KALENDARIUM WYDARZEŃ 2009 – ZMIANY PERSONALNE

05.01.09 – zmiana dowodzenia w 6 batalionie dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski, odchodzi ppłk Maciej Koziński -> nowy dowódca ppłk Roman Utracki

05.01.09 – zmiana dowodzenia w 61 Skwierzyńskim Pułku Rakietowym Obrony Powietrznej, odchodzi płk dypl. Andrzej Kubiak -> nowy dowódca płk dypl. Andrzej Zieliński

09.01.09 – zmiana dowodzenia w 12 Wolińskim dywizjonie Trałowców, odchodzi kmdr por. Jerzy Kłaput -> nowy dowódca kmdr por. Andrzej Wojtkowiak

15.01.09 – zmiana dowodzenia w Składzie Materiałowym 6 RBM w Miliczu, odchodzi mjr Sławomir Uznański -> nowy komendant kpt. Robert Buszewski

01.02.09 – zmiana dowodzenia w dywizjonie Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych, odchodzi kmdr Grzegorz Szadkowski -> nowy dowódca kmdr por. Jacek Kosiński

11.02.09 – zmiana dowodzenia w 2 batalionie ratownictwa inżynieryjnego, odchodzi ppłk Adam Przygoda -> nowy cz. p.o. dowódcy kpt. Jacek Obierzyński

13.02.09 – zmiana dowodzenia w 5 batalionie dowodzenia 2 Korpusu Zmechanizowanego, odchodzi p.o. mjr Bogusław Olearczuk -> nowy dowódca ppłk Zbigniew Ryś

16.02.09 – przejęcie dowodzenia w Centrum Operacji Powietrznych, gen. bryg. Zbigniew Galec, dotychczas pełnił obowiązki dowódcy COP

27.02.09 – katastrofa lotnicza – śmigłowiec Mi-24D nr taktyczny 584 z 49 Pułku Śmigłowców Bojowych rozbija się podczas wykonywania zadania  bojowego na poligonie pod Inowrocławiem, w katastrofie zginął drugi pilot por. Robert Wagner, pierwszy pilot i technik zostali ranni

02.03.09 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia ŻW, odchodzi płk Krzysztof Gombrych -> nowy komendant płk Wiesław Chrzanowski

04.03.09 – zmiana dowodzenia w 7 dywizjonie rakietowym OP, zdał pełniący obowiązki dowódcy mjr Maciej Komsta, nowy dowódca ppłk Tadeusz Karkocha

16.03.09 – zmiana dowodzenia w 3 batalionie zmechanizowanym 3 BZ, odchodzi ppłk Zbigniew Pazura -> nowy dowódca ppłk Piotr Fajkowski

31.03.09 – katastrofa lotnicza - samolot An-28 nr taktyczny 1007 z 28 eskadry lotniczej MW rozbija się podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku Gdynia-Babie Doły, w katastrofie ginie 4 osoby załogi – kmdr por. pil. Roman Berski, kmdr ppor. pil. Marek Sztabiński, kpt. pil. Przemysław Dudzik, st. chor. szt. Ireneusz Rajewski

08.04.09 – zmiana dowodzenia w 104 batalionie zabezpieczenia, odchodzi mjr Jerzy Graczyk -> nowy dowódca ppłk Krzysztof Łukaszczyk

28.05.09 – zmiana dowodzenia w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej, odchodzi gen. bryg. Wojciech Grabowski -> nowy dowódca płk Andrzej Danielewski

01.06.09 – zmiana dowodzenia w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, odchodzi kontradm. Jerzy Lenda -> nowy dowódca 8.FOW – kontradm. Krzysztof Teryfter

02.06.09 – zmiana dowodzenia w 1 Brygadzie Pancernej, odchodzi gen. bryg. Jerzy Biziewski -> nowy dowódca gen. bryg. Andrzej Przekwas

04.06.09 – zmiana dowodzenia w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża, odchodzi gen. bryg. Janusz Sobolewski -> nowy dowódca płk Marek Mecherzyński

10.06.09 – zmiana dowodzenia w 3 Flotylli Okrętów, odchodzi kontradm. Marek Kurzyk -> nowy dowódca kontradm. Jarosław Ziemiański

15.06.09 – zmiana dowodzenia w 2 Korpusie Zmechanizowanym, odchodzi gen. dyw. Edward Gruszka -> nowy dowódca gen. dyw. Zbigniew Głowienka

15.06.09 – zmiana dowodzenia w 49 Polowych Warsztatach Technicznych, odchodzi ppłk Robert Komorski -> nowy dowódca mjr Robert Modrzejewski (30.07.09 – awans na ppłk)

