12.Batalion Dowodzenia „Ułanów Podolskich”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
12.Batalion Dowodzenia sformowano w roku 1994 r. w składzie 12.Dywizji Zmechanizowanej na bazie 33.Batalionu Łączności (JW 3493) w Szczecinie, kompanii ochrony i regulacji ruchu 12.DZ, 87.baterii dowodzenia Szefa Artylerii 12.DZ oraz 27.kompanii dowodzenia Szefa OPL 12.DZ. Do głównych zadań batalionu należy zabezpieczanie Dowództwa 12.Dywizji Zmechanizowanej pod względem łączności, batalion odpowiedzialny jest za rozwijanie Stanowiska Dowodzenia Dowództwa 12.DZ, batalion zajmuje się również częściowo logistyczną obsługą Dowództwa 12.DZ i jego ochroną.                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
12.bdow kultywuje i dziedziczy tradycje następujących jednostek decyzjami:
Decyzją Nr 54/MON z 15 maja 1995 roku:
 
 - 4.kompania telefoniczna 4.DP (1920-1939)
 - 19.Samodzielny Batalion Łączności (1945-1946)
 - 33.samodzielna kompania łączności (1946-1949)
 - bateria dowodzenia dowódcy artylerii 12.DZ (1961-1994)
 - samodzielna kompania radiotechniczna (1962-1973)
 - 27.kompania szefa obrony przeciwlotniczej (1973-1994)
 - kompania ochrony i regulacji ruchu (1968-1994)
 - 33.Samodzielny Batalion Łączności (1949-1994)
 
DECYZJA Nr 51/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego święta 12. batalionu dowodzenia 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego
 
1. 12. batalion dowodzenia 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 12. pułku ułanów Księstwa Warszawskiego (1809-1812),
b) 12. pułku ułanów (1831),
c) Chorągwi Kirasjerów Polskich (1917),
d) 7. pułku Ułanów Podolskich III Korpusu Polskiego w Rosji (1918-1919),
e) 12. pułku Ułanów Podolskich (1919-1939),
f) 12. pułku Ułanów Podolskich II Korpusu Polskiego (1941-1947),
g) 1. i 2. szwadronu 12. pułku Ułanów Podolskich Armii Krajowej (1940-1944),
h) 16. batalionu rozpoznawczego (1955-1961),
i) 59. kompanii rozpoznawczej (1961-1967),
j) 16. batalionu rozpoznawczego (1967-1994),
k) 12. batalionu rozpoznawczego Ułanów Podolskich (1994-2010);
2) przyjmuje nazwę wyróżniającą „Ułanów Podolskich”.
 
2. Ustanawia się doroczne święto 12. Batalionu dowodzenia w dniu 7 maja.
 
Decyzja Nr 335/MON z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki rozpoznawczej, proporczyka na beret oraz proporców rozpoznawczych dowódców 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich
 
§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą zwaną dalej „oznaką”, proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, oraz proporce rozpoznawcze dowódców, zwane dalej „proporcami”, 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich.
 
 
oznaka rozpoznawcza 12.bdow (wersje wyjściowa i polowa)
 
proporczyk na beret 12.bdow
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy 12.bdow
 
  
  
proporce rozpoznawcze Dowódców pododdziałów 12.bdow (od lewek: 1 kompanii łączności, 2 kompanii łączności, kompanii węzłów bazowych, kompanii ochrony i regulacji ruchu i kompanii logistycznej)
 
DECYZJA Nr 105/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich.
 
W pkt.2 regulaminu odznaki pamiątkowej tak można przeczytać o odznace.
 
2. Odznaka jest repliką historycznej odznaki 12. Pułku Ułanów Podolskich, którego tradycje zgodnie z decyzją nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2011 r., w sprawie przejęcia dziedziczenia tradycji, nadawania nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego święta 12. batalionu dowodzenia 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 5, poz. 57), dziedziczy Batalion. Odznaka jest dwuwarstwowa, opisana na kole. Pierwsza warstwa to tło odznaki, którym jest herb Podola – złote słońce. Na niego nałożony jest czarny krzyż maltański, jako symbol żałoby po żołnierzach Pułku poległych w 1918 roku na Ukrainie. Na dwóch górnych polach tła umieszczone są proporczyki 12. Pułku Ułanów, na dwóch dolnych polach znajdują się proporczyki 1. Chorągwi Kirasjerów Polskich i 8. Pułku Ułanów(na bazie których powstał 12. Pułk). Odznaka wykonana jest z metalu z nanoszonymi złotymi chromowaniami i emalią.
 
DECYZJA Nr 223/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich
 
1. W decyzji Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 107), załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
 
Zmienił się nieznacznie opis odznaki, pkt.2 regulaminu:
 
2. Odznaka jest repliką historycznej odznaki 12. Pułku Ułanów Podolskich, którego tradycje zgodnie z decyzją nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2011 r., dziedziczy 12. Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie. Odznaka jest dwuwarstwowa. Pierwszą warstwę stanowi złote słońce o 16 promieniach - herb Podola. Na tle słońca umieszczony jest emaliowany, czarny Krzyż Maltański (znak żałoby po poległych żołnierzach). Pomiędzy ramionami krzyża, na górnych polach znajdują się dwa emaliowane proporczyki 12. Pułku Ułanów Podolskich skierowane wcięciami w górę. Proporczyki są barwy amarantowo – granatowej z białym paskiem przez środek. Natomiast na dolnych polach znajdują się dwie patki koloru amarantowego z granatowym, łamanym paskiem, noszone w latach 1917-1918 w 7 pułku ułanów III Korpusu Polskiego w Rosji.
 
odznaka pamiątkowa 12.bdow (obecny wzór 105/MON z 2014)
 
odznaka pamiątkowa batalionu starego wzoru (obecnie wzór nieaktualny)
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 12.bdow
   - 1.kompania łączności
   - 2.kompania łączności
   - kompania ochrony i regulacji ruchu
   - kompania węzłów bazowych
   - kompania logistyczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Stanisław Piotrowski (1994 - 1996)
 - mjr Leszek Mikołajczyk (1996 - 1998)
 - ppłk Jacek Siarkowski (1998 - 2007)
 - ppłk Józef Nowak (2007 – 21.XII.2010)
 - ppłk Artur Standio (21.XII.2010 – 18.III.2013)
 - ppłk Andrzej Wojciechowski (18.III.2013 - II.2017)
 - cz. p.o. mjr Sławomir Gawron (II.2017 - 4.IX.2017)
 - ppłk Tomasz Romanowski (4.IX.2017 - 12.IV.2021)
 - ppłk Mariusz Lewczuk (12.IV.2021 - 28.III.2023)
 - ppłk Krzysztof Barszczewski (28.III.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego (1994 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.