KALENDARIUM WYDARZEŃ 2010 – ZMIANY ORGANIZACYJNE

01.01.10 – rozpoczyna funkcjonowanie 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku sformowana na bazie 32 Bazy Lotniczej oraz 10 eskadry lotnictwa taktycznego, które mają zostać rozformowane do 30 czerwca 2010

01.01.10 – Rejonowy Węzeł Łączności Sił Powietrznych w Dęblinie zostaje przeformowany w Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego i zostaje podporządkowany pod 3 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

01.01.10 – Węzeł Teleinformatyczny Radom w związku z przeformowaniem Regionalnego Węzła Łączności w Dęblinie pod który dotychczas podlegał, podporządkowany zostaje pod 3 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

01.01.10 – Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego we Wrocławiu zostaje przeformowany w Węzeł Teleinformatyczny we Wrocławiu, pozostaje nadal w strukturze 1.RWT

01.01.10 - Węzeł Teleinformatyczny w Świdwinie zostaje przeformowany w Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego w Świdwinie, pozostaje nadal w strukturze 2.RWT

04.01.10 – w strukturze 8 Bazy Lotniczej sformowane zostają Komponent Lotniczy (pierwszy dowódca ppłk Krzysztof Cur) oraz Grupa Obsługi (pierwszy dowódca ppłk Piotr Balcarek), jest to pierwszy krok do przeformowania 8 Bazy Lotniczej w 8 Bazę Lotnictwa Transportowego co ma zostać zrealizowane w najbliższych miesiącach

01.03.10 – Punkt Bazowania Hel przechodzi w podporządkowanie Komendy Portu Wojennego w Gdyni, jako samodzielna jednostka ma zostać rozformowany w terminie do 30.06.2010

27.03.10 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXII zmianie której trzon tworzą żołnierze 9 Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXI zmiany ppłk Cezary Pacewicz -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXII zmiany ppłk Dariusz Kosowski

01.04.10 – rozpoczynają funkcjonowanie 2.Polowe Warsztaty Lotnicze w Radomiu sformowane na bazie Warsztatu Lotniczego w Radomiu

27.04.10 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan VII zmianie której trzon tworzą żołnierze 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VI zmiany gen. bryg. Janusz Bronowicz -> dowodzenie przyjmuje dowódca VII zmiany gen. bryg. Andrzej Przekwas

30.04.10 – 3 Pułk Drogowo-Mostowy z Chełmna przechodzi z Pomorskiego Okręgu Wojskowego w podporządkowanie bezpośrednio Dowódcy Wojsk Lądowych

30.04.10 – rotacja PKW – w litewskim Siauliai dyżur w ramach misji NATO Air Policing przejmuje wystawiony przez Polskie Siły Zbrojne kontyngent PKW Orlik 3 składający się głównie z sił lotniczych i zabezpieczenia 1 eskadry lotnictwa taktycznego oraz 23 Bazy Lotniczej, PKW Orlik 3 będzie pełnił dyżur na Litwie do 30 sierpnia 2010, dowódcą PKW Orlik 3 jest ppłk pil. Robert Kozak

01.05.10 – 2 Brzeski batalion ratownictwa inżynieryjnego im. gen. bryg. Mieczysława Dąbkowskiego zmienia podporządkowanie, z dniem 1 maja 2010 opuszcza struktury Śląskiego Okręgu Wojskowego i przechodzi w skład 1 Brzeskiej Brygady Saperów im. Tadeusza Kościuszki

30.06.10 – rozformowaniu ulega 8.Baza Lotnicza (JW 1155) w Krakowie

30.06.10 – rozformowaniu ulega 2.Baza Lotnicza (JW 3033) w Bydgoszczy

30.06.10 – rozformowaniu ulega 3.Baza Lotnicza (JW 3030) we Wrocławiu

30.06.10 – rozformowaniu ulega 33.Baza Lotnicza (JW 3293) w Powidzu

30.06.10 – Decyzją MON nr Z-31/Org./P1 z dnia 25.09.2009 r. rozformowaniu ulega 21.Baza Lotnicza w Świdwinie

