KALENDARIUM WYDARZEŃ 2012 – ZMIANY PERSONALNE
 
01.01.12 – zmiana Dowódcy Garnizonu Bydgoszcz, obowiązki przekazuje Dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Zygmunt Duleba -> obowiązki Dowódcy Garnizonu Bydgoszcz przyjmuje Szef WSzW Bydgoszcz – płk Jan Rynkiewicz
 
01.01.12 – zmiana dowodzenia w 4.Pułku Przeciwlotniczym, odchodzi płk Jerzy Rzeźnik -> nowy dowódca 4.pplot – płk dypl. Marek Śmietana
 
01.01.12 – zmiana dowodzenia w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, odchodzi płk Janusz Falecki -> czasowo obowiązki komendanta CPdMZ pełnił będzie – ppłk Ryszard Bernat
 
01.01.12 – zmiana dowodzenia w WKU Ełk, odchodzi ppłk Zenon Ćwiek, nowy komendant WKU Ełk – ppłk Ryszard Wiśniewski
 
02.01.12 – zmiana dowodzenia w Delegaturze WDT w Warszawie, odchodzi ppłk Waldemar Kowalski -> nowy szef Delegatury WDR w Warszawie – kmdr por. Wojciech Świrko
 
02.01.12 – zmiana dowodzenia w WKU Stargard Szczeciński, odchodzi ppłk Waldemar Krupiński wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa WSzW w Szczecinie -> nowy komendant WKU Stargard Szczeciński – ppłk Maciej Kłótka
 
02.01.12 – zmiana dowodzenia w WKU Rzeszów, odchodzi ppłk Wojciech Szyndlar przechodzący do rezerwy -> czasowo obowiązki komendanta WKU Rzeszów pełnił będzie mjr Marcin Żal
 
02.01.12 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Warszawie, odchodzi płk dr Roman Cwikliński przeniesiony do dyspozycji Szefa ZOiU P-1 SG WP -> nowy Szef WSzW Warszawa – płk dr Dariusz Kuleta
 
05.01.12 – zmiana dowodzenia w 17.Brygadzie Zmechanizowanej, odchodzi gen. bryg. Sławomir Wojciechowski wyznaczony decyzją personalną MON Nr 2525 z dniem 29.12.2011 roku na stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu Planowania Operacyjnego P3 Sztabu Generalnego WP -> nowy dowódca 17.BZ – gen. bryg. Rajmund Andrzejczak
 
13.01.12 – zmiana dowodzenia w 2.Brygadzie Zmechanizowanej, odchodzi gen. bryg. Krzysztof Motacki wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 12.Dywizji Zmechanizowanej -> nowy dowódca 2.BZ – płk Andrzej Kuśnierek
 
14.01.12 – zmiana dowodzenia w WKU Rzeszów, odchodzi ppłk Wojciech Szyndlar -> czasowo obowiązki komendanta WKU Rzeszów pełnił będzie mjr Marcin Żal
 
15.01.12 – zmiana dowodzenia w 6.Eskadrze Lotniczej 31.BLT, odchodzi płk pil. Krystian Zięć wyznaczony na stanowisko Dowódcy 32.BLT -> czasowo obowiązki dowódcy 6.el pełnił będzie mjr pil. Paweł Marcinkowski
 
16.01.12 – zmiana dowodzenia w 32.Bazie Lotnictwa Taktycznego, czasowo pełniący obowiązki dowódcy bazy ppłk mgr inż. Zbigniew Rosiak przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 32.BLotT – płk pil. Krystian Zięć
 
19.01.12 – zmiana dowodzenia w 16.Batalionie Remontowym, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Jacek Banasiak przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 16.brem – ppłk Krzysztof Klin
 
20.01.12 – zmiana dowodzenia w 16.Batalionie Saperów, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Sylwester Wlaszczyk przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 16.bsap – ppłk Marian Szymula
 
22.01.12 – zmiana dowodzenia w 10.Pułku Samochodowym, odchodzi płk dypl. Piotr Chudzik wyznaczony do dalszej służby jako Szef WSzW Lublin -> czasowo obowiązki dowódcy 10.psam pełnił będzie ppłk mgr inż. Dariusz Chodyna
 
