KALENDARIUM WYDARZEŃ 2012 – ZMIANY ORGANIZACYJNE
 
29.01.12 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR/MTT III zmianie której trzon tworzą żołnierze 2.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca II zmiany ppłk Jacek Chamera  -> dowodzenie przyjmuje dowódca III zmiany ppłk Jacek Zienkowicz
 
31.01.12 – Decyzją MON Nr 92/Org./P1 z dnia 3.11.2011 r. sformowane zostaje Szefostwo Geografii Wojskowej
 
29.03.12 - Minister Obrony Narodowej podpisuje akt przekazania 106.Szpitala Wojskowego w Gliwicach na rzecz Miasta Gliwice
 
31.03.12 – zmiana podporządkowania - 5.Wojskowy Oddział Gospodarczy z Dęblina dotychczas podporządkowany Dowódcy 3.Regionalnej Bazy Logistycznej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Sił Powietrznych
 
17.04.12 – zmiana podporządkowania – Grupa Sportowa Wojsk Lądowych dotychczas funkcjonująca w strukturze 3.Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie przechodzi w podporządkowanie i do struktury Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
 
17.04.12 – zmiana dyslokacji – Grupa Sportowa Wojsk Lądowych przechodzi z m.WARSZAWA (ul.Dymińska) do m.ZEGRZE (ul.Juzistek)
 
18.04.12 - rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan XI zmianie której trzon tworzą żołnierze 6.Brygady Powietrznodesantowej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca X zmiany gen. bryg. Piotr Błazeusz -> dowodzenie przyjmuje dowódca XI zmiany gen. bryg. Bogdan Tworkowski
 
27.04.12 – rotacja PKW – w litewskim Siauliai dyżur w ramach misji NATO Air Policing przejmuje wystawiony przez Polskie Siły Zbrojne kontyngent PKW Orlik 4 składający się głównie z sił lotniczych i zabezpieczenia 22.Bazy Lotnictwa Taktycznego, PKW Orlik 4 będzie pełnił dyżur na Litwie do 31 sierpnia 2012, dowódcą PKW Orlik 4 jest ppłk pil. Leszek Błach
 
10.05.12 – Decyzją MON Nr 26/Org./P1 z dnia 27.03.2012 r. – Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie dotychczas podporządkowane Szefowi Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego WP przechodzi w podporządkowanie Szefowi Szefostwa Geografii Wojskowej
 
10.05.12 – Decyzją MON Nr 26/Org./P1 z dnia 27.03.2012 r. – 6.Samodzielny Oddział Geograficzny w Toruniu dotychczas podporządkowany Szefowi Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego WP przechodzi w podporządkowanie Szefowi Szefostwa Geografii Wojskowej
 
10.05.12 – Decyzją MON Nr 26/Org./P1 z dnia 27.03.2012 r. – 19.Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie dotychczas podporządkowany Szefowi Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego WP przechodzi w podporządkowanie Szefowi Szefostwa Geografii Wojskowej
 
10.05.12 – Decyzją MON Nr 26/Org./P1 z dnia 27.03.2012 r. – 22.Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie dotychczas podporządkowany Szefowi Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Sztabu Generalnego WP przechodzi w podporządkowanie Szefowi Szefostwa Geografii Wojskowej
 
21.05.12 – Rozporządzeniem MON z dnia 10 lutego 2012 r. rozformowaniu ulega Filia Wojskowego Biura Emerytalnego w Siedlcach
 
25.05.12 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXVI zmianie której trzon tworzą żołnierze 4.Pułku Przeciwlotniczego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXV zmiany ppłk Dariusz Adamczyk -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXVI zmiany ppłk Adam Luzyńczyk
 
21.06.12 – zmiana podporządkowania – 2.Batalion Dowodzenia we Wrocławiu dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowództwa Garnizonu Warszawa
 
29.06.12 – zmiana podporządkowania – 9.Batalion Łączności w Białobrzegach dotychczas podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowództwa Garnizonu Warszawa
 
01.07.12 – Rozporządzeniem MON z dnia 21 czerwca 2012 r. rozformowaniu ulega Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej „Mazowsze” w Warszawie
 
31.08.12 – rozformowaniu ulega Skład 3.Regionalnej Bazy Logistycznej w m.ŁOWICZ
 
05.09.12 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR/MTT IV zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Brygady Obrony Wybrzeża, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca III zmiany ppłk Jacek Zienkowicz  -> dowodzenie przyjmuje dowódca IV zmiany ppłk Tomasz Adamczyk
 