30.06.10 – Decyzją MON nr Z-31/Org./P1 z dnia 25.09.2009 r. rozformowaniu ulega 23.Baza Lotnicza w Mińsku Mazowieckim

30.06.10 – rozformowaniu ulega 2.eskadra lotnictwa transportowo-łącznikowego (JW 3290) z Bydgoszczy

30.06.10 – rozformowaniu ulega 3.eskadra lotnictwa transportowo-łącznikowego (JW 3242) z Wrocławia

30.06.10 – rozformowaniu ulega 13.eskadra lotnictwa transportowego (JW 1177) z Krakowa

30.06.10 – rozformowaniu ulega 14.eskadra lotnictwa transportowego (JW 4740) z Powidza

30.06.10 – Decyzją MON nr Z-31/Org./P1 z dnia 25.09.2009 r. rozformowaniu ulega 1.eskadra lotnictwa taktycznego (JW 1138) z Mińska Mazowieckiego

30.06.10 – Decyzją MON nr Z-31/Org./P1 z dnia 25.09.2009 r. rozformowaniu ulega 7.eskadra lotnictwa taktycznego (JW 3388) z Świdwina

30.06.10 – Decyzją MON nr Z-31/Org./P1 z dnia 25.09.2009 r. rozformowaniu ulega 8.eskadra lotnictwa taktycznego (JW 3253) z Mirosławca

30.06.10 – Decyzją MON nr Z-31/Org./P1 z dnia 25.09.2009 r. rozformowaniu ulega 40.eskadra lotnictwa taktycznego (JW 3289) z Świdwina

30.06.10 – rozformowaniu ulega Skład Materiałowy GLIWICE podległy dotychczas 3.Rejonowej Bazie Materiałowej w Łodzi

30.06.10 – rozformowaniu ulega Skład Materiałowy ŁÓDŹ podległy dotychczas 3.Rejonowej Bazie Materiałowej w Łodzi

30.06.10 – rozformowaniu ulega 11.Batalion Kawalerii Powietrznej z Leźnicy Wielkiej

30.06.10 – na podstawie Decyzji MON nr Z-44/Org./P1 z dnia 5.10.2009 r. rozformowaniu ulega Skład Materiałowy KRAŚNIK podległy dotychczas 7.Rejonowej Bazie Materiałowej w Stawach

30.06.10 – rozformowaniu ulega Skład Materiałowy KOMPRACHCICE podległy dotychczas 6.Rejonowej Bazie Materiałowej we Wrocławiu

01.07.10 – oficjalnie przeformowaniu ulega 6.Brygada Desantowo-Szturmowa na 6.Brygadę Powietrznodesantową, przeformowaniu ulegają również pododdziały 6.BDSz – 6.batalion desantowo-szturmowy przeformowany zostaje w 6.batalion powietrznodesantowy, 18.batalion desantowo-szturmowy przeformowany zostaje w 18.batalion powietrznodesantowy, oficjalnie działalność rozpoczyna kompania zabezpieczenia desantowania jako samodzielna kompania

01.07.10 – działalność rozpoczyna 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie sformowana na bazie rozformowanych 8.BLot, 3.BLot, 13.eltr i 3.eltł

01.07.10 – działalność rozpoczyna 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu sformowana na bazie rozformowanych 33.BLot, 2.BLot, 14.eltr i 2.eltł

01.07.10 – działalność rozpoczyna 23. Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim sformowana na bazie rozformowanych 23.BLot i 1.elt

01.07.10 – Decyzją MON nr Z-31/Org./P1 z dnia 25.09.2009 r. działalność rozpoczyna 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie sformowana na bazie rozformowanych 21.BLot, 7.elt i 40.elt

01.07.10 – 1.Ośrodek Szkolenia Kierowców w Grudziądzu przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dotychczas jednostka podlegała Dowódcy Wojsk Lądowych

01.07.10 – 2.Ośrodek Szkolenia Kierowców w Ostródzie przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dotychczas jednostka podlegała Dowódcy Wojsk Lądowych

