5.Tarnogórski Batalion Obrony Przeciwchemicznej im. gen. broni Leona Berbeckiego –  (1995-2001)
5.Tarnogórski Batalion Chemiczny im. gen. broni Leona Berbeckiego – (2001-2010)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 5.Batalion Obrony Przeciwchemicznej został sformowany na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 057/Org. z dnia 2 sierpnia 1994 roku. Do sformowania jednostki wyznaczono kpt. Jerzego Błażkowskiego, termin sformowania jednostki wyznaczono na 31 marca 1995 roku, a osiągnięcie gotowości bojowej w terminie do 1 stycznia 1996 roku. Jednostkę formowano w koszarach przejętych od rozformowanego 39.Pułku Artylerii. Batalion był wyposażony w specjalistyczny sprzęt i realizował przedsięwzięca obrony przed bronią masowego rażenia, jak np. wykrywanie skażeń, prowadzenie rozpoznania i dokonywanie pomiarów skażeń promieniotwórczych i chemicznych, prowadzenie likwidacji skażeń. Batalion brał udział w likwidacji klęsk żywiołowych w latach 1997 i 2001. Żołnierze batalionu brali również udział w misjach poza granicami kraju, np. ONZ i NATO na Bliskim Wschodzie, w Kosowie, w Iraku i w Afganistanie. W roku 2001 zmieniła się nazwa jednostki i tak 5.Batalion Obrony Przeciwchemicznej został przemianowany w 5.Batalion Chemiczny. W roku 2004 wydzielone siły 5.bchem zabezpieczały przebieg Olimpiady w Grecji. Również od 2004 roku pododdziały 5.bchem i 4.pchem rozpoczęły dyżury w Siłach Odpowiedzi NATO (SON), w 2005 roku pluton likwidacji skażeń 5.bchem uzyskał certyfikację narodową w czerwcu i międzynarodową w listopadzie. W czerwcu 2009 roku kompania likwidacji skażeń 5.bchem podczas ćwiczeń „Tor 09” uzyskała certyfikację międzynarodową do uczestnictwa w Wielonarodowym Batalionie Obrony przed Bronią Masowego Rażenia XIV Zestawu Sił Odpowiedzi NATO. W roku 2010 postanowiono o przeformowaniu jednostki w pułk, na podstawie Decyzji MON Nr PF-38/Org./P1 z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjno-etatowych w jednostkach chemicznych Wojsk Lądowych i na podstawie Decyzji MON Nr PF-41/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 9 czerwca 2010 rokuw sprawie realizacji zadań umożliwiających przeformowanie 5.Batalionu Chemicznego w 5.Pułk Chemiczny oraz rozformowania kompanii chemicznych Wojsk Lądowych ustalono że 5.bchem zostanie rozformowany w terminie do 31 grudnia 2010 roku. Ostatnim dokumentem sankcjonującym rozformowanie jednostki był Rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-24/Org. z dnia 28 czerwca 2010 roku, rozkaz wpłynął do batalionu 1 lipca 2010 roku i od tego czasu rozpoczęto rozformowywanie batalionu.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 60/MON z dnia 19 kwietnia 1996 roku jednostka otrzymała nazwę wyróżniającą „Tarnogórski” oraz nadano jej imię patrona i ustalono dzień święta jednostki w dniu 31 marca.
 
12 kwietnia 1996 roku Prezydent RP nadał sztandar wojskowy dla 5.bopchem, uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się na Rynku w Tarnowskich Górach w dniu 3 maja 1996 roku.
 
Oznaka rozpoznawcza 5.bchem
 
Proporczyk 5.bchem
 
STRUKTURA
 
 -
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Jerzy Błażkowski (1995 - 14.VII.2006)
 - ppłk Ryszard Pietras (14.VII.2006 – 22.VIII.2007)
 - ppłk Andrzej Żmuda (22.VIII.2007 – 31.XII.2010)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Krakowski Okręg Wojskowy (1995-1998)
Korpus Powietrzno-Zmechanizowany (1999-2001)
2.Korpus Zmechanizowany (2002-2004)
Dowództwo Wojsk Lądowych (2004-2010)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.