3.Zamojski Batalion Zmechanizowany
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                3.Batalion Zmechanizowany w Zamościu sformowano na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-21/Org. z dnia 10 czerwca 2008 roku. Jednostką na bazie której formowano 3.bz był 3.Batalion Obrony Terytorialnej. Zasadniczymi zadaniami realizowanymi przez batalion jest szkolenie programowe pododdziałów: zmechanizowanych, kompanii dowodzenia i pododdziałów logistycznych. Szkolenie i przygotowanie rezerw osobowych NSR i Służby Przygotowawczej przy wykorzystaniu garnizonowej bazy szkoleniowej oraz ośrodków szkolenia poligonowego wojsk lądowych. Doskonalenie systemu reagowania kryzysowego we współdziałaniu z układem pozamilitarnym. Współpraca cywilno-wojskowa w zakresie realizacji funkcji państwa – gospodarza oraz kształtowania postaw proobronnych społeczności lokalnej. Znaczenie batalionu dla społeczności lokalnej przejawia się w charakterze zadań wykonywanych przez batalion, które zawarte jest w idei obrony ojcowizny w myśl powiedzenia: „Lubelszczyzna, Zamojszczyzna, To Moja Mała Ojczyzna” opiera się ona na powszechności obrony, współdziałaniu z systemem pozamilitarnym oraz doskonałej znajomości terenu przez żołnierzy z Zamojskiej jednostki – zwanymi potocznie przez społeczeństwo lokalne „Szczurami Roztocza”. Do realizacji szkolenia batalion korzysta z placu ćwiczeń Sitaniec-Wolica o powierzchni 195,3 ha. Głównym uzbrojeniem batalionu są gąsienicowe wozy BWP-1 oraz rozpoznawcze BRDM-2. Z dniem 12 kwietnia 2011 roku na wskutek Decyzji MON nr Z-92/Org./P1 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie integracji 1.Brygady Pancernej z 3.Brygadą Zmechanizowaną oraz sformowania Dowództwa Wielonarodowej Brygady (części polskiej) i Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (części polskiej) – batalion został podporządkowany Dowódcy 1.Brygady Pancernej.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 54/MON z dnia 22 lutego 2011 roku batalion przejął tradycje następujących jednostek:
 
 - 9.Pułk Piechoty Legionów (1922-1939)
 - 3.Zamojska Brygada Obrony Terytorialnej (1995-2007)
 - 3.Zamojski Batalion Obrony Terytorialnej (2007-2008)
 
Również decyzją Nr 54/MON z 22 lutego 2011 roku batalion otrzymał nazwę wyróżniającą „Zamojski” oraz ustalono dzień święta jednostki na 14 sierpnia.
 
Batalion posiada wzór odznaki pamiątkowej zatwierdzony decyzją Nr 143/MON z dnia 18 kwietnia 2011 roku.
 
Decyzją Nr 90/MON z dnia 29 marca 2012 roku wprowadzono proporzec rozpoznawczy Dowódcy batalionu.
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy 3.Zbz
 
Decyzja Nr 87/MON z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego
 
1.Wprowadza się proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", 3.Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego
 
proporczyk na beret 3.bz
 
DECYZJA Nr 32/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.
 
  
oznaka rozpoznawcza 3.bz (wersje wyjściowa i polowa)
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 3.bz
  - kompania dowodzenia
  - 1.kompania zmechanizowana
  - 2.kompania zmechanizowana
  - 3.kompania zmechanizowana
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Zbigniew Pazura (1.VII.2008 – 16.III.2009)
 - ppłk dypl. Piotr Fajkowski (16.III.2009 – 9.III.2012)
 - cz. p.o. mjr Leszek Winogrodzki (9.III.2012 - 15.VI.2012)
 - ppłk Tadeusz Nastarowicz (15.VI.2012 - 5.VIII.2016)
 - ppłk Leszek Winogrodzki (5.VIII.2016 - 15.VII.2019)
 - ppłk Sebastian Grell (15.VII.2019 - 2.IX.2021)
 - ppłk Mariusz Mąkosa (2.IX.2021 - X.2021)
 - cz. p.o. mjr Kamil Kociuba (X.2021 - 12.IV.2022)
 - ppłk Krzysztof Hanek (12.IV.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Brygada Zmechanizowana Legionów im. Romualda Traugutta (1.VII.2008 – 12.IV.2011)
1.Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki (12.IV.2011 – 1.X.2019)
19.Lubelska Brygada Zmechanizowana im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga (1.X.2019 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.