01.07.10 – 1.Kujawsko-Pomorski batalion dowodzenia OW z Bydgoszczy przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dotychczas jednostka podlegała Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, jednocześnie jednostka zmieni ostatni człon nazwy na „batalion dowodzenia Inspektoratu Wsparcia”

01.07.10 – rozpoczęcie formowania 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie , na dowódcę 41.BLotSz wyznaczony został płk pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski

01.07.10 – rozpoczęcie formowania 42.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu , na dowódcę 42.BLotSz wyznaczony został płk pil. dr Adam Ziółkowski

01.07.10 – sformowanie – Decyzją nr PF-29/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 26.04.2010 r. sformowane zostaje Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych – jednostka zostaje podporządkowana Szefowi Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6 Sztabu Generalnego WP

31.08.10 - 55.Batalion Remontowy z Opola przechodzi z podporządkowania pod Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego w podporządkowanie Dowództwa 10.Brygady Logistycznej w Opolu

01.09.10 – na podstawie Rozkazu Szefa IWspSZ nr Pf-83/Org. z dnia 5 sierpnia 2010 rozpoczyna się formowanie 1.Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu, na komendanta 1.RBLog wyznaczony został płk Adam Polowy

01.09.10 – na podstawie Rozkazu Szefa IWspSZ nr Pf-83/Org. z dnia 5 sierpnia 2010 rozpoczyna się formowanie 2.Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie , na komendanta 2.RBLog wyznaczony został płk Marek Kalwasiński

01.09.10 – na podstawie Rozkazu Szefa IWspSZ nr Pf-83/Org. z dnia 5 sierpnia 2010 rozpoczyna się formowanie 3.Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie , na komendanta 3.RBLog wyznaczony został płk Krzysztof Krużycki

01.09.10 – na podstawie Rozkazu Szefa IWspSZ nr Pf-83/Org. z dnia 5 sierpnia 2010 rozpoczyna się formowanie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu , na komendanta 4.RBLog wyznaczony został płk Marek Sękowski

25.09.10 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 13 Pułku Przeciwlotniczego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXII zmiany ppłk Dariusz Kosowski -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXIII zmiany ppłk Krzysztof Monkiewicz

30.09.10 – rozformowaniu ulega 5.batalion zmechanizowany z Rzeszowa

30.09.10 – rozformowaniu ulega 14.batalion zmechanizowany z Przemyśla

30.09.10 – rozformowaniu ulega Polsko-Ukraiński batalion Sił Pokojowych im.Hetmanów Jana Karola Chodkiewicza, Piotra Konaszewicza Sahajdacznego z Przemyśla

01.10.10 – sformowany zostaje 5.batalion strzelców podhalańskich na bazie 5.batalionu zmechanizowanego, 14.batalionu zmechanizowanego oraz Polsko-Ukraińskiego batalionu Sił Pokojowych, jednostka będzie stacjonować w Przemyślu

28.10.10 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan VIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VII zmiany gen. bryg. Andrzej Przekwas -> dowodzenie przyjmuje dowódca VIII zmiany gen. bryg. Andrzej Reudowicz

01.12.10 – Decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 r. rozpoczyna się formowanie  4.Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Warszawie

01.12.10 – rotacja PKW – rozpoczęcie działalności I zmiany PKW EUFOR/MTT w Bośni i Hercegowinie , jest to kontyngent mający wykonywać zadania doradczo-szkoleniowe, I zmiana PKW EUFOR/MTT zastępuje kończącą zadanie XII zmianę PKW EUFOR równocześnie zmieniając charakter misji. Istnienie PKW EUFOR/MTT reguluje Decyzja MON nr 404 z dnia 4.11.2010, Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP nr 964/Oper./DOSZ z dnia 8.11.2010 i Rozkaz Dowódcy Operacyjnego SZ nr 51 z dnia 10.11.2010 r. – trzon I zmiany PKW EUFOR/MTT stanowią żołnierze 2.Brygady Zmechanizowanej, Dowódcą I zmiany PKW EUFOR/MTT jest ppłk Dariusz Pałaczyński

