3.Regionalna Baza Logistyczna im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Jana Jabłonowskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   3.Regionalna Baza Logistyczna została sformowana na podstawie rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-83/Org. z dnia 5 sierpnia 2010, formowanie jednostki rozpoczęto już 1 września 2010 roku ale oficjalnie działalność jednostka rozpoczęła 1 stycznia 2011. Bazę formowano na bazie Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego w Krakowie od którego nowo sformowana jednostka przejęła infrastrukturę, wyposażenie oraz kadrę. Komendę bazy umieszczono w kompleksie przy ulicy Montelupich 3 w Krakowie, czyli w miejscu gdzie funkcjonowała komenda rozformowanego z dniem 31 grudnia 2010 roku GOM  Kraków. W terminie do 30 kwietnia 2011 roku podporządkowano pod komendę bazy szereg jednostek, terminy przejmowania jednostek były następujące: 28.04.2011 przejęto 20.RWT, 21.RWT, 4.OWT, 5.WOG, 3.krr, WKTr Lublin, WKTr Kraków i CWUiEL. Następnym etapem przejmowania jednostek było przejmowanie Składów Materiałowych z będących w trakcie rozformowywania komend RBM i innych jednostek im podporządkowanych i tak w dniu 01.05.2011 przejęto 2.PWL i 49.PWL, następnie 27.05.2011 przejęto SM Niedźwiedź, 09.06.2011 przejęto SM Łowicz, 14.06.2011 przejęto SM Kłaj, 21.06.2011 przejęto SM Gałkówek, 27.06.2011 przejęto SM Jawidz, 30.06.2011 przejęto SM Dęblin, 12.07.2011 przejęto SM Stężyca, 13.07.2011 przejęto SM Życzyn, 14.07.2011 przejęto SM Regny, 20.07.2011 przejęto SM Wojnowo, 21.07.2011 przejęto SM Kutno, 27.07.2011 przejęto SM Stawy, 28.07.2011 przejęto ZEA Stawy.  Baza jest jednostką logistyczną i do jej głównych zadań należy zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności bazy. W dniu 18.12.2012 roku oficjalnie przyjęto w podporządkowanie 32.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu.
 
Nieoficjalne logo 3.RBLog
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzja Nr 37/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie nadania patrona 3. Regionalnej Bazie Logistycznej
 
1. 3. Regionalna Baza Logistyczna otrzymuje imię Hetmana Wielkiego Koronnego – Stanisława Jana Jabłonowskiego.
 
Decyzja Nr 288/MON z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” 3. Regionalnej Bazy Logistycznej.
 
  
oznaka rozpoznawcza (wersja wyjściowa i polowa)
 
STRUKTURA
 
 - 3.Regionalna Baza Logistyczna – Kraków
  - Komenda 3.RBLog – Kraków
     - Dowództwo
     - Sztab
       - Sekcja Personalna (S-1)
       - Sekcja Operacyjna (S-3)
       - Sekcja Wsparcia Dowodzenia i Łączności (S-6)
     - Wydział Materiałowy
       - Sekcja Służby Żywnościowej
       - Sekcja Służby Mundurowej
       - Sekcja Służby MPS
       - Sekcja Środków Bojowych
     - Wydział Techniczny
       - Sekcja Czołgowo-Samochodowa
       - Sekcja Uzbrojenia i Elektroniki
       - Sekcja Inżynieryjno-Saperska i OPBMR
       - Sekcja Łączności, Informatyki i WE
     - Wydział Techniki Lotniczej
       - Sekcja Eksploatacji i Remontu
       - Sekcja Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych i Wysokościowo-Ratowniczej
       - Sekcja Zaopatrzenia Lotniczo-Technicznego
       - Sekcja Ewidencji i Analiz
     - Wydział Transportu i Ruchu Wojsk i HNS
     - Zespół Zabezpieczenia
  (jednostki podporządkowane)
  - 3.Kompania Regulacji Ruchu - Oleśnica
  - 31.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Zgierz
  - 32.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Zamość
  - 33.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Nowa Dęba
  - 34.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Rzeszów
  - 35.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Kraków
  - Warsztaty Techniczne - Lublin
  - Warsztaty Techniczne im. Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Kamienieckiego - Rzeszów
  - Rejonowe Warsztaty Techniczne - Żurawica
  - Polowe Warsztaty Lotnicze - Radom
  - Polowe Warsztaty Lotnicze - Bydgoszcz
  - Wojskowa Komenda Transportu - Kraków
  - Wojskowa Komenda Transportu - Lublin
  - Warsztaty Uzbrojenia i Techniki Lotniczej - Nowy Dwór Mazowiecki
  - Zakład Elaboracji Amunicji – Stawy
  - Skład – Gałkówek
  - Skład – Kłaj
  - Skład – Kutno
  - Skład – Niedźwiedź
  - Skład – Regny
  - Skład – Stawy
  - Skład – Stężyca
  - Skład – Dęblin
  - Skład – Jawidz
  - Skład – Życzyn
  - Skład – Wojnowo
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Krzysztof Krużycki (1.IX.2010 – 1.VI.2012)
 - płk Eugeniusz Orzechowski (1.VI.2012 - 15.XI.2016)
 - płk Mirosław Molik (15.XI.2016 - 23.IX.2022)
 - cz. p.o. płk Jerzy Sobczyk (23.IX.2022 - 14.XI.2022)
 - płk Andrzej Magiera (14.XI.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.IX.2010-obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.