zmiana (VII.2005-II.2006) – Grupa Manewrowa
 - PKW Irak – VI zmiana (II.2006-VII.2006) – Grupa Manewrowa
 - PKW Irak – VII zmiana (VII.2006-II.2007) – Grupa Manewrowa
 - PKW Irak – VIII zmiana (II.2007-VII.2007) – Grupa Manewrowa
 - PKW Irak – IX zmiana (VII.2007-II.2008) – Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa TF Falcon
 - PKW Irak – X zmiana (II.2008-VII.2008) – Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa TF Falcon
 - PKW Afganistan – III zmiana (V.2008-X.2008) – Samodzielna Grupa Powietrzna
 - PKW Afganistan – V zmiana (IV.2009-X.2009) – Samodzielna Grupa Powietrzna
 - PKW Afganistan – VI zmiana (X.2009-IV.2010) – Samodzielna Grupa Powietrzna
 - PKW Afganistan – VII zmiana (IV.2010-X.2010) – Samodzielna Grupa Powietrzna
 - PKW Afganistan – VIII zmiana (X.2010-IV.2011) – Samodzielna Grupa Powietrzna
 - PKW Afganistan – IX zmiana (IV.2011-X.2011) – Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa
 - PKW Afganistan – X zmiana (X.2011-) – Samodzielna Grupa Powietrzno-Szturmowa
 
Niestety w działaniach wojennych zginęło kilkunastu żołnierzy 25.BKPow.
 
Głównym wyposażeniem brygady są śmigłowce transportowe Mi-8 oraz W-3WA „Sokół”, część z tych maszyn jest obecnie przeznaczona do modernizacji do wersji „Głuszec”.
 
Żołnierze 25.BKPow podczas desantu z śmigłowca Mi-8 (fot. pochodzi z www.25bkpow.wp.mil.pl)
 
Zajęcia zimowe (fot. pochodzi z www.25bkpow.wp.mil.pl)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
               
DECYZJA Nr 54/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie nadania nazw wyróżniających, patronów, ustanowienia doroczych Świąt, przejęcia dziedzictwa tradycji oraz sztandarów przez 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim i jej jednostki wojskowe
 
W związku z przeformowaniem 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej na 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej i dla zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych tego związku taktycznego, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1), z dniem 3 maja 2000 r.
 
p o l e c a m :
 
1. 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej:
1) przyjąć nazwę: "25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. księcia Józefa Poniatowskiego";
2) przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej im. księcia Józefa Poniatowskiego;
3) doroczne Święto obchodzić w dniu 18 czerwca
 
2. 1 Batalionowi Kawalerii Powietrznej:
1) przyjąć nazwę: "1 Dywizjon Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego";
2) przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
- 1 Pułku Lekkokonnego Polskiego Szwoleżerów Gwardii Cesarza Napoleona I 1807-1815
- 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich "Beliny" im. Józefa Piłsudskiego 1914-1917
- 1 Pułku Ułanów 1918-1919
- 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 1919-1944
- 251 Pułku Kawalerii Powietrznej 1994-1995
- 1 Pułku Szwoleżerów Ziemi Łęczyckiej im. Józefa Piłsudskiego 1995-2000
3) przejąć sztandar rozformowanego 1 Pułku Szwoleżerów Ziemi Łęczyckiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
4) doroczne Święto obchodzić w dniu 10 grudnia
 
3. 7 Batalionowi Kawalerii Powietrznej:
1) przyjąć nazwę: "7 Dywizjon Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego";
2) przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
- 7 Pułku Ułanów 1809-1812
- 7 Pułku Ułanów 1831
- 7 Pułku Ułanów 1918-1937
- 7 Pułku Ułanów im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1937-1939
- 7 Pułku Ułanów im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego AK "Jeleń" 1940-1944
- 7 Pułku Ułanów im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (II Korpus Polski) 1945-1947
- 2 Pułku Kawalerii Powietrznej 1995-1996
- 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1996-1999
3) przejąć sztandar rozformowanego 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego;
4) doroczne Święto obchodzić w dniu 23 marca
 
4. 11 Batalionowi Kawalerii Powietrznej:
1) przyjąć nazwę: "11 Dywizjon Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza";
2) przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
- 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 1809-1944
3) doroczne Święto obchodzić w dniu 19 kwietnia
 
