34.Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                34.dywizjon rakietowy OP został sformowany na podstawie Decyzji MON Nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 roku, następnie Decyzji MON Nr PF-68/SSG/ZOiU/P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku oraz wykonawczego Rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych Nr PF-211 z dnia 8 września 2010 roku. Formowanie jednostki rozpoczęto z początkiem roku 2011, na miejsce bazowania dywizjonu wybrano Bytom, a formowanie jednostki oparto o przeznaczone do rozformowania dywizjony rakietowe OP ze Śląska. Termin sformowania nowego dywizjony określono na 30 czerwca 2011 roku i w tym terminie jednostkę formowano w składzie 1.Brygady Rakietowej OP, następnie w dniu 29 lipca 2011 roku jednostka została przekazana w struktury 3.Brygady Rakietowej OP. Głównym wyposażeniem dywizjonu są zestawy rakietowe Newa-SC.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Na podstawie Decyzji Nr 281/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2011 roku, dywizjon przejął tradycje następujących jednostek:
 
 - 15.dywizjon artylerii przeciwlotniczej (1938-1939)
 - 1.Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej (1944-1945)
 - 13.Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej (1952-1962)
 - 13.Dywizja Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich (1962-1967)
 - 1.Dywizja Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich (1967-1988)
 - 1.Brygada Rakietowa OPK im. Powstańców Śląskich (1988-1990)
 - 1.Śląska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (1990-2011)
 
Na podstawie tej samej decyzji 34.dywizjon rakietowy OP przejął sztandar 1.Brygady Rakietowej OP, oraz ustanowiono święto jednostki w dniu 16 października.
 
Decyzją Nr 460/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2011 roku nadano dywizjonowi nazwę wyróżniającą "Śląski".
 
Decyzją Nr 408/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2011 roku nadano jednostce odznakę pamiątkową i oznakę rozpozawczą.
 
oznaka rozpoznawcza (Dec. Nr 408/MON z 3.11.2011)
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo 34.drOP
 - sztab
 - bateria dowodzenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Jerzy Flis (2011 – 16.X.2015)
- ppłk Grzegorz Gdula (16.X.2015 - 4.VIII.2023)
- ppłk Magdalena Błaszczak (4.VIII.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Śląska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (2011 – 29.VII.2011)
3.Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (29.VII.2011 – obecnie)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.