23.01.12 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Dowodzenia 10.Pułku Dowodzenia we Wrocławiu, odchodzi ppłk Czesław Perłak -> nowy dowódca 1.bdow 10.pdow – ppłk Kazimierz Łucki
 
23.01.12 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie, odchodzi płk Roman Chojecki odchodzący do rezerwy -> nowy Szef WSzW Lublin – płk Piotr Chudzik
 
24.01.12 – zmiana dowodzenia w 2.Batalionie Saperów, odchodzi ppłk Arkadiusz Kowal, czasowo obowiązki dowódcy 2.bsap pełnił będzie mjr Piotr Ćwik
 
26.01.12 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, czasowo pełniący obowiązki komendanta CSSP Koszalin ppłk mgr Włodzimierz Pigoń przekazuje dowodzenie -> nowy komendant CSSP Koszalin – płk Dariusz Sienkiewicz
 
30.01.12 – zmiana dowodzenia w 5.Batalionie Saperów, odchodzi ppłk Krzysztof Pobiedziński -> nowy dowódca 5.bsap – mjr Krzysztof Balcerzak
 
31.01.12 – zmiana dowodzenia w 82.Batalionie Ewakuacji Sprzętu, odchodzi ppłk Zbigniew Zieliński przechodzący do rezerwy, czasowo obowiązki dowódcy 82.bes pełnił będzie – kpt. Krzysztof Jermalonek
 
31.01.12 – zmiana dowodzenia w 34.Wojskowym Oddziale Gospodarczym, odchodzi ppłk Waldemar Makowski odchodzący do rezerwy -> nowy komendant 34.WOG – ppłk Mariusz Stopa
 
01.02.12 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Krakowie, odchodzi płk Krzysztof Kondrat przechodzący do rezerwy -> nowy komendant WSzW w Krakowie – płk Janusz Kurzyna
 
02.02.12 – zmiana dowodzenia w Narodowym Elemencie Wsparcia 1.BLog, odchodzi ppłk Herbert Bucholc wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Wydziału Wykorzystania Doświadczeń w Inspektoracie Wsparcia SZ -> czasowo obowiązki dowódcy NEW pełnił będzie mjr Andrzej Zalewski
 
03.02.12 – zmiana dowodzenia w Wojskowych Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie, odchodzi ppłk Tomasz Dominikowski wyznaczony do dalszej służby jako Dowódca 10.psam -> nowy komendant WOSzK Mrągowo – ppłk Krzysztof Sikorski
 
16.02.12 – zmiana dowodzenia w 10.Pułku Samochodowym, czasowo pełniący obowiązku dowódcy ppłk Dariusz Chodyna przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 10.psam – płk dypl. Tomasz Dominikowski
 
29.02.12 – zmiana dowodzenia w 33.Wojskowym Oddziale Gospodarczym, odchodzi ppłk Dariusz Kozub wyznaczony na stanowisko zastępcy komendanta 33.WOG -> nowy komendant 33.WOG – ppłk Marek Rzymski
 
01.03.12 – zmiana Dowódcy Garnizonu Bytom, obowiązki Dowódcy Garnizonu przyjmuje Szef WSzW Katowice – płk Krzysztof Radwan
 
01.03.12 – zmiana dowodzenia w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, dowodzenia przekazuje pełniący obowiązki komendanta CPdMZ – ppłk Ryszard Bernat -> nowy komendant CPdMZ – płk Wiesław Mitkowski
 
09.03.12 – zmiana dowodzenia w 3.Batalionie Zmechanizowanym 1.Bpanc w Zamościu, odchodzi ppłk Piotr Fajkowski wyznaczony na stanowisko w Dowództwie 16.Dywizji Zmechanizowanej -> czasowo obowiązki dowódcy 3.bz pełnił będzie mjr Leszek Winogrodzki
 
