22.Baza Lotnictwa Taktycznego im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   22.Baza Lotnictwa Taktycznego od 1 stycznia 2011 roku, jednostka została sformowana na bazie 22.Bazy Lotniczej oraz 41.eskadry lotnictwa taktycznego. Siedzibą jednostki jest lotnisko pod Malborkiem. Dzięki scaleniu 22.BLot i 41.elt baza jest jednostką autonomiczą posiadającą komponent lotniczy i komponent zabezpieczający działania głównych sił bazy. Głównym wyposażeniem 22.BLotT są samoloty bojowe MiG-29. Do głównych zadań jednostki należy przede wszystkim pełnienie dyżurów w systemie obrony powietrznej kraju, utrzymywanie ciągłej gotowości do wykonywania zadań poprzez loty szkoleniowe oraz szkolenie naziemne służb zabezpieczających działania lotnicze. W maju 2011 w bazie gościły maszyny MiG-29 Sił Powietrznych Słowacji, które przybyły do Polski by wziąć udział w ćwiczeniu Eagle Talon 2011.
 
MiG-29 „Fulcrum” z malborskiej jednostki (zdj. pochodzi ze strony www.22blot.wp.mil.pl)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 166/MON z dnia 2 maja 2011 roku baza dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 - 4.eskadra lotnicza (1919)
 - 4.eskadra wywiadowcza „Toruńska” (1920)
 - 141. i 142.eskadra myśliwska 4.Pułku Lotniczego (1928-1939)
 - 306.dywizjon myśliwski „Toruński” (1940)
 - 1.Polska Dywizja Lotnicza (1944)
 - 4.Mieszana Dywizja Lotnicza (1944-1945)
 - 1.Pomorska Mieszana Dywizja Lotnicza (1945-1946)
 - 1.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” (1943-1946)
 - 7.Pułk Lotnictwa Bombowego (1950-1951)
 - 45.Ruchome Warsztaty Remontu Lotniczego „PARM-5” (1952-1957)
 - 9.Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1967)
 - 29.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1969)
 - 26.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1989)
 - 14.Batalion Budowy Lotnisk (1952-1999)
 - 41.Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952-2000)
 - 45.Polowe Warsztaty Lotnicze (1957-1995)
 - 30.Ruchome Warsztaty Naprawy Samochodów (1965-1992)
 - 4.Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego (1967-1985)
 - 13.Batalion Radiotechniczny (1968-1990)
 - 84.Batalion Łączności (1968-1992)
 - 26.Batalion Radiotechniczny (1971-1995)
 - Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa Myśliwskiego Armii Lotniczej (1978-1983)
 - 49.eskadra lotnicza (1979-1990)
 - Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa Myśliwskiego Wojsk Lotniczych Frontu (1983-1988)
 - 4.Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego im. gen. bryg. pil. Józefa Smagi (1985-1991)
 - 14.Batalion Usuwania Zniszczeń Lotniskowych (1999-2007)
 - 14.Batalion Remontu Lotnisk (2007-2010)
 - 41.eskadra lotnictwa taktycznego (2001-2010)
 - 22.Baza Lotnicza (2001-2010)
 
Święto jednostki obchodzone jest w dniu 22 kwietnia – decyzja Nr 166/MON z dnia 2 maja 2011 roku.
 
Decyzja Nr 289/MON z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
 
DECYZJA Nr 437/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie nadania imienia patrona 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 4 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), w celu zachowania pamięci o bohaterskich lotnikach polskich z okresu II wojny światowej – ustala się, co następuje:

1. 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku nadaje się imię gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 22.BLotT
  - Grupa Działań Lotniczych
  - Grupa Obsługi
  - Grupa Wsparcia
  - Wojskowy Port Lotniczy Malbork
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Robert Dziadczykowski (1.I.2011 – 19.IX.2013)
 - cz. p.o. ppłk mgr inż. Andrzej Puchała (19.IX.2013 - 4.XI.2013)
 - płk mgr inż. Leszek Błach (4.XI.2013 - 8.II.2017)
 - płk pil. mgr inż. Mirosław Zima (8.II.2017 - 28.I.2022)
 - płk pil. mgr inż. Mariusz Wiączkowski (28.I.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Skrzydło Lotnictwa Taktycznego (1.I.2010 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.