33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego im. płk pil. Wiktora Pniewskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                33.Baza Lotnictwa Transportowego rozpoczęła swoją działalność 1.VII.2010 roku i jest kontynuatorką historii 33.Bazy Lotniczej na bazie której została sformowana, jednostkę formowano również na bazie rozformowywanych 14.eskadry lotnictwa transportowego, 2.eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego i 2.Bazy Lotniczej, na bazie tych jednostek formowano komponenty 33.BLotTr. Garnizonem jednostki jest Powidz. Baza jest jednostką lotniczą do której zadań należy zabezpieczenie transportowe Sił Zbrojnych, jako jedyna jest wyposażona w największe samoloty transportowe w Polskich Siłach Powietrznych – samoloty C-130E Hercules (pierwszy taki samolot o nr taktycznym 1501 przybył 24 marca 2009, drugi o nr taktycznym 1502 przybył 26 kwietnia 2010, trzeci o nr taktycznym 1503 przybył 16 listopada 2010). Samoloty te są na wyposażeniu 14.eskadry lotniczej, która jest w składzie Grupy Działań Lotniczych 33.BLotTr. We wrześniu 2010 roku na terenie bazy oddano największy w Polsce hangar obsługi, hangar jest przystosowany do tego by obsługiwać jednocześnie dwa samoloty, powierzchnia hangaru to ponad 4000 m2. 16 września 2011 roku do bazy przybyła czwarta maszyna C-130E Hercules o nr taktycznym 1504. 15 października 2011 jednostka otrzymała własny sztandar wojskowy, ceremonia wręczenia sztandaru odbyła się na Rynku w Gnieźnie.
 
Podstawowa maszyna eksploatowana w 33.BLotTr - C-130E "Hercules" (fot. Przemysław Banaś)
                  
okolicznościowe logo na samolocie C-130E "Hercules" o numerze taktycznym 1508 (fot. Przemysław Banaś)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 43/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 33. Bazy Lotnictwa Transportowego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 33. Bazy Lotnictwa Transportowego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W POWIDZU
== W Y C I Ą G ==
 
2. Odznaka pamiątkowa 33. BLotTr. w obrysie ma kształt kwadratu o wymiarach 40 mm ×40 mm. W śmigła symbolizujące wszystkie rodzaje statków powietrznych będące na wyposażeniu 33. BLotTr jest wrysowany wieniec z liści dębowych symbolizujący siłę, szlachetność i sławę. Wszystkie te elementu są koloru oksydowanego srebra. Na wieńcu centralnie umieszczony jest numer bazy „33” w kolorze złotym. W górnej części odznaki na spojeniu wieńca widoczny jest herb gminy Powidz, jako ukłon w stronę władz i mieszkańców gminy na terenie której stacjonuje baza. Poniżej herbu gminy, na przeciwległej stronie na dole wieńca znajduje się biało-czerwona szachownica symbol polskiego lotnictwa. Na rewersie odznaki znajduje się jej numer oraz gwintowany bolec. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru galowego i wyjściowego.
 
 
Oznaki rozpoznawcze 33.BLotTr (wersja wyjściowa i polowa)
 
  
Oznaki rozpoznawcze Eskadry Obsługi, 1.Grupy Treningowej oraz 2.Grupy Treningowej
 
  
Oznaki rozpoznawcze 33.BLotTr "Loadmaster", nawigator C-130, 33.BLotTr CARGO
 
DECYZJA Nr 65/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 33. Bazy Lotnictwa Transportowego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 3-4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 110), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 33. Baza Lotnictwa Transportowego:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 21. Bazy Lotniczej (2000-2002),
b) 7. Eskadry Lotnictwa Taktycznego (2000-2010),
c) 33. Bazy Lotniczej (2002-2010),
d) 14. Eskadry Lotnictwa Transportowego (2007-2010);
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Powidzka”;
3) otrzymuje imię pułkownika pilota Wiktora Pniewskiego.
§ 2. Ustanawia się doroczne Święto 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w dniu 18 maja.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo 33.BLotTr
 - sztab
 - Grupa Działań Lotniczych
  - 14.eskadra lotnicza
  - 7.eskadra działań specjanych
 - Grupa Obsługi
 - Grupa Wsparcia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. pil. Maciej Trelka (1.VII.2010 – 10.X.2011)
 - płk dypl. pil. Mirosław Łusiarczyk (10.X.2011 – 23.V.2014)
 - płk mgr inż. pil. Mieczysław Gaudyn (23.V.2014 - 31.III.2017)
 - płk Dariusz Płóciennik (31.III.2017 - 4.IX.2017)
 - płk pil. Grzegorz Kołodziejczyk (4.IX.2017 - 1.VII.2019)
 - płk pil. Krzysztof Szymaniec (1.VII.2019 - 6.V.2022)
 - cz. p.o. płk mgr inż. Marcin Balcerzak (6.V.2022 - 1.VII.2022)
 - płk pil. Arkadiusz Golonka (1.VII.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego (1.VII.2010 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.