5.Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4219 (2007 - 2012)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                5.Wojskowy Oddział Gospodarczy jest jedną z czterech jednostek, które zapoczątkowały w Siłach Zbrojnych przemiany w dziedzinie logistyki i zaopatrywania jednostek wojskowych, WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności, w przypadku 5.WOG jest to garnizon Dęblin. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja nr 503/MON z 6 grudnia 2006 roku. 5.WOG sformowany został w roku 2007, z dniem 1 października 2007 WOG stał się dysponentem środków budżetowych III stopnia, następnie Rozkazem Dowódcy ŚOW nadano mu przydziały gospodarcze i od dnia 1 stycznia 2008 stał się oddziałem gospodarczym dla jednostek wojskowych, które zostały mu przydzielone na zaopatrzenie. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. W roku 2011 nastąpiła zmiana podległości jednostki, w dniu 28 kwietnia 2011 r. 5.WOG został podporządkowany komendantowi 3.Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie. Niespełna rok później bo w terminie do 31 marca 2012 jednostkę podporządkowano Dowódcy Sił Powietrznych, był to pierwszy krok jednak do rozformowania jednostki, gdyż zadania gospodarcze w garnizonie Dęblin pełniła będzie 41.Baza Lotnictwa Szkolnego, w związku z tym 5.WOG postanowiono rozformować w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.               
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
 - komenda 5.WOG
  - pion głównego księgowego
  - pion logistyki
  - pion ochrony informacji niejawnych
  - wydział administracyjno-personalny
  - wydział zabezpieczenia logistycznego
  - wydział medyczny
  - wydział infrastruktury
  - sekcja zamówień publicznych
  - sekcja inwentaryzacji
  - Ambulatorium z Izbą Chorych
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Krzysztof Piekarski (2007 – 31.XII.2012)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (2007 – 28.IV.2011)
3.Regionalna Baza Logistyczna (28.IV.2011 – 31.III.2012)
Dowództwo Sił Powietrznych (31.III.2012 - 31.XII.2012)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.