2.Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Emila Augusta Fieldorfa ps. "Nil"
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   2.Regionalna Baza Logistyczna została sformowana na podstawie rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-83/Org. z dnia 5 sierpnia 2010, formowanie jednostki rozpoczęto już 1 września 2010 roku ale oficjalnie działalność jednostka rozpoczęła 1 stycznia 2011. Bazę formowano na bazie 9.Rejonowej Bazy Materiałowej w Warszawie-Rembertowie od której nowo sformowana jednostka przejęła Składy 9.RBM, infrastrukturę, wyposażenie oraz kadrę. Komendę bazy umieszczono w kompleksie przy ulicy Marsa 110 w Warszawie, czyli w miejscu gdzie funkcjonowała komenda rozformowanej z dniem 31 grudnia 2010 roku 9.RBM. W terminie do 30 kwietnia 2011 roku podporządkowano pod komendę bazy szereg jednostek, terminy przejmowania jednostek były następujące: 21.04.2011 przejęto 3.OWT, 5.krr, WKTr Warszawa. W czerwcu z dniem 10 czerwca 2011 w skład bazy włączono 1.Batalion Remontowy oraz 1.Batalion Zaopatrzenia z 1.Dywizji Zmechanizowanej, następnie 28 czerwca 2011 przejęto 16.Batalion Remontowy oraz 16.Batalion Zaopatrzenia z 16.Dywizji Zmechanizowanej. Następnym etapem przejmowania jednostek było przejmowanie Składów Materiałowych z będących w trakcie rozformowywania komend RBM i innych jednostek im podporządkowanych i tak w dniu 13.07.2011 przejęto SM Olsztyn, SM Marcinkowo, SM Elbląg, SM Osowiec, SM Szeroki Bór.  Baza jest jednostką logistyczną i do jej głównych zadań należy zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności bazy. Z końcem roku 2012 doszło do kolejnych zmian organizacyjnych w bazie, z dniem 31 grudnia 2012 rozformowano 1. i 16. Bataliony Zaopatrzenia oraz 1.Batalion Remontowy z Łomży, na bazie łomżyńskiej jednostki sformowano jednak Warsztaty Techniczne.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 170/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Regionalnej Bazy Logistycznej
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
2. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNA  / W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka pamiątkowa wykonana jest na planie wypukłego krzyża maltańskiego barwy bordowej. Krzyż posiada srebrny obrys. W centralnej części odznaki, na okrągłym dwubarwnym (żółto-czerwonym) polu, umieszczono srebrnego orła. Nad orłem w pierścieniu okalającym spojenie ramion krzyża umieszczono litery „RBLog”, stanowiące skrót nazwy jednostki. W dolnej części pierścienia wkomponowano półwieniec wykonany ze stylizowanych kłosów zboża barwy złotej oraz z fragmentu zielonego wieńca laurowego. Na górnym ramieniu krzyża widnieje cyfra „2” (oznaczająca numer Bazy), na dolnym ramieniu umieszczono liczbę „2011” oznaczającą rok sformowania jednostki. Tło odznaki stanowią: w dolnej części - 2 skrzyżowane miecze i tarcza kola zębatego oraz otarta biała księga w górnej części odznaki.
 
DECYZJA Nr 272/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 2. Regionalnej Bazy Logistycznej
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 ppkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.
 
 
oznaka rozpoznawcza (wersja wyjściowa i polowa)
adwwwwwwpwp 
 
DECYZJA Nr 51/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 maja 2018 r.  w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienia święta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), pkt 4-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234 oraz z 2015 r. poz. 92) – ustala się, co następuje:
 
§ 1. 2. Regionalna Baza Logistyczna otrzymuje imię gen. Emila Augusta Fieldorfa, ps. „Nil”.
§ 2. Ustanawia się Święto 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w dniu 21 maja.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
- 2.Regionalna Baza Logistyczna - Warszawa
  - 16.Żuławski Batalion Remontowy - Elbląg
  - 5.Kompania Regulacji Ruchu - Olsztyn
  - Rejonowe Warsztaty Techniczne - Nowy Dwór Mazowiecki
  - Warsztaty Techniczne - Pilawa
  - Warsztaty Techniczne - Łomża
  - Wojskowa Komenda Transportu - Warszawa
  - Skład - Zegrze
  - Skład - Pomiechówek
  - Skład - Komorowo
  - Skład - Puszcza Mariańska
  - Skład - Bezwola
  - Skład - Hajnówka
  - Skład - Olsztyn
  - Skład - Marcinkowo
  - Skład - Elbląg
  - Skład - Osowiec
  - Skład - Szeroki Bór
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Marek Kalwasiński (1.IX.2010 – ?)
 - płk Dariusz Nagrabski (? - 2.III.2015)
 - płk Krzysztof Piekarski (2.III.2015 - ?)
 - płk Dariusz Nagrabski (? - 24.X.2016)
 - cz. p.o. ppłk Janusz Kryszpin (24.X.2016 - 10.IV.2017)
 - płk Dariusz Stróżewski (10.IV.2017 - 29.VI.2018)
 - cz. p.o. płk Andrzej Mocny (29.VI.2018 - 17.VII.2018)
 - płk Piotr Calak (17.VII.2018 - 4.V.2021)
 - płk Mieczysław Spychalski (4.V.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.IX.2010 - obecnie)
 
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.