2.Mazowiecki Pułk Saperów
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 2.Pułk Saperów został sformowany na podstawie Decyzji MON Nr Z-28/Org./P1 z dnia 10 marca 2011 roku, na podstawie tego dokumentu z dniem 1 lipca 2011 roku rozpoczęto formowanie nowej jednostki na bazie 2.Brygady Saperów, formowanie pułku ukończono w terminie do 31 grudnia 2011 roku. Jednostka przejęła sprzęt, ludzi oraz infrastrukturę rozformowywanej 2.BSap. Jednocześnie z dniem 1 lipca 2011 roku pułkowi podporządkowano 3.Batalion Drogowo-Mostowy w Chełmnie przeformowany z 3.Pułku Drogowo-Mostowego. Do podstawowych zadań jednostki należy wykonywanie zadań sapersko-inżynieryjnych na rzecz Wojsk Lądowych. Pułk wystawia również żołnierzy do wykonywania zadań w ramach Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju. Z dniem 25 stycznia 2014 roku przedyslokowano Dowództwo i Sztab pułku do obiektu wojskowej przy ulicy Leśna 1 w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki.    
              
Zimowe zajęcia pułku w terenie (zdjęcie pochodzi ze strony www.2mpsap.wp.mil.pl)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 312/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 września 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru oraz ustanowienia dorocznego Święta 2. pułku saperów
 
1. 2. pułk saperów:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) Brygady Saperów (1944-1946),
b) 2. Warszawskiego pułku saperów (1946-1951),
c) 2. Warszawskiej Ciężkiej Brygady Saperów (1951-1972),
d) 2. Brygady Saperów (1972-1994),
e) 2. Mazowieckiej Brygady Saperów (1994-2011);
2) przejmuje sztandar rozformowanej 2. Mazowieckiej Brygady Saperów.
2. Ustanawia się doroczne Święto 2. pułku saperów w dniu 6 września.
 
DECYZJA Nr 383/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej „Mazowiecki” 2. Pułkowi Saperów
 
1. 2. Pułk Saperów przyjmuje wyróżniającą nazwę „Mazowiecki”.
 
DECYZJA Nr 489/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 2. Mazowieckiego Pułku Saperów
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 2. Mazowieckiego Pułku Saperów.
 
 
 
oznaki rozpoznawcze (wzór zatwierdzony - 489/MON z 16.12.2011)
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
2. MAZOWIECKIEGO PUŁKU SAPERÓW
 
DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów oraz jego pododdziałów
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 29, 30 i 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze dowódców, zwane dalej „proporcami”, 2. Mazowieckiego Pułku Saperów oraz jego pododdziałów.
§ 2. Zatwierdza się wzory graficzne:
1) proporca dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) proporca dowódcy batalionu wsparcia inżynieryjnego 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) proporca dowódcy 1. batalionu inżynieryjnego 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) proporca dowódcy batalionu logistycznego 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
5) proporca dowódcy kompanii dowodzenia 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 2. MAZOWIECKIEGO PUŁKU SAPERÓW
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY BATALIONU WSPARCIA INŻYNIERYJNEGO
2. MAZOWIECKIEGO PUŁKU SAPERÓW
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 1. BATALIONU INŻYNIERYJNEGO
2. MAZOWIECKIEGO PUŁKU SAPERÓW
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY BATALIONU LOGISTYCZNEGO
2. MAZOWIECKIEGO PUŁKU SAPERÓW
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY KOMPANII DOWODZENIA
2. MAZOWIECKIEGO PUŁKU SAPERÓW
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo - Nowy Dwór Mazowiecki
  - sztab - Nowy Dwór Mazowiecki
  - kompania dowodzenia - Kazuń Nowy
  - batalion logistyczny - Kazuń Nowy
  - batalion wsparcia inżynieryjnego - Kazuń Nowy
  - 1.batalion inżynieryjny - Kazuń Nowy
  - 3.batalion drogowo-mostowy – Chełmno
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Adam Przygoda (2011 – 22.VI.2017)
 - cz. p.o. ppłk Artur Gruszczyk (22.VI.2017 - 2.III.2018)
 - płk Robert Kamiński (2.III.2018 - ?)
 - cz. p.o. ppłk Mariusz Łuszczyński (? - 14.XII.2023)
 - płk Andrzej Oleksa (14.XII.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.VII.2011 – 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.