Morska Jednostka Działań Specjalnych "Formoza" (2007-2011)
Jednostka Wojskowa „Formoza” im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Historia jednostki pochodzi od Morskiej Jednostki Działań Specjalnych "Formoza" sformowanej w roku 2007 na wskutek decyzji MON nr Z-90/Org./P1 z dnia 14 listopada 2006 rokudecyzji MON nr Pf-7/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 24.01.2007 r. oraz wykonawczego rozkazu Dowódcy Marynarki Wojennej nr Pf-40/Org./N-1 z dnia 9 marca 2007 roku, jednostka została po sformowaniu podporządkowana Dowódcy Marynarki Wojennej, poprzednikami jednostki na bazie których budowana była nowa jednostki były Grupy Specjalne Płetwonurków i specjaliści morskich działań z Grupy Okrętów Rozpoznawczych. To właśnie tradycje GSP kontynuwała bezpośrednio MJDS oraz obecnie kontynuje Jednostka Wojskowa "Formoza", ponieważ w tym samym okresie czasowym w Wojsku Polskim powstało Dowództwo Wojsk Specjalnych zadecydowano o tym by od 1 stycznia 2008 MJDS podporządkować temu dowództwu - zmianę tę sankcjonowała decyzja MON nr Z-50/Org./P1 z dnia 26 lipca 2007 roku, decyzja MON nr Pf-65/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 12 września 2007 r. oraz wykonawczy rozkaz Dowódcy Marynarki Wojennej nr Z-85/Org./N1 z dnia 5 listopada 2007 roku. Swoją obecną nazwę jednostka przyjęła z dniem 30 września 2011 roku na mocy Decyzji MON Nr PF-60/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie przeformowania jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych, zmiana nazwy jest konsekwencją zmiany struktury organizacyjnej jednostki na bardziej elastyczną, oraz z wprowadzenia ujednoliconego nazewnictwa w jednostkach podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych. Żołnierze JWF to głównie świetnie wyszkoleni specjaliści poprzednio służący w Grupach Specjalnych Płetwonurków oraz MJDS z dużym doświadczeniem z wojskowych misji poza granicami kraju, żołnierze Ci brali na przykład udział w operacji w Iraku.  Jednostka specjalizuje się w działaniach morskich, dywersji, działaniach na tyłach wroga, działaniach zwiadowczych.
 
 
Żołnierze JWF po wyjściu z morza na plażę (fot. ze strony www.formoza.wp.mil.pl)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzja Nr 337/MON z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej FORMOZA
 
    
Oznaki rozpoznawcze MJDS (od lewej: wersja wyjściowa, polowa i pustynna)
 
DECYZJA Nr 51/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie nadania imienia patrona Jednostce Wojskowej FORMOZA
 
1. Jednostka Wojskowa FORMOZA w Gdyni otrzymuje imię gen. broni Włodzimierza Potasińskiego.
 
DECYZJA Nr 287/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Święta Jednostki Wojskowej FORMOZA im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego

Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303), § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234 oraz z 2015 r. poz. 92), ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się Święto Jednostki Wojskowej FORMOZA im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego w dniu 13 listopada.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 -
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr por. Jan Pawłowski (2007 - 2009)
 - kmdr Dariusz Wichniarek (2009 – 2014)
 - kmdr Radosław Tokarski (2014 - ?)
 - cz. p.o. kmdr por. Jacek Swajda (? - 25.IV.2022)
 - kmdr Jan Kwiatkowski (25.IV.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Specjalnych (30.IX.2011 – 31.XII.2013)
Dowództwo Sił Specjalnych (1.I.2014 - 10.I.2014)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (10.I.2014 - VIII.2015)
Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych (VIII.2015 - obecnie)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.