Jednostka Wojskowa „Nil” im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila"
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Jednostka Wojskowa „Nil” została sformowana w 2009 roku jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych. Pod obecną nazwą jednostka funkcjonuje od 1 października 2011 roku i od tego dnia również funkcjonuje na nowym zmienionym etacie. Jednostka ma za zadanie zabezpieczać logistycznie, informacyjnie inne pododdziały Wojsk Specjalnych zarówno  na terenie kraju jak i poza jego granicami, w związku z tym żołnierze jednostki biorą czynny udział w misjach wojskowych poza granicami kraju. W dniu 4 września 2010 roku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru jednostce oraz odsłonięcie pomnika patrona jednostki. Jednostka jest rozlokowana w garnizonie Kraków.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 208/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Swieta Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych
 
1. Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych przyjmuje imie patrona gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.
2. Ustanawia sie doroczne Swieto Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych w dniu 6 wrzesnia.
 
DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Jednostkę Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
 
1. Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej (1943-1945).
 
DECYZJA Nr 305/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
JEDNOSTKI WSPARCIA DOWODZENIA I ZABEZPIECZENIA WOJSK SPECJALNYCH
/W Y C I Ą G/
 
2. Odznakę, o wymiarach 48 mm × 34 mm, stanowi tarcza, na ktorej umieszczone są poprzecznie — od gory w kolejności, trzy kolory: czarny, zielony i niebieski — będące odzwierciedleniem trzech rodzajow taktyki stosowanej przez żołnierzy Jednostki: w terenie zurbanizowanym i leśnym oraz w środowisku wodnym. 
Na tarczę — w jej osi, nałożony jest noż szturmowy wzor 98 — symbol jednostek specjalnych — w ten sposob, iż gorna krawędź jelca noża styka się z dolną krawędzią gornej części obrysu tarczy, zaś rękojeść wystaje ponad tarczę. Sztych głowni noża wystaje poza dolny obrys tarczy, przykrywając dolny styk bokow obrysu tarczy. Na głowni noża — poniżej jelca — umieszczony jest połokrągły (ze skierowanymi w doł zakończeniami, ozdobionymi podwojnym wąsem poza zarysem tarczy) stylizowany zwoj papirusu, na ktorym znajduje się napis: NIL, będący pseudonimem używanym przez patrona Jednostki, gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa. Na głowni noża — poniżej zwoju papirusu a nad gorna częścią sztychu — nałożona jest odznaka pamiątkowa „KEDYWU” — Jednostki, ktorej tradycje dziedziczy Jednostka. Odznakę stanowi bagnet o kształcie miecza rzymskiego, na ostrzu, pod jelcem, umieszczony jest znak „Polski Walczącej”, na jelcu zaś napis KEDYW. Głownię metalowej rękojeści stanowią litery OS (Oddział Specjalny). Odznaka, poza trojkolorowym wypełnieniem tarczy, jest w kolorze białego metalu z wyraźnie przyciemnionymi literami napisow i znaku „Polski Walczącej” oraz rękojeści noża szturmowego.
 
Oznaka rozpoznawcza (dec. 305/MON z dnia 10.08.2010 r.)
 
DECYZJA Nr 438/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Zespołu Wsparcia Informacyjnego Jednostki Wojskowej NIL im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa ”Nila”
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Zespołu Wsparcia Informacyjnego Jednostki Wojskowej NIL im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ZESPOŁU WSPARCIA INFORMACYJNEGO
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NIL IM. GEN. BRYG. AUGUSTA EMILA FIELDORFA ”NILA”
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ ZESPOŁU WSPARCIA INFORMACYJNEGO
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NIL IM. GEN. BRYG. AUGUSTA EMILA FIELDORFA ”NILA”
NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
 - Zespół Wsparcia Informacyjnego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Mariusz Skulimowski (2009 – 3.I.2013)
 - płk Mirosław Krupa (3.I.2013 - 7.XI.2018)
 - płk Andrzej Gardynik (7.XI.2018 - 1.II.2023)
 - płk Piotr Gomula (1.II.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Specjalnych (1.VII.2010 – 31.XII.2013)
Dowództwo Sił Specjalnych (1.I.2014 - 10.I.2014)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (10.I.2014 - VIII.2015)
Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych (VIII.2015 - obecnie)
 
NAZWY JEDNOSTKI
Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” (2009-31.IX.2011)
Jednostka Wojskowa „Nil” (1.X.2011-obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.