15.03.12 – zmiana dowodzenia w Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim, odchodzi ppłk Ireneusz Kwaśny, nowy komendant Wydziału ŻW Bemowo Piskie – ppłk Mirosław Dłużniewski
 
20.03.12 – zmiana dowodzenia w Placówce Żandarmerii Wojskowej w Powidzu, odchodzi kpt. Wojciech Kozłowski wyznaczony do dalszej służby w Wydziale ŻW w Poznaniu, czasowo obowiązki komendanta PŻW w Powidzu pełnił będzie st.chor.szt. Witold Ziółkowski
 
26.03.12 – zmiana dowodzenia w Polowych Warsztatach Lotniczych 3.RBLog w Bydgoszczy, czasowo pełniący obowiązki kierownika PWL mjr Waldemar Kowalik przekazuje dowodzenie -> nowy kierownik PWL Bydgoszcz – ppłk Paweł Nawrocki
 
27.03.12 – zmiana dowodzenia w 4.Batalionie Zaopatrzenia, odchodzi ppłk Grzegorz Kostrzewski -> czasowo obowiązki dowódcy 4.bzaop pełnił będzie – mjr Waldemar Kliszczak
 
28.03.12 - zmiana dowodzenia w Narodowym Elemencie Wsparcia 1.BLog, czasowo pełniący obowiązki dowódcy NEW mjr Andrzej Zalewski przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca NEW – ppłk Jan Lipiński
 
28.03.12 – zmiana Dowódcy Garnizonu Wrocław, obowiązki przekazuje Szef WSzW Wrocław płk Waldemar Bartłomiejczak -> obowiązki Dowódcy Garnizonu Wrocław przyjmuje Dowódca 3.BRt – gen.bryg. Marek Sobiechowski
 
01.04.12 – zmiana dowodzenia w WKU Leszno, odchodzi ppłk Andrzej Stenka odchodzący do cywila -> nowy komendant WKU Leszno – ppłk dypl. Zbigniew Pruski
 
02.04.12 – zmiana dowodzenia w Zespole Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy – nowy komendant ZZWT – ppłk Roman Tarłowski
 
16.04.12 – zmiana dowodzenia w 2.Batalionie Saperów, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 2.bsap  mjr Piotr Ćwik przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 2.bsap – ppłk Sławomir Szwemin
 
17.04.12 – zmiana dowodzenia w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, odchodzi gen. bryg. Franciszek Kochanowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego WP -> czasowo obowiązki dyrektora CDiS pełnił będzie płk pil. dr Władysław Leśnikowski
 
07.05.12 – zmiana dowodzenia w kompanii radiowej Batalionu Zabezpieczenia CSIiŁ w Zegrzu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppor. Emil Suska przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca krad – kpt. Piotr Osiński
 
11.05.12 – zmiana dowodzenia w 6.Eskadrze Lotniczej 31.BLT, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 6.el mjr pil. Paweł Marcinkowski zostaje awansowany do stopnia ppłk i obejmuje etatowe stanowisko dowódcy 6.el
 
14.05.12 – zmiana dowodzenia w WKU Rzeszów, czasowo pełniący obowiązki komendanta WKU Rzeszów ppłk Marcin Żal zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko komendanta tego WKU
 
18.05.12 – zmiana dowodzenia w Zespole Ogniowym 32.drOP w Borzęcinie, odchodzi mjr Piotr Liwara -> nowy dowódca ZO Borzęcin – kpt. Zbigniew Bujarski
 
01.06.12 – zmiana dowodzenia w 3.Regionalnej Bazie Logistycznej, odchodzi płk Krzysztof Krużycki wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Komendanta 4.RBLog -> nowy komendant 3.RBLog – płk Eugeniusz Orzechowski
 
05.06.12 – zmiana dowodzenia w 14.Dywizjonie Artylerii Samobieżnej, odchodzi ppłk Robert Matysek wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 21.BSP -> nowy dowódca 14.das – ppłk Ryszard Sugalski
 
06.06.12 – zmiana dowodzenia w 4.Regionalnej Bazie Logistycznej, odchodzi płk Marian Sękowski -> nowy komendant 4.RBLog – płk Krzysztof Krużycki
 
