Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego im. płk. pil. obs. Bernarda Adameckiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego sformowano na podstawie Decyzji MON Nr Z-47/Org./P1 z dnia 5 sierpnia 2008 roku, następnie wg decyzji MON Nr PF-51/Org./SSG/ZoiU-P1 z dnia 18 sierpnia 2008 roku. Następnie wydano rozkazy wykonawcze w sprawie sformowania centrum: Rozkaz Dowódcy Sił Powietrznych Nr PF-198 z dnia 26 sierpnia 2008 roku oraz Rozkaz Komendanta-Rektora WSO SP Nr Z-9 z dnia 5 września 2008 roku. Zadanie formowania centrum otrzymał płk dr inż. Zbigniew Ciołek wyznaczony na dowódcę Zespołu Organizacyjnego CSIL. Do głównych zadań CSIL należy:
 - szkolenie kandydatów na szeregowych zawodowych w specjalnościach inżynieryjno-lotniczych, ubezpieczenia lotów i meteorologii;
 - przeprowadzanie kursów dla personelu inżynieryjno-lotniczego, ubezpieczenia lotów i meteorologicznego;
 - zabezpieczenie bazy szkoleniowej dla szkolenia słuchach Studium Oficerskiego WSOSP oraz elewów SPSP.
 
W centrum realizowanie jest również szkolenie NSR.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 242/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego.
 
DECYZJA Nr 324/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego.
 
DECYZJA Nr 328/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia dorocznego Święta Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie
 
1. Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) Szkoły Wojskowych Mechaników w Warszawie (1918-1919);
2) Szkoły Obsługi Lotniczej w Warszawie (1919);
3) Szkoły Obsługi Lotniczej w Poznaniu (1920);
4) Szkoły Mechaników Lotniczych w Bydgoszczy (1926-1929);
5) Szkoły Mechaników Lotniczych Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa (1929-1934);
6) Grupy Technicznej Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy (1934-1936);
7) Grupy Technicznej Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Warszawie (1936-1939);
8) Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy (1930-1938);
9) Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie (1938-1939);
10) Centrum Wyszkolenia Ziemnego Lotnictwa w Eastchurch (1940-1942);
11) Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Blackpool (1942-1943);
12) Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w School of Technical Training Nr 1 w Halton (1943-1945);
13) Lotniczych Szkół Technicznych dla Małoletnich Nr 1 i 2 w Heliopolis i Halton (1943-1948);
14) Centralnej Szkoły Lotnictwa Wojska Polskiego w Zamościu (1944-1945);
15) Wojskowej Technicznej Szkoły Lotniczej w Zamościu (1945-1946);
16) Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu (1951-1995).
17) Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych w Oleśnicy (1955-1970);
18) Centralnego Ośrodka Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych w Oleśnicy (1970-1994);
19) Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Oleśnicy (1994-2002).
 
2. Ustanawia się datę dorocznego Święta Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie w dniu 3 września.
 
Oznaka rozpoznawcza CSIL
 
DECYZJA Nr 137/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:
 
§ 1. Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego otrzymuje imię płk. pil. obs. Bernarda Adameckiego.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
- Komenda CSIL
  - Wydział Ogólny
  - Wydział Dydaktyczny
    - Cykl Techniki Lotniczej
    - Cykl Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych i Ubezpieczenia Lotów
    - Cykl Taktyki i Szkolenia Ogólnego
    - Sekcja Planowania
  - Ośrodek Szkolenia
  - Grupa Obsługi Technicznej
    - Zespół Płatowca i Silnika
    - Zespół Urządzeń Radioelektronicznych
    - Zespół Uzbrojenia
    - Zespół Osprzętu
    - Zespół Ubezpieczenia Lotów
    - Zespół Naziemniej Obsługi Statków Powietrznych
    - Zespół Wysokościowo-Ratowniczy
(jednostki podległe)
 - Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych – Dęblin
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Zbigniew Ciołek (2008 – 2.I.2015)
- płk Waldemar Wiśniewski (2.I.2015 - 28.I.2022)
- płk Mariusz Boruciński (28.I.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
4.Skrzydło Lotnictwa Szkolnego (2008 – 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.