31.12.10 – rozformowaniu ulega 1.Ośrodek Szkolenia Lotniczego w Dęblinie

31.12.10 - rozformowaniu ulega 2.Ośrodek Szkolenia Lotniczego w Radomiu

31.12.10 – rozformowaniu ulega 6.Baza Lotnicza (JW 3823) w Dęblinie

31.12.10 – rozformowaniu ulega 1.Komenda Lotniska (JW 3463) w Radomiu

31.12.10 – rozformowaniu ulega 12.Baza Lotnicza w Mirosławcu

31.12.10 – rozformowaniu ulega 22.Baza Lotnicza w Malborku

31.12.10 – rozformowaniu ulega 41.eskadra lotnictwa taktycznego (JW 1149) z Malborka

31.12.10 – rozformowaniu ulega 14.Batalion Remontu Lotnisk (JW 3271) w Elblągu

31.12.10 – rozformowaniu ulega 31.Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania w Poznaniu-Babkach

31.12.10 – rozformowaniu ulega 21.Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania w Warszawie

31.12.10 – Decyzją MON nr Z-44/Org./P1 z dnia 18.06.2010 r. rozformowaniu ulega 14.Pułk Artylerii Przeciwpancernej (JW 1747) z Suwałk

31.12.10 – Decyzją MON nr Z-44/Org./P1 z dnia 18.06.2010 r. rozformowaniu ulega 1.Brygada Artylerii z Węgorzewa

31.12.10 – Decyzją MON nr Z-44/Org./P1 z dnia 18.06.2010 r. rozformowaniu ulega 1.Pułk Artylerii (JW 3791) z Ciechanowa (grupa likwidacyjna zakończy działalność 31.03.2011)

31.12.10 – Decyzją MON nr Z-49/Org./P1 z dnia 28.06.2010 r. rozformowaniu ulega 3.Pułk Przeciwlotniczy (JW 1640) z Koszalina

31.12.10 – rozformowaniu ulega 3.Batalion Rozpoznawczy (JW 2744) z Giżycka

31.12.10 – rozformowaniu ulega 10.Batalion Rozpoznawczy (JW 2943) z Żagania

31.12.10 – rozformowaniu ulega 12.Batalion Rozpoznawczy (JW 1025) ze Szczecina

31.12.10 – rozformowaniu ulega 1.Kompania Chemiczna (JW 3945) w Siedlcach

31.12.10 – rozformowaniu ulega 11.Kompania Chemiczna (JW 1185) w Żaganiu

31.12.10 – rozformowaniu ulega 12.Kompania Chemiczna (JW 2874) w Szczecinie

31.12.10 – zmiana organizacyjna – rozformowaniu ulega 16.Kompania Chemiczna (JW 2825) w Elblągu

31.12.10 – rozformowaniu ulega 2.Rejonowa Baza Materiałowa (JW 1906) w Wałczu, Składy Materiałowe przechodzą w podporządkowanie 1.Regionalnej Bazy Logistycznej

31.12.10 – rozformowaniu ulega 6.Rejonowa Baza Materiałowa (JW 1946) we Wrocławiu, Składy Materiałowe przechodzą w podporządkowanie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej

31.12.10 – rozformowaniu ulega 9.Rejonowa Baza Materiałowa (JW 3090) w Warszawie, Składy Materiałowe przechodzą w podporządkowanie 2.Regionalnej Bazy Logistycznej

31.12.10 – rozformowaniu ulega Skład Materiałowy WROCŁAW-OŁTASZYN podlegający dotychczasowo komendzie 6.RBM

31.12.10 – przekazanie Klubu Pomorskiego Okręgu Wojskowego z podporządkowania pod Dowódcę POW w podporządkowanie Dowódcy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

31.12.10 – rozformowaniu ulega Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

31.12.10 – rozformowaniu ulega Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

31.12.10 – rozformowaniu ulega Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Toruniu

31.12.10 – rozformowaniu ulega Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Koszalinie

31.12.10 – rozformowaniu ulega Laboratorium MPS w Dębogórzu

31.12.10 – rozformowaniu ulega Placówka Żandarmerii Wojskowej w Słupsku

31.12.10 – rozformowaniu ulega Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny w Krakowie (JW 4018)