11.06.12 – zmiana dowodzenia w 3.Flotylli Okrętów, odchodzi kontradm. Jarosław Ziemiański skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA) -> nowy dowódca 3.FO – kontradm. Marian Ambroziak
 
15.06.12 – zmiana dowodzenia w 3.Batalionie Zmechanizowanym 1.BPanc w Zamościu, pełniący czasowo obowiązki dowódcy 3.bz mjr Leszek Winogrodzki przekazuje dowodzenie -> czasowo obowiązki dowódcy 3.bz pełnił będzie ppłk Tadeusz Nastarowicz
 
22.06.12 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Łączności 15.BWD, odchodzi mjr Tomasz Błaszczyk wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 1.bdow 15.BWD -> czasowo obowiązki 1.bł 15.BWD pełnił będzie mjr Tomasz Zaborek
 
27.06.12 – zmiana dowodzenia w 4.Batalionie Zaopatrzenia, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 4.bzaop mjr Waldemar Kliszczak odchodzi wyznaczony na stanowisko zastępcy komendanta WOG -> czasowo obowiązki 4.bzaop pełnił będzie kpt. Zdzisław Kubisztal
 
28.06.12 – zmiana dowodzenia w 4.Kompanii Rozpoznania Grupy Rozpoznania Elektronicznego 1.ORel w Grójcu, odchodzi kpt. Marcin Marczak -> czasowo obowiązki dowódcy 4.kr pełnił będzie por. Karol Urbański
 
29.06.12 – zmiana dowodzenia w Składzie 1.RBLog w m.Cybowo, odchodzi mjr Włodzimierz Gierak -> nowy kierownik Składu Cybowo – kpt. Rafał Cieśliński
 
02.07.12 – zmiana dowodzenia w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń, odchodzi płk Andrzej Karasiński -> nowy dowódca COAS – płk Bogusław Kot
 
16.07.12 – zmiana dowodzenia w 2.Ośrodku Radioelektronicznym, odchodzi płk Ryszard Wróbel -> nowy dowódca 2.ORel – płk Witold Łukaszewski
 
16.07.12 – zmiana dowodzenia w Składzie 1.RBLog w m.Dolaszewo, odchodzi mjr Marek Bączkowski -> nowy kierownik Składu Dolaszewo – kpt. Andrzej Franczak
 
20.07.12 – zmiana dowodzenia w 4.Pułku Chemicznym, odchodzi płk dypl. Bogdan Niewitowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Szefa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Wojsk Lądowych -> nowy dowódca 4.pchem – płk mgr inż. Andrzej Żmuda
 
20.07.12 - zmiana dowodzenia w 22.Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzania, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 22.ODN ppłk Włodzimierz Szatan przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 22.ODN – płk mgr inż. pil. Jacek Zygmanowski
 
20.07.12 – zmiana dowodzenia w 3.Kompanii Reprezentacyjnej WP, odchodzi kpt. Marcin Kujawa -> nowy dowódca 3.krepr WP – kpt. Artur Sak
 
23.07.12 – zmiana dowodzenia w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Lublinie, czasowo pełniący obowiązki szefa RZI Lublin ppłk Krzysztof Kołb-Sielecki zostaje awansowany do stopnia płk i wyznaczony na etatowe stanowisko szefa RZI Lublin
 
06.08.12 – na stanowisko szefa nowo formowanego Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego wyznaczony zostaje płk mgr inż. Marek Gochna
 
08.08.12 – zmiana dowodzenia w Dowództwie Wielonarodowej Brygady (LITPOLUKRBRIG) w Lublinie, czasowo pełniący obowiązki dowódcy brygady płk Sławomir Wierzbieniec przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca LITPOLUKRBRIG – płk Jarosław Kraszewski
 
15.08.12 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Krzysztof Mitręga – Dowódca 1.Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
 
15.08.12 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Wiesław Orkisz – zastępca Szefa Zarządu Planowania Strategicznego P-5 SG WP
 
15.08.12 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Sławomir Pączek – zastępna Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego P-8 SG WP
 
