2.Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
2.Pułk Rozpoznawczy sformowano na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 031/Org. z dnia 25 maja 1994 roku. Pułk formowano na bazie rozformowywanego 8.Ośrodka Materiałowo-Technicznego. Jednostka została sformowana w Hrubieszowie i jest to jej miejsce postoju do dnia dzisjejszego. Początkowo pułk był formowany jako typowa jednostka rozpoznawcza, obecnie w ostatnich latach profil jednostki poszedł w kierunku dalekiego rozpoznania, stąd w strukturze pułku występuje przewaga kompanii dalekiego rozpoznania. Do wykonywania swoich zadań pułk wykorzystuje między innymi w kompaniach dalekiego rozpoznania quady oraz pojazdy HMMWV, kompania rozpoznawcza wyposażona jest w transportery BRDM-2. Żołnierze jednostki bardzo często biorą udział w misjach poza granicami kraju, w ostatnich latach były to misje PKW Irak i PKW Afganistan.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 70/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 maja 1996 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie
 
Dla podkreślenia związków między pokoleniami "żołnierzy-kawalerzystów", a także potwierdzenia tradycji i korzeni historycznych łączących kawalerzystów okresu I Rzeczypospolitej, Królestwa Polskiego, I wojny światowej oraz II Rzeczypospolitej z współczesnymi formacjami rozpoznawczymi Wojska Polskiego, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) z dniem 20 maja 1996 r.
 
p o l e c a m:
 
1. 2 Pułkowi Rozpoznawczemu przejąć dziedzictwo tradycji i z honorem kontynuować tradycje:
1) 2 Pułku Straży Przedniej 1789 - 1792
2) 2 Pułku Strzelców Konnych 1815 - 1831
3) 2 Pułku Strzelców Konnych 1919 - 1939
4) 2 Pułku Strzelców Konnych AK 1943 - 1944
 
2. 2 Pułkowi Rozpoznawczemu przyjąć nazwę wyróźniającą "Hrubieszowski" oraz imię majora Henryka Dobrzańskiego "Hubal".
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 17 czerwca.
 
DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie.
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie.
 
Oznaka rozpoznawcza
 
Proporczyk
 
 
Oznaki rozpoznawcze pododdziałów z pierwszych lat istnienia pułku (od prawej: 2.kompania rozpoznawcza, 4.kompania rozpoznawcza)
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 2.pr
  - kompania dowodzenia
  - kompania logistyczna
  - 1.kompania dalekiego rozpoznania
  - 2.kompania dalekiego rozpoznania
  - 3.kompania dalekiego rozpoznania
  - 4.kompania rozpoznawcza
  - 5.kompania rozpoznawcza
  - 6.kompania rozpoznawcza
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Zenon Michalak (1994 - 1996)
 - płk Edward Bargieł (1996 - 2002)
 - płk Andrzej Niekrasz (? – 27.VII.2006)
 - płk dypl. Piotr Wałęga (27.VII.2006 - ?)
 - płk dypl. Sławomir Dudczak (25.XI.2008 – 25.I.2011)
 - płk mgr Piotr Bieniek (25.I.2011 – 17.VI.2013)
 - cz. p.o. ppłk Marcin Frączek (17.VI.2013 - 31.VIII.2013)
 - płk mgr Marcin Maj (1.IX.2013 - 3.IX.2018)
 - płk Artur Jakubczyk (3.IX.2018 - 19.VII.2019)
 - cz. p.o. ppłk Jakub Garbowski (19.VII.2019 - 12.VIII.2019)
 - płk Jakub Garbowski (12.VIII.2019 - 30.VIII.2022)
 - płk Krzysztof Sarnowski (30.VIII.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Krakowski Okręg Wojskowy (1994 - 31.XII.1998)
Korpus Powietrzno-Zmechanizowany (1.I.1999 - 2001)
2.Korpus Zmechanizowany (2001 - IV.2004)
Dowództwo Wojsk Lądowych (IV.2004 - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.