20.06.09 – zmiana dowodzenia w 16 Dywizji Zmechanizowanej, odchodzi gen. dyw. Wiesław Michnowicz -> nowy dowódca gen. bryg. Grzegorz Buszka (będzie dowodził tymczasowo)

30.06.09 – zmiana dowodzenia w 10 Pułku Dowodzenia, odchodzi płk Mariusz Gutmański -> czasowo obowiązki dowódcy pełnił będzie ppłk Kazimierz Łucki

00.07.09 – zmiana dowodzenia w 1 Ośrodku Radioelektronicznym, odchodzi płk Stefan Walowski wyznaczony do służby w strukturach NATO -> nowy cz. p.o. ppłk Andrzej Kozera

03.07.09 – zmiana dowodzenia w 2 Ośrodku Szkolenia Lotniczego, odchodzi ppłk Sławomir Karpeta -> nowy dowódca płk pil. Adam Ziółkowski

03.07.09 – zmiana dowodzenia w 10 batalionie rozpoznawczym, odchodzi ppłk Tomasz Domański -> nowy czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Marek Rusek

08.07.09 – zmiana dowodzenia w 3 batalionie rozpoznawczym, odchodzi ppłk Marcin Frączek -> nowy dowódca tymczasowo mjr Tomasz Nastarowicz

09.07.09 – zmiana dowodzenia w 12 Dywizji Zmechanizowanej, przekazuje obowiązki p.o. gen. bryg. Andrzej Gwadera -> nowy dowódca gen. dyw. Marek Tomaszycki

15.07.09 – zmiana dowodzenia w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym „Gronik” w Zakopanem, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Janusz Konopacki przekazuje dowodzenie -> nowy komendant ppłk mgr Dariusz Jaraszek

17.07.09 – zmiana dowodzenia w 3 Brygadzie Radiotechnicznej, odchodzi gen. bryg. Michał Sikora -> nowy dowódca płk Marek Sobiechowski

28.07.09 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Zielonej Górze, odchodzi płk Zbigniew Domański -> nowy szef płk Jerzy Różak

31.07.09 – zmiana dowodzenia w 2 Brygadzie Zmechanizowanej, odchodzi gen. bryg. Krzysztof Makowski -> nowy dowódca płk dypl. Krzysztof Motacki

03.08.09 – zmiana dowodzenia w 16 Dywizji Zmechanizowanej, tymczasowo p.o. dowódcy 16 DZ gen. bryg. Grzegorz Buszka odchodzi do Eurokorpusu -> nowy dowódca gen. bryg. Krzystof Makowski (nominalnie wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 16 DZ, tymczasowo będzie pełnił obowiązki dowódcy 16 DZ)

03.08.09 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Bydgoszczy, odchodzi płk Józef Sikorski -> nowy szef płk Jan Rynkiewicz

04.08.09 – zmiana dowodzenia w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni, odchodzi kmdr Mirosław Sołtysiak -> nowy komendant kmdr Andrzej Loch (decyzja MON nr 1006 z 26.06.2009)

07.08.09 – zmiana dowodzenia w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, odchodzi gen. dyw. Paweł Lamla -> nowy dowódca gen. bryg. Mirosław Różański

18.08.09 – zmiana dowodzenia w 15 Brygadzie Zmechanizowanej, odchodzi gen. bryg. Zbigniew Smok -> nowy dowódca gen. bryg. Piotr Błazeusz

19.08.09 – zmiana dowodzenia w 2 dywizjonie Okrętów Transportowo-Minowych, odchodzi kmdr Krzysztof Zdonek -> nowy czasowo p. o. dowódca kmdr ppor. Grzegorz Okuljar

31.08.09 – zmiana dowodzenia w Centralnej Składnicy MW, odchodzi kmdr por. Ryszard Kucharski -> nowy komendant kmdr por. Krzysztof Szornak

01.09.09 – zmiana dowodzenia w 16 Dywizji Zmechanizowanej, tymczasowo p.o. dowódcy 16 DZ gen. bryg. Krzysztof Makowski będzie pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 16 DZ -> nowy dowódca gen. dyw. Bogusław Samol

02.09.09 – zmiana dowodzenia w Śląskim Okręgu Wojskowym, odchodzi gen. dyw. Zbigniew Głowienka wyznaczony na dowódcę 2 KZ -> nowy dowódca gen. bryg. Zbigniew Smok

15.09.09 – zmiana Dowódcy Wojsk Lądowych, odchodzi gen. broni Waldemar Skrzypczak -> nowy dowódca gen. dyw. Tadeusz Buk

18.09.09 – zmiana dowodzenia w 2 Pułku Komunikacyjnym, odchodzi płk Marek Sarnowski -> nowy dowódca płk Artur Talik

30.09.09 – zmiana dowodzenia w 1 Brygadzie Artylerii, odchodzi płk Stanisław Słapczyński -> nowy dowódca płk Jarosław Wierzcholski