15.08.12 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Jarosław Wierzcholski – Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych
 
15.08.12 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Krzysztof Żabicki – zastępca Szefa Sztabu Dowództwa Sił Powietrznych
 
15.08.12 – nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen.bryg. Janusz Adamczak – Dowódca 11.Dywizji Kawalerii Pancernej
 
15.08.12 – nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen.bryg. Ireneusz Bartniak – Dowódca 12.Dywizji Zmechanizowanej
 
15.08.12 – nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen.bryg. Leszek Surawski – Szef Zarządu Planowania Operacyjnego P-3 SG WP
 
15.08.12 – nominacja generalska – do stopnia wiceadmirała awans otrzymuje kontradmirał Ryszard Demczuk – Szef Szkolenia Marynarki Wojennej
 
23.08.12 – zmiana dowodzenia w 2.Batalionie Piechoty Zmotoryzowanej 12.BZ, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Rafał Molis przekazuje dowodzenie nowemu dowódcy 2.bpzmot 12 BZ – ppłk Paweł Skuza
 
20.08.12 – zmiana dowodzenia w 10.Pułku Dowodzenia, w związku z delegacją służbową dowódcy pułku płk Zygmunta Malca czasowo obowiązki pułku pełnił będzie ppłk Kazimierz Łucki
 
24.08.12 – zmiana dowodzenia w 18.Pułku Rozpoznawczym, odchodzi płk dypl. Piotr Oleszczak -> nowy dowódca 18.pr – płk dypl. Wiesław Podlecki
 
24.08.12 – zmiana dowodzenia w 3.Dywizjonie Artylerii Rakietowej 5.Pułku Artylerii, odchodzi ppłk Ryszard Różycki
 
31.08.12 – zmiana dowodzenia w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Maz., odchodzi płk Dariusz Bogacki odchodzący na emeryturę -> nowy komendant OSŻW Mińsk Maz. – płk Tomasz Połuch
 
31.08.12 – zmiana dowodzenia w Dywizjonie Przeciwlotniczym 10.BKPanc, odchodzi ppłk Sławomir Cieśla skierowany na Podyplomowe Studia Dowódczo-Sztabowe w Akademii Obrony Narodowej -> nowy dowódca dplot 10.BKPanc – mjr Robert Nikonowicz
 
31.08.12 – zmiana dowodzenia w Batalionie Dowodzenia 10.BKPanc, odchodzi ppłk Tadeusz Migacz skierowany na Podyplomowe Studia Dowódczo-Sztabowe w Akademii Obrony Narodowej -> czasowo obowiązki dowódcy bdow 10.BKPanc pełnił będzie mjr Adam Pawłowski
 
03.09.12 – zmiana dowodzenia w 2.Pułku Inżynieryjnym, odchodzi płk Artur Talik wyznaczony do dalszej służby w Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych -> nowy dowódca 2.pinż – płk Piotr Sołomonow
 
04.09.12 – zmiana dowodzenia w Jednostce Wojskowej Komandosów, płk Ryszard Pietras zostaje skierowany na roczne studia do Londynu -> czasowo obowiązki dowódcy JWK pełnił będzie ppłk Sławomir Drumowicz
 
10.09.12 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, odchodzi płk Marek Stolarz -> nowy komendant CSŁiI – płk Ireneusz Fura
 
12.09.12 – zmiana dowodzenia w Oddziale Zabezpieczenia MW, odchodzi kmdr Andrzej Łysakowski wyznaczony na dowódcę KPW Gdynia -> nowy Dowódca OZMW – kmdr por. Krzysztof Haponiuk
 
13.09.12 – zmiana dowodzenia w 12.Brygadzie Zmechanizowanej, obowiązki dowódcy czasowo przekazuje gen. bryg. Andrzej Tuz wyznaczony na dowódcę XII zmiany PKW Afganistan -> czasowo obowiązki dowódcy 12.BZ pełnił będzie płk Daniel Butryn
 