5. 1 Dywizjonowi Lotniczemu:
1) przyjąć nazwę: "37 Dywizjon Lotniczy Ziemi Łęczyckiej";
2) przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
- 37 Pułku Śmigłowców Transportowych 1971-1994
3) doroczne Święto obchodzić w dniu 6 grudnia
 
6. 7 Dywizjonowi Lotniczemu:
1) przyjąć nazwę: "66 Dywizjon Lotniczy";
2) przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
- 66 Lotniczego Pułku Szkolnego 1960-1989
3) doroczne Święto obchodzić w dniu 28 sierpnia
 
7. 25 Batalionowi Dowodzenia:
1) przyjąć imię mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubal";
2) przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
- Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego utworzonego przez majora Henryka Dobrzańskiego "HUBAL" 1939-1940
- 41 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Samochodowych 1955-1999
3) doroczne Święto obchodzić w dniu 12 maja
 
8. Tracą moc:
1) decyzja Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 1995 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej (Dz. Rozk. MON poz. 92);
2) decyzja Nr 106/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 1995 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 251 Pułku Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej (Dz. Rozk. MON poz. 94);
3) decyzja Nr 80/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 1996 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przejęcia nazwy wyróżniającej, nadania imienia patrona, ustanowienia dorocznego Święta oraz zmiany nazwy 2 Pułku Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim (Dz. Rozk. MON poz. 184);
4) rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr PF 13/MON z dnia 2 sierpnia 1989 r. w sprawie nadania 41 Ośrodkowi Szkolenia Specjalistów Samochodowych imienia mjr. Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" (Dz. Rozk. Tajn. MON poz. Pf 5).
 
 
Decyzją Nr 140/MON z dnia 18 kwietnia 2011 roku wprowadzono wzory odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka 25.BKPow.
 
 
Oznaka rozpoznawcza 25.BKPow
 
Proporczyk na beret 25.BKPow
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 25.BKPow – Tomaszów Maz.
 - 25.Batalion Logistyczny – Tomaszów Maz.
 - 25.Batalion Dowodzenia im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” – Tomaszów Maz.
 - 1.Dywizjon Szwoleżerów marszałka Józefa Piłsudskiego (1.bkpow) – Leźnica Wielka
 - 7.Dywizjon Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (7.bkpow) – Tomaszów Maz.
 - 37.Dywizjon Lotniczy „Ziemi Łęczyckiej” (1.dlot) – Leźnica Wielka
 - 66.Dywizjon Lotniczy (7.dlot) – Nowy Glinnik
 - Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej – Nowy Glinnik
 - Ośrodek Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego – Leźnica Wielka
 
 Ćwiczenia żołnierzy baterii przeciwlotniczej (fot. pochodzi z www.25bkpow.wp.mil.pl)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - gen. bryg. Jan Kempara (1999 – 16.VII.2000)
 - gen. bryg. Edward Gruszka (17.VII.2000 – 8.X.2004)
 - gen. bryg. Włodzimierz Potasiński (8.X.2004 – 15.VIII.2005)
 - gen. bryg. Ireneusz Bartniak (15.VIII.2005 – 15.II.2008)
 - gen. bryg. pil. Dariusz Wroński (16.II.2008 – 1.XII.2010)
 - gen. bryg. Marek Sokołowski (1.XII.2010 – 17.II.2014)
 - cz. p.o. płk Adam Grela (17.II.2014 - 5.VIII.2014)
 - gen. bryg. dr Stanisław Kaczyński (5.VIII.2014 - 12.VII.2017)
 - gen. bryg. Adam Marczak (12.VII.2017 - 30.VI.2020)
 - cz. p.o. płk Piotr Gołos (30.VI.2020 - 29.III.2021)
 - gen. bryg. Mariusz Pawluk (29.III.2021 - 11.IX.2023)
 - płk Tomasz Białas (11.IX.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Korpus Powietrzno-Zmechanizowany (1999 – 31.XII.2001)
2. Korpus Zmechanizowany (1.I.2002 – IV.2004)
Dowództwo Wojsk Lądowych (IV.2004 – 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.