10.09    - zmiana dowodzenia w Morskiej Jednostce Działań Specjalnych „Formoza” -> nowy dowódca kmdr por. Dariusz Wichniarek

01.10.09 – zmiana dowodzenia w 10 Pułku Dowodzenia, czasowo p.o. dowódcy ppłk Kazimierz Łucki przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca płk dypl. Zygmunt Malec

08.10.09 – zmiana dowodzenia w 1 Dywizji Zmechanizowanej, odchodzi gen. dyw. Tadeusz Buk wyznaczony we wrześniu na Dowódcę Wojsk Lądowych -> nowy dowódca gen. bryg. Ryszard Jabłoński

12.10.09 – zmiana dowodzenia w 1 Brygadzie Logistycznej, obecny dowódca gen. bryg. Dariusz Łukowski został czasowo zastępcą szefa Sztabu w Kwaterze Głównej ISAF -> czasowo obowiązki dowódcy będzie pełnił płk Eugeniusz Orzechowski

12.10.09 – zmiana dowodzenia w 8 batalionie saperów MW, nowy dowódca kmdr por. Wojciech Chrzanowski, który dotychczas pełnił obowiązki dowódcy 8 bsap

16.10.09 – zmiana dowodzenia w 25 dywizjonie rakietowym OP, odchodzi ppłk Wiesław Zawadzki -> nowy czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Robert Świergocki

23.10.09 – zmiana dowodzenia w 34 batalionie radiotechnicznym, odchodzi ppłk Zbigniew Perzyna -> nowy dowódca mjr Tomasz Michalski

26.10.09 – zmiana dowodzenia w dywizjonie Pomocniczych Jednostek Pływających w Świnoujściu, odchodzi kmdr por. Jacek Rogalski -> nowy dowódca kmdr por. Józef Gerasimiuk

28.10.09 – zmiana dowodzenia w 1 Bazie Materiałowo-Technicznej, odchodzi płk Jerzy Tomicki -> nowy dowódca płk Eryk Hoffmann

03.11.09 – zmiana dowodzenia w 2 dywizjonie Okrętów Transportowo-Minowych, odchodzi czasowo p. o. dowódcy kmdr ppor. Grzegorz Okuljar -> nowy dowódca kmdr por. Jacek Rogalski

12.11.09 – zmiana dowodzenia w dywizjonie Okrętów Wsparcia, odchodzi wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego w Zarządzie Operacji Morskich Sztabu MW kmdr Janusz Wyderski -> nowy dowódca dOW kmdr Kazimierz Pulkowski

27.11.09 – zmiana dowodzenia w 56 Pułku Śmigłowców Bojowych, odchodzi płk Zbigniew Rakoczy do rezerwy kadrowej (decyzja MON nr 1606 z 21.10.2009)-> obowiązki dowódcy czasowo będzie pełnił ppłk Piotr Saniuk

30.11.09 – zmiana dowodzenia w Oddziale Zabezpieczenia – JW 2063, odchodzi na stanowisko Szefa Szkolenia w Dowództwie Garnizonu Warszawa – płk dypl. Krzysztof Kseń, czasowo obowiązki dowódcy pełnił będzie ppłk mgr Marek Gochna

01.12.09 – zmiana dowodzenia w 2 batalionie ratownictwa inżynieryjnego, obowiązki dowódcy przekazuje czasowo p. o. dowódcy kpt. Jacek Obierzyński -> nowy dowódca ppłk Robert Wójcicki

03.12.09 - katastrofa lotnicza – śmigłowiec Mi-24W nr taktyczny 736 z Samodzielnej Grupy Powietrznej VI zmiany PKW Afganistan rozbija się podczas awaryjnego lądowania w Afganistanie , nikt z załogi śmigłowca nie odniósł poważniejszych obrażeń

07.12.09 – zmiana dowódcy Garnizonu Gdynia -> odchodzi wiceadm. Maciej Węglewski -> nowy dowódca kontradm. Ryszard Demczuk

07.12.09 – zmiana dowodzenia w 1 Ośrodku Radioelektronicznym, odchodzi wyznaczony do dalszej służby w strukturach NATO płk Stefan Walowski -> obowiązki dowódcy przejmuje wyznaczony decyzją MON dotychczasowy Szef Logistyki 1.ORel płk Wojciech Krajza

07.12.09 – zmiana dowodzenia w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW, odchodzi kmdr Waldemar Kornatowski -> nowy komendant CWTiD MW – kmdr Roman Kreft

14.12.09 – zmiana dowodzenia w 55 kompanii chemicznej MW, odchodzi kpt. Tomasz Jarzyna -> nowy dowódca 55.kchem – kpt. mar. Mateusz Grzywa

 

Please publish modules in offcanvas position.