14.09.12 – zmiana dowodzenia w Komendzie Portu Wojennego Gdynia, odchodzi kmdr Andzej Loch odchodzący na emeryturę -> nowy Dowódca KPW Gdynia – kmdr Andrzej Łysakowski
 
18.09.12 – zmiana dowodzenia w Dywizjonie Artylerii Samobieżnej 10.BKPanc, odchodzi ppłk Janusz Tucki wyznaczony do służby na stanowisku Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 10.BKPanc -> nowy dowódca das 10.BKPanc – mjr Robert Wiese
 
25.09.12 – zmiana dowodzenia w Mazowieckim Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Maz., odchodzi płk Jan Gęsich wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej -> czasowo obowiązki komendanta pełnił będzie ppłk Andrzej Bobiński
 
29.09.12 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, odchodzi płk Zbigniew Grzesiczak wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie Wojsk Lądowych -> nowy komendant CSWL Poznań – płk dypl. Piotr Kriese
 
01.10.12 – zmiana dowodzenia w 8.Batalionie Radiotechnicznym, odchodzi ppłk Sławomir Grobelny wyznaczony do dalszej służby na stanowisku w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie -> nowy dowódca 8.brt – ppłk Krzysztof Lis
 
01.10.12 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Łączności 15.BWD, czasowo pełniący obowiązki 1.bł 15.BWD mjr Tomasz Zaborek przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.bł 15.BWD – ppłk Krzysztof Rawski
 
01.10.12 – zmiana dowodzenia w Inspektoracie Uzbrojenia, odchodzi gen. dyw. Andrzej Duks -> nowy Szef IU – gen. bryg. Sławomir Szczepaniak
 
02.10.12 – zmiana dowodzenia w Grupie Okrętów Rozpoznawczych, odchodzi kmdr por. Dariusz Czajkowski odchodzący na emeryturę -> nowy dowódca gOR – kmdr por. Artur Czajkowski
 
03.10.12 – zmiana dowodzenia w Batalionie Dowodzenia 17.BZ, odchodzi ppłk Jacek Krawiec wyznaczony do dalszej służby w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Zielonej Górze -> nowy dowódca bdow 17.BZ – mjr Grzegorz Kaliciak
 
05.10.12 – zmiana dowodzenia w 25.Batalionie Logistycznym, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Paweł Gos przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 25.blog – ppłk Robert Karolak
 
11.10.12 – zmiana dowodzenia w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, odchodzi płk Piotr Płonka wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Komendanta CSŻW -> nowy komendant OŻW w Elblągu – ppłk Sławomir Urbański
 
12.10.12 – zmiana dowodzenia w 5.Batalionie Strzelców Podhalańskich, odchodzi ppłk Zenon Brzuszko -> nowy dowódca 5.bsp – ppłk Dariusz Czekaj
 
15.10.12 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Dowodzenia i Zabezpieczenia 1.BLog, odchodzi ppłk Jacek Wilczko wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sztabu 1.BLog -> nowy dowódca 1.bdiz – ppłk Dariusz Maciocha
 
15.10.12 – zmiana dowodzenia w 3.Brygadzie Radiotechnicznej, odchodzi gen. bryg. Marek Sobiechowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Zastępcy Dowódcy Centrum Dowodzenia Połączonych Operacji Powietrznych NATO w Uedem -> nowy dowódca 3.BRt – płk Wojciech Lewicki
 
16.10.12 – zmiana dowodzenia w 2.Batalionie Logistycznym 1.BLog, odchodzi ppłk Tadeusz Burzyński wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Szkolenia 1.BLog -> nowy dowódca 2.blog – ppłk Andrzej Zalewski
 
16.10.12 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, odchodzi płk Wiesław Chrzanowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Komendanta MOŻW w Mińsku Maz. -> nowy komendant CSŻW – płk Piotr Płonka
 
17.10.12 – zmiana dowodzenia w Mazowieckim Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Maz., pełniący obowiązki komendanta ppłk Andrzej Bobiński przekazuje dowodzenie -> nowy komendant MOŻW w Mińsku Maz. – płk Wiesław Chrzanowski
 