31.12.10 – Rozkazem Dowódcy MW nr Z-99/Org./N-1 z dnia 27.09.2010 rozformowaniu ulega Dywizjon Okrętów Rakietowych z Gdyni

31.12.10 – Rozkazem Dowódcy MW nr Z-99/Org./N-1 z dnia 27.09.2010 rozformowaniu ulega Dywizjon Okrętów ZOP w Gdyni

31.12.10 – 13.Dywizjon Trałowców dotychczas będący w strukturach 8.Flotylli Obrony Wybrzeża przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Flotylli Okrętów

31.12.10 – na podstawie Rozkazu Dowódcy MW nr Z-99/Org./N-1 z 27.09.2010 roku 30.Kompania Chemiczna dotychczas podporządkowana Dowódcy 8.Flotylli Obrony Wybrzeża zostaje rozformowana, a na jej bazie sformowana zostaje kompania chemiczna 8.Batalionu Saperów MW

31.12.10 – na podstawie Rozkazu Dowódcy MW nr Z-99/Org./N-1 z 27.09.2010 roku 55.Kompania Chemiczna dotychczas podporządkowana Dowódcy 3.Flotylli Okrętów zostaje rozformowana, a na jej bazie sformowana zostaje kompania chemiczna 43.Batalionu Saperów MW

31.12.10 – na podstawie Decyzji MON nr PF-69/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19.08.2010 roku rozformowaniu ulega 28.Eskadra Lotnicza MW (JW 4647) w Gdyni

31.12.10 – na podstawie Decyzji MON nr PF-69/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19.08.2010 roku  rozformowaniu ulega 29.Eskadra Lotnicza MW (JW 4649) w Darłowie

31.12.10 – na podstawie Decyzji MON nr PF-69/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19.08.2010 roku  rozformowaniu ulega 30.Eskadra Lotnicza MW (JW 4650) w Siemirowicach

31.12.10 – na podstawie Decyzji MON nr PF-69/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19.08.2010 roku 43.Baza Lotnicza MW w Gdyni Babich Dołach zostaje przeformowana w 43.Bazę Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach

31.12.10 – na podstawie Decyzji MON nr PF-69/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19.08.2010 roku 44.Baza Lotnicza MW w Siemirowicach i Darłowie zostaje przeformowana w 44.Bazę Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie

31.12.10 – rozpoczęcie formowania Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk na Teatrze w Oleśnicy

31.12.10 – rozformowane zostają następujące Wojskowe Komendy Uzupełnień: WKU Bochnia, WKU Gdańsk-1, WKU-Gdańsk-2, WKU Gniezno, WKU Grójec, WKU Gryfice, WKU Jelenia Góra, WKU Kielce-Bukówka, WKU Kielce-Śródmieście, WKU Kozienice, WKU Kraków-Krowodrza, WKU Kraków-Nowa Huta, WKU Kraków-Podgórze, WKU Legnica, WKU Lublin-1, WKU Lublin-2, WKU Lubliniec, WKU Łódź-1, WKU Łódź-2, WKU Mysłowice, WKU Nowy Dwór Maz., WKU Nysa, WKU Ostrów Wielkopolski, WKU Piotrków Trybunalski, WKU Poznań-1, WKU Poznań-2, WKU Poznań-3, WKU Starachowice, WKU Starogard Gdański, WKU Sulęcin, WKU Szczecin-Podjuchy, WKU Świdnica, WKU Świecie, WKU Tarnowskie Góry, WKU Turek, WKU Warszawa-Praga Południe, WKU Warszawa-Praga Północ, WKU Warszawa-Żoliborz, WKU Wejherowo, WKU Wrocław-1, WKU Wrocław-2, WKU Wrocław-3, WKU Zambrów, WKU Zgierz, WKU Żywiec (na podstawie rozporządzenia MON z 4 marca 2010 r.)

      31.12.10 – rozformowaniu ulega 96.Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

 

Please publish modules in offcanvas position.