30.09.12 – rozformowaniu ulega Skład 4.Regionalnej Bazy Logistycznej w m.WROCŁAW-KOWALE
 
30.09.12 – rozformowaniu ulega Węzeł Teleinformatyczny 3.RWT SP w m.BYTOM
 
30.09.12 – rozformowaniu ulega Wojskowa Administracja Koszar Nr 4 w m.WARSZAWA
 
30.09.12 – rozformowaniu ulega Wojskowa Administracja Koszar Nr 5 w m.WARSZAWA
 
30.09.12 – rozformowaniu ulega Wojskowa Administracja Koszar w m.CELESTYNÓW
 
24.10.12 - rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan XII zmianie której trzon tworzą żołnierze 12.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XI zmiany gen. bryg. Bogdan Tworkowski -> dowodzenie przyjmuje dowódca XII zmiany gen. bryg. Andrzej Tuz
 
30.10.12 – zmiana podporządkowania – kompania transportowa 4.Batalionu Zaopatrzenia z Krosna Odrzańskiego przechodzi w podporządkowanie 10.Brygady Logistycznej z Opola
 
28.11.12 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXVII zmianie której trzon tworzą żołnierze 5.Pułku Artylerii, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXVI zmiany ppłk Adam Luzyńczyk -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXVII zmiany ppłk Jacek Wera
 
17.12.12 – zmiana podporządkowania – 12.Rejonowe Warsztaty Techniczne w Warszawie dotychczas podporządkowane Dowódcy Dowództwa Garnizonu Warszawa przechodzą w podporządkowanie Szefa Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego i stają się komórką wewnętrzną tej jednostki, do końca roku jako 12.RWT mają zostać rozformowane i rozpocząć funkcjonowanie pod nazwą Warsztaty Techniczne
 
18.12.12 – 11.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
 
18.12.12 – 14.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
 
18.12.12 – 17.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
 
18.12.12 – 21.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 2.Regionalnej Bazy Logistycznej
 
18.12.12 – 25.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 2.Regionalnej Bazy Logistycznej
 
18.12.12 – 32.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
 
20.12.12 – W imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia płk lek. Piotr Dzięgielewski podpisuje akt przekazania 114.Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Przemyślu na rzecz Miasta Przemyśl
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr PF-103/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 21.12.2011 r. rozformowaniu ulega 1.Batalion Zaopatrzenia w Legionowie (JW 3350)
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr PF-103/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 21.12.2011 r. rozformowaniu ulega 4.Batalion Zaopatrzenia w Krośnie Odrzańskim (JW 1375)
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr PF-103/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 21.12.2011 r. rozformowaniu ulega 12.Batalion Zaopatrzenia w Kobylance (JW 3132)
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr PF-103/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 21.12.2011 r. rozformowaniu ulega 16.Batalion Zaopatrzenia w Elblągu (JW 1261)
 
31.12.12 – rozformowaniu ulega 1.Batalion Remontowy w Łomży (JW 1511)
 
31.12.12 – rozformowaniu ulega 3.Batalion Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie
 
31.12.12 – rozformowaniu ulega 2.Batalion Dowodzenia we Wrocławiu , na bazie batalionu od 1 stycznia 2013 rozpocznie funkcjonowanie batalion dowodzenia w składzie 10.Pułku Dowodzenia
 
31.12.12 – rozformowaniu ulega 5.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Dęblinie (JW 4219)
 
31.12.12 – rozformowaniu ulegają 12.Rejonowe Warsztaty Techniczne w Warszawie
 
31.12.12 – rozformowaniu ulega Skład 1.Regionalnej Bazy Logistycznej w m.BYDGOSZCZ-OSOWA GÓRA
 