18.10.12 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Dowodzenia 10.pdow, odchodzi ppłk Grzegorz Kałuża skierowany do rezerwy kadrowej -> nowy dowódca 1.bdow – ppłk Sylwester Wielgus
 
19.10.12 – zmiana dowodzenia w Dywizjonie Okrętów Wsparcia, odchodzi kmdr Kazimierz Pulkowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Szkolenia 3.FO -> nowy dowódca dOW – kmdr Krzysztof Jasiński
 
22.10.12 – zmiana dowodzenia w 3.Dywizjonie Artylerii Rakietowej 5.Pułku Artylerii, na nowego dowódcę 3.dar wyznaczony zostaje ppłk Grzegorz Parol
 
22.10.12 – zmiana dowodzenia w 11.Batalionie Ewakuacji Sprzętu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kpt. Wiesław Buczek przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 11.bes – ppłk Andrzej Murawski
 
26.10.12 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Strzelców Podhalańskich, odchodzi ppłk Wiesław Lewicki wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Szkolenia 21.BSP -> nowy dowódca 1.bsp – ppłk Tomasz Gdak
 
30.10.12 – zmiana dowodzenia w 3.Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej, odchodzi mjr pil. Grzegorz Kołodziejczyk awansowany do stopnia ppłk i wyznaczony do dalszej służby na stanowisku starszego inspektora bezpieczeństwa lotów w Oddziale Bezpieczeństwa Lotów DSP -> nowy dowódca 3.GPR – mjr pil. Mariusz Łaskarzewski
 
02.11.12 – zmiana dowodzenia na okręcie ORP „Bukowo”, odchodzi kpt. mar. Bartłomiej Radwański -> nowy dowódca ORP „Bukowo” – kpt. mar. Piotr Lis
 
14.11.12 – zmiana dowodzenia w 16.Batalionie Remontu Lotnisk, odchodzi ppłk Marian Borowiak -> nowy dowódca 16.brl – ppłk Andrzej Galan
 
14.11.12 – zmiana dowodzenia w Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, odchodzi płk dypl. Wojciech Kucharski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Dowódcy 21.BSP -> nowy dowódca BWD WKP-W – płk Krzysztof Król
 
16.11.12 – zmiana dowodzenia w 21.Brygadzie Strzelców Podhalańskich, odchodzi gen. bryg. Stanisław Olszański wyznaczony do dalszej służby jako Zastępca Dowódcy 16.DZ -> nowy dowódca 21.BSP – płk dypl. Wojciech Kucharski
 
26.11.12 – zmiana dowodzenia w Jednostce Wojskowej Komandosów, pełniący czasowo obowiązki dowódcy JWK ppłk Sławomir Drumowicz przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca JWK – płk Wiesław Kukuła
 
29.11.12 – zmiana dowodzenia w 11.Batalionie Dowodzenia, odchodzi ppłk Maciej Kowalski -> nowy dowódca 11.bdow – mjr Dariusz Lesiuk
 
29.11.12 – zmiana dowodzenia w 104.Batalionie Zabezpieczenia, odchodzi ppłk Krzysztof Łukaszczyk -> nowy dowódca 104.bzab – ppłk Sławomir Gembarski
 
10.12.12 – zmiana dowodzenia w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, czasowo pełniący obowiązki komendanta mł.chor.szt. Tomasz Smagłowski przekazuje dowodzenie nowemu komendantowi SPSP – st.chor.szt. Paweł Jakubik
 
10.12.12 – zmiana dowodzenia w 6.Brygadzie Powietrznodesantowej, odchodzi gen. bryg. Bogdan Tworkowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisko zastępcy Szefa Sztabu do spraw wsparcia w Kwaterze NATO w Izmirze (TUR) -> nowy dowódca 6.BPD – płk dypl. Adam Joks
 
17.12.12 – zmiana dowodzenia w Ośrodku Szkolenia LEOPARD, czasowo pełniący obowiązki komendanta OSL kpt. Krzysztof Kacperek zostaje wyznaczony na etatowego komendanta OSL i awansowany do stopnia majora
 
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.