41.Baza Lotnictwa Szkolnego im. mjr pil. Eugeniusza Horbaczewskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   41.Baza Lotnictwa Szkolnego rozpoczęła oficjalną działalność 1 stycznia 2011 roku, formowanie jej trwało od połowy roku 2010. Sformowana została na bazie rozformowanych z dniem 31 grudnia 2010 roku 1.Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz 6.Bazy Lotniczej w Dęblinie. Nowa jednostka w zasadzie przejęła całą infrastrukturę i wyposażenie rozformowanych jednostek, większość żołnierzy rozformowanych jednostek przeszła automatycznie do służby w nowej bazie. Głównym zadaniem bazy jest szkolenie lotnicze podchorążych WSOSP oraz zabezpieczenie procesu tego szkolenia. W składzie bazy funkcjonuje również zespół akrobacyjny „Biało-czerwone Iskry”, który wyposażony jest w samoloty TS-11 „Iskra”. Samoloty te są również głównym wyposażeniem bazy, oprócz nich realizowane jest szkolenie pilotów śmigłowców na śmigłowcach SW-4 „Puszczyk” i Mi-2.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 498/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie czasowego używania sztandaru 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w związku z rozformowaniem 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego i sformowaniem w jego miejsce 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego:

1. Zezwalam 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego na czasowe używanie sztandaru 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego do dnia 31 grudnia 2011 r.
 
DECYZJA Nr 141/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego.
 
DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego.
 
DECYZJA Nr 280/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3 i 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) a także art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197, z późn. zm.1)), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych jednostek lotniczych — ustala się, co następuje:

1. 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 315. dywizjonu lotniczego „Dęblińskiego” (1941-1946),
b) 58. lotniczego pułku szkolno-bojowego (1958-1989),
c) 58. lotniczego pułku szkolnego (1989-2000),
d) 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego (2001-2010),
e) 4. pułku lotniczo-technicznego (1958-1961),
f) 2. batalionu zaopatrzenia (1961-1969),
g) 4. pułku zaopatrzenia (1969-1994),
h) 6. Bazy Lotniczej (1994-2010);
2) przyjmuje imię mjr. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego.
2. Ustanawia się doroczne święto 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w dniu 14 sierpnia.
 
 
Wzór oznaki rozpoznawczej (zatw. Dec. Nr 214/MON z 9.06.2011)
 
 
Sztandar wojskowy 41.BLSz otrzymała w dniu 3 sierpnia 2012 roku, uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się na Placu Litewskim w Lublinie, rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Pani Karolina Kaczorowska - wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie oraz Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego.
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 41.BlotSz
 - Sekcja Bezpieczeństwa Lotów
 - Sekcja Wychowawcza
 - Sekcja Zabezpieczenia Medycznego
 - Pion Informacji Niejawnych
 - Grupa Działań Lotniczych
 - Grupa Obsługi Technicznej
 - Grupa Wsparcia
 - Poligon Lotniczy
 - Wojskowy Port Lotniczy Dęblin
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski (2010 - 14.XI.2014)
 - płk pil. Paweł Smereka (14.XI.2014 - 6.V.2016)
 - płk pil. Artur Kałko (6.V.2016 - 4.VI.2018)
 - cz. p.o. płk dypl. Waldemar Cyran (4.VI.2018 - 2.VII.2018)
 - cz. p.o. płk Krzysztof Wocial (2.VII.2018 - 1.VIII.2018)
 - płk pil. Artur Borkowski (1.VIII.2018 - 30.VI.2021)
 - cz. p.o. płk Krzysztof Wocial (30.VI.2021 - 10.VIII.2021)
 - płk pil. Paweł Marcinkowski (10.VIII.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
4.Skrzydło Lotnictwa Szkolnego (1.VII.2010 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.