Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr med. Stefana Hubickiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 2011 roku, centrum sformowano na podstawie decyzji MON Nr 90/Org./P1 z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie zmian w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, oraz wykonawczej decyzji MON Nr Z-100/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 24 listopada 2011 roku, a następnie na podstawie rozkazu Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Nr Z-37 z dnia 6 grudnia 2011 roku  w sprawie przeformowania Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych na Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego.  Do głównych zadań jednostki należy kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych korpusu osobowego medycznego, szkolenie żołnierzy zawodowych korpusu osobowego medycznego w ramach kursów podnoszących kwalifikacje, centrum przygotowuje również żołnierzy do służby poza granicami kraju pod kątem wyszkolenia medycznego w tym przeprowadza kursy CLS (Combat Lifesaver). Centrum współpracuje blisko z uczelniami medycznymi oraz z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych. Siedzibą centrum jest Łódź.
                 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 279/MON z dnia 25 lipca 2011 roku centrum dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 - Wojskowa Szkoła Sanitarna (1922-1925)
 - Oficerska Szkoła Sanitarna (1925-1928)
 - Szkoła Podchorążych Sanitarnych (1928-1930)
 - Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (1930-1939)
 - Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (1939-1940)
 - Wojskowe Centrum Wyszkolenia Medycznego (1950-1958)
 - 1.Centralny Szpital Kliniczny WAM (1958-2002)
 - Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych (2002-2010)
 
Na podstawie decyzji Nr 279/MON z dnia 25 lipca 2011 roku ustanowiono święto centrum na dzień 6 września, oraz nadano imię patrona.
 
Decyzją Nr 3/MON z dnia 5 stycznia 2012 roku wprowadzono odznakę pamiątkową WCKMed.
Decyzją Nr 47/MON z dnia 21 lutego 2012 roku wprowadzono oznakę rozpoznawczą WCKMed.
 
oznaka rozpoznawcza WCKMed
 
DECYZJA Nr 316/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret żołnierzy Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego
 
1. Wprowadza się proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, żołnierzy Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY WOJSKOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO im. gen. bryg. dr. med. Stefana HUBICKIEGO
 
STRUKTURA
 
 - komenda WCKMed
 - Wydział Dydaktyczny
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk lek. Zbigniew Aszkielaniec (1.I.2011 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia (1.I.2011 – obecnie)
 
DANE ADRESOWE
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.