31.12.12 – rozformowaniu ulega Komenda Garnizonu Gdynia
 
31.12.12 – rozformowaniu ulega Komenda Garnizonu Świnoujście
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr PF-35/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 30.04.2012 r. przeformowane zostaje na nowy etat Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SP
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr PF-35/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 30.04.2012 r. rozformowany zostaje Węzeł Teleinformatyczny Krzesiny będący w strukturach 1.Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego SP
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr PF-35/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 30.04.2012 r. rozformowany zostaje Węzeł Teleinformatyczny Skwierzyna będący w strukturach 1.Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego SP
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr PF-35/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 30.04.2012 r. przeformowany zostaje na nowy etat 1.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr PF-35/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 30.04.2012 r. rozformowany zostaje Węzeł Teleinformatyczny Mrzeżyno będący w strukturach 2.Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego SP
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr PF-35/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 30.04.2012 r. przeformowany zostaje na nowy etat 2.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr PF-35/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 30.04.2012 r. przeformowany zostaje na nowy etat 3.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr PF-35/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 30.04.2012 r. przeformowany zostaje na nowy etat 4.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20.09.2011 r. zostaje sformowany 11.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy (31 grudnia 2012 to termin zakończenia formowania)
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20.09.2011 r. zostaje sformowany 14.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu (31 grudnia 2012 to termin zakończenia formowania)
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20.09.2011 r. zostaje sformowany 17.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie (31 grudnia 2012 to termin zakończenia formowania)
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20.09.2011 r. zostaje sformowany 21.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu (31 grudnia 2012 to termin zakończenia formowania)
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20.09.2011 r. zostaje sformowany 25.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku (31 grudnia 2012 to termin zakończenia formowania)
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20.09.2011 r. zostaje sformowany 32.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu (31 grudnia 2012 to termin zakończenia formowania)
 
31.12.12 – zostaje sformowany Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie 
(31 grudnia 2012 to termin zakończenia formowania)
 
31.12.12 – Decyzją MON Nr 46/Org./P1 z dnia 12.06.2012 r. zostaje sformowany Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego (31 grudnia 2012 to termin zakończenia formowania)
 
31.12.12 – Rozporządzeniem MON z dnia 24.08.2012 r. znosi się Centralną Wojskową Komisję Lekarską w Warszawie
 
31.12.12 – Rozporządzeniem MON z dnia 24.08.2012 r. znosi się Stołeczną Wojskową Komisję Lekarską w Warszawie
 
31.12.12 – Rozporządzeniem MON z dnia 24.08.2012 r. znosi się Wojskową Komisję Lekarską Sił Powietrznych w Warszawie
 
31.12.12 – Rozporządzeniem MON z dnia 24.08.2012 r. znosi się Wojskową Komisję Lekarską Marynarki Wojennej w Gdańsku
 
31.12.12 – Rozporządzeniem MON z dnia 24.08.2012 r. znosi się Wojskowe Komisje Lotniczo-Lekarskie w Warszawie i Dęblinie
 
31.12.12 – Rozporządzeniem MON z dnia 24.08.2012 r. znosi się Wojskową Komisję Morsko-Lekarską w Gdańsku
 
31.12.12 – Rozporządzeniem MON z dnia 24.08.2012 r. znosi się Rejonowe Wojskowe Komisje Lekarskie w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu
 
31.12.12 – Rozporządzeniem MON z dnia 24.08.2012 r. znosi się Terenowe Wojskowe Komisje Lekarskie w Bydgoszczy, Dęblinie, Ełku, Gdańsku, Gliwicach, Kołobrzegu, Krakowie, Legionowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żarach
 
31.12.12 – zmiana dyslokacji – Dowództwo 3.Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej przechodzi z m.WARSZAWA (ul.Radiowa) do m.BIELICE k.Sochaczewa (lotnisko Sochaczew-Bielice)
 
31.12.12 – zmiana dyslokacji – 38.Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej przechodzi z m.WARSZAWA (ul.Radiowa) do m.BIELICE k.Sochaczewa (lotnisko Sochaczew-Bielice)
 
31.12.12 – zmiana struktury Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, rozformowaniu ulega Pion Logistyki, jednocześnie sformowano Pion Inżynieryjno-Lotniczy oraz Pion Bezpieczeństwa Lotów
 
31.12.12 – Decyzją Nr 368/MON z dnia 16 listopada 2012 roku Orkiestra Wojskowa w Warszawie podporządkowana Dowódcy Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa
 
31.12.12 – rozformowaniu ulega Wojskowa Administracja Koszar Nr 2 w m.WARSZAWA
 
31.12.12 – rozformowaniu ulega Wojskowa Administracja Koszar Nr 11 w m.WARSZAWA
 
31.12.12 – rozformowaniu ulega Wojskowa Administracja Koszar Nr 20 w m.WARSZAWA
 

Please publish modules in offcanvas position.