1.Regionalna Baza Logistyczna
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   1.Regionalna Baza Logistyczna została sformowana na podstawie rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-83/Org. z dnia 5 sierpnia 2010, formowanie jednostki rozpoczęto już 1 września 2010 roku ale oficjalnie działalność jednostka rozpoczęła 1 stycznia 2011. Bazę formowano na bazie 2.Rejonowej Bazy Materiałowej od której nowo sformowana jednostka przejęła infrastrukturę, wyposażenie oraz kadrę, przejęte zostały także Składy Materiałowe które weszły w skład struktury 1.RBLog. Komendę bazy umieszczono w kompleksie przy ulicy Ciasnej 7 w Wałczu, czyli w miejscu gdzie funkcjonowała komenda rozformowanej z dniem 31 grudnia 2010 roku 2.RBM. W terminie do 30 kwietnia 2011 roku podporządkowano pod komendę bazy szereg jednostek, terminy przejmowania jednostek były następujące: 13.04.2011 przejęto WKTr Szczecin, 17.04.2011 przejęto 17.RWT, 18.04.2011 przejęto 1.krr i 5.RWT, 19.04.2011 przejęto 1.OWT, 20.04.2011 przejęto CZSRat MW i WKTr Gdańsk, 21.04.2011 przejęto 18.RWT, 28.04.2011 przejęto 6.WOG. Następnym etapem przejmowania jednostek było przejmowanie Składów Materiałowych z będących w trakcie rozformowywania komend RBM i tak w dniu 17.05.2011 przejęto SM Dolaszewo, SM nr 2 Toruń i WTL Toruń, następnie 18.05.2011 przejęto SM Grudziądz, SM nr 1 Toruń, SM Bydgoszcz, SM Dębogórze, SM Gardeja i SM Maksymilianowo. 31.05.2011 w skład bazy weszła Centralna Składnica MW na bazie której rozpoczęto formowanie Składu Gdynia. W połowie czerwca w dniu 15.06.2011 do bazy włączono również 8.Batalion Remontowy i 12.Batalion Zaopatrzenia które były dotychczas jednostkami 12.Dywizji Zmechanizowanej.  Baza jest jednostką logistyczną i do jej głównych zadań należy zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności bazy.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 57/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 1. Regionalnej Bazy Logistycznej
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197, z późn. zm.1)) – ustala się, co następuje:
 
1. Ustanawia się doroczne Święto 1. Regionalnej Bazy Logistycznej w dniu 1 września.
 
DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 1. Regionalnej Bazy Logistycznej
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b  rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 1. Regionalnej Bazy Logistycznej.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ   / W Y C I Ą G /
 
3. Odznaka wykonana jest w kształcie krzyża maltańskiego ramiona barwy niebieskiej z amarantowymi krawędziami o wymiarach 40x 40 mm. Barwy nawiązują do barw służb logistycznych. W centrum krzyża nałożono herb miasta Wałcza, gdzie stacjonuje Komenda 1. Regionalnej Bazy Logistycznej. Ramiona krzyża połączone są elementami graficznymi obrazującymi cztery podsystemy logistyczne: materiałowy – kłos; techniczny – koło; transport i ruch wojsk – kierownica oraz infrastruktury wojskowej – cegły. Na górnym ramieniu krzyża widnieje cyfra „1” na dolnym napis „RBLog” – skrót nazwy Bazy. Cyfra i napis w barwach srebrnych.
 
 
Wzory oznaki rozpoznawczej (wersja wyjściowa i polowa)
 
Wzór proporczyka na beret 1.RBLog
 
STRUKTURA
 
- Komenda 1.RBLog – Wałcz, ul. Ciasna 7
 - 8.Batalion Remontowy - Kołobrzeg
 - 1.Kompania Regulacji Ruchu - Bydgoszcz
 - 6.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Ustka
 - 11.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Bydgoszcz
 - 12.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Toruń
 - 13.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Grudziądz
 - 14.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Poznań
 - 15.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Szczecin
 - 16.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Drawsko Pomorskie
 - 17.Wojskowy Oddział Gospodarczy - Koszalin
 - Rejonowe Warsztaty Techniczne - Grudziądz
 - Warsztaty Techniczne - Bydgoszcz
 - Warsztaty Techniczne - Poznań
 - Warsztaty Techniczne - Gdynia
 - Wojskowa Komenda Transportu - Gdańsk
 - Wojskowa Komenda Transportu - Szczecin
 - Warsztaty Sprzętu Ratowniczego MW - Gdynia
 - Warsztaty Techniki Lotniczej - Toruń
 - Skład - Wałcz
 - Skład - Piła
 - Skład - Drawno
 - Skład - Cybowo
 - Skład - Maksymilianowo
 - Skład - Oleszno
 - Skład - Darłowo
 - Skład - Gdynia
 - Skład Nr 1 - Toruń
              Sekcja - Inowrocław
 - Skład Nr 2 - Toruń
 - Skład - Dolaszewo
 - Skład - Gardeja
 - Skład - Bydgoszcz-Osowa Góra
 - Skład - Dębogórze
 - Skład - Grudziądz
 - Miejsce Składowania Sprzętu - Czarne
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Adam Polowy (1.IX.2010 – 27.VI.2014)
 - płk Sławomir Łach (27.VI.2014 - 1.IV.2015)
 - płk Eryk Hoffmann (1.IV.2015 - 22.XI.2016)
 - płk Paweł Mela (22.XI.2016 - 11.VII.2017)
 - płk Cezary Balewski (11.VII.2017 - 15.IV.2019)
 - cz. p.o. płk Marek Wiza (15.04.2019 - 1.X.2019)
 - płk Dariusz Siergiej (1.X.2019 - 28.I.2021)
 - płk Janusz Kryszpin (28.I.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.IX.2010 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.