3.Niżański Batalion Inżynieryjny im. ppłk. Rudolfa Matuszka
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 3.Batalion Inżynieryjny został sformowany w terminie do 30.06.2011 roku na podstawie decyzji MON Nr PF-67/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku na bazie 3.Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego i 12.Ośrodka Przechowywania Sprzętu w Nisku. Do głównych zadań jednostki należą zadania ratownicze polegające m.in. na ewakuacji ludności i mienia z użyciem transporterów PTS-M oraz łodzi desantowych, zadania inżynieryjne polegające na urządzaniu przepraw mostowych przy użyciu mostów BLG, zadania rozpoznawcze polegające na prowadzeniu rozpoznania stanu technicznego dróg, obiektów komunikacyjnych, przepraw, zapór. Batalion ma wyznaczone również zadania mobilizacyjne na czas „W”, które kierowane są przez Terenowy Aparat Mobilizacyjny. W swoim składzie batalion posiada również Patrol Rozminowania zabezpieczający część województw lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 268/MON z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawcze oraz proporczyka na beret 3. Batalionu Inżynieryjnego, wprowadzono odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk.
 
 
oznaka rozpoznawcza 3.binz (wersja wyjściowa i polowa)
 
proporczyk 3.binz
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 3.binż
 - pluton dowodzenia
 - kompania ratownictwa inżynieryjnego
 - kompania drogowo-mostowa
 - kompania inżynieryjna
 - kompania logistyczna
 - Patrol Rozminowania Nr 7 (rejon odpowiedzialności, powiaty ziemskie: biłgorajski, janowski, kraśnicki, kolbuszowski, leżajski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, sandomierski, staszowski oraz powiat grodzki: Tarnobrzeg)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Leszek Stępień (2011 – 2.IX.2013)
 - ppłk Zbigniew Drożdżewski (2.IX.2013 - 2.II.2018)
 - ppłk Radosław Podolski (2.II.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy (2011 – 31.VIII.2011)
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (31.VIII.2011 – 28.X.2013)
2.Inowrocławski Pułk Inżynieryjny gen. Jakuba Jasińskiego (28.X.2013 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.