KALENDARIUM WYDARZEŃ 2010 – ZMIANY PERSONALNE

05.01.10 – zmiana dowodzenia w 12 Brygadzie Zmechanizowanej, odchodzi gen. bryg. Janusz Adamczak wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Planowania Operacyjnego P-3 Sztabu Generalnego WP -> nowy dowódca 12.BZ płk Andrzej Tuz

05.01.10 – zmiana dowodzenia w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich, odchodzi gen. bryg. Tomasz Bąk skierowany do rezerwy kadrowej -> nowy dowódca 21.BSP płk Stanisław Olszański

07.01.10 – zmiana dowodzenia w 3 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, na stanowisko Szefa Oddziału Łączności Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SP odchodzi ppłk Marek Przewłoka -> czasowo obowiązki szefa 3 RWT będzie pełnił mjr Robert Świerczyński

08.01.10 – zmiana dowodzenia w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego, odchodzi płk pil. Władysław Leśnikowski -> nowy dowódca płk pil. Dariusz Malinowski

08.01.10 – zmiana dowodzenia w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie, odchodzi ppłk mgr Grzegorz Wlazłowski wyznaczony na stanowisko Dowódcy Oddziału Zabezpieczenia DGW – JW 2063 -> czasowo obowiązki komendanta WOSzK Mrągowo przejmie mjr Piotr Kłusek

11.01.10 – zmiana dowodzenia w Oddziale Zabezpieczenia – JW 2063, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk mgr Marek Gochna przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca płk mgr Grzegorz Wlazłowski

20.01.10 – zmiana dowodzenia w 3 batalionie rozpoznawczym, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Tadeusz Nastarowicz przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 3.br – ppłk Jarosław Wyszecki

25.01.10 – zmiana dowodzenia w 23 Brygadzie Artylerii, odchodzi do rezerwy płk Roman Kłosiński -> nowy dowódca 23.BA płk Jarosław Kraszewski

25.01.10 – zmiana dowodzenia w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, odchodzi gen. Andrzej Wiśniewski -> nowy szef IWSZdr gen. Sławomir Marat

25.01.10 – zmiana dowodzenia w Oddziale Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu, odchodzi płk Jarosław Blech wyznaczony na komendanta OŻW Elbląg -> nowy komendant płk Paweł Nykiel

26.01.10 – zmiana dowodzenia w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, odchodzi płk Tadeusz Pachuta wyznaczony na komendanta OŻW Gdynia -> nowy komendant płk Jarosław Blech

27.01.10 – zmiana dowodzenia w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, odchodzi płk Wiesław Makowski wyznaczony na komendanta OŻW Szczecin -> nowy komendant płk Tadeusz Pachuta

28.01.10 – zmiana dowodzenia w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, odchodzi płk Lech Tobolewski -> nowy komendant płk Wiesław Makowski

01.02.10 – zmiana dowodzenia w 4 Wojskowym Ośrodku Metrologii, odchodzi ppłk Jarosław Nowocień -> nowy dyrektor 4.WOM – ppłk Kazimierz Przyjacielski

01.02.10 – zmiana dowodzenia w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Piotr Kłusek przekazuje dowodzenie -> nowy komendant ppłk Tomasz Dominikowski

01.02.10 – zmiana dowodzenia w 21.Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzania, odchodzi płk dypl.pil. Wiesław Sokołowski -> czasowo obowiązki dowódcy 21.ODiN obejmuje ppłk dypl. Piotr Jankowski

05.02.10 - zmiana dowodzenia w 25 dywizjonie rakietowym OP, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Robert Świergocki przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca ppłk Jerzy Auguściak

05.02.10 – zmiana dowodzenia w batalionie reprezentacyjnym WP, odchodzi ppłk Tomasz Dominikowski wyznaczony na komendanta WOSzK Mrągowo -> nowy dowódcą zostaje ppłk Wojciech Erbel

16.02.10 – zmiana dowodzenia w 1 Pułku Specjalnym Komandosów, odchodzi płk Dariusz Dachowicz wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie Wojsk Specjalnych -> nowy dowódca płk Ryszard Pietras

17.02.10 – zmiana dowodzenia w dywizjonie artylerii samobieżnej 3.BZ, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kpt. Arkadiusz Gozdura przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca ppłk Mirosław Graczykowski

22.02.10 – zmiana dowodzenia w 10 batalionie rozpoznawczym „Strzelców Konnych”, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Marek Rusek przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 10.brSK – ppłk Wiesław Marszałek

25.02.10 – zmiana dowodzenia w 77 dywizjonie rakietowym OP, odchodzi do rezerwy dotychczasowy dowódca ppłk Piotr Miller -> czasowo obowiązki dowódcy obejmuje mjr Marek Szkudlarek

27.02.10 – zmiana dowodzenia w 7 dywizjonie Ułanów Lubelskich, odchodzi ppłk dypl. Adam Grela -> czasowo obowiązki dowódcy 7.dUL obejmuje mjr Jacek Wojtysiak

15.03.10 – zmiana dowodzenia w 8 dywizjonie przeciwlotniczym, odchodzi kmdr por. Piotr Ptasiński wyznaczony na stanowiska Szefa Wydziału Zaopatrywania i Infrastruktury w Dowództwie 8.FOW -> czasowo obowiązku dowódcy obejmuje kmdr por. Roman Jadanowski

15.03.10 – zmiana dowodzenia w 3 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Robert Świerczyński przekazuje dowodzenie -> nowy szef 3.RWT – ppłk mgr inż. Jarosław Nowak

15.03.10 – zmiana dowodzenia w 31 batalionie radiotechnicznym, odchodzi ppłk mgr inż. Janusz Mordarski -> nowy dowódca 31.brt – ppłk mgr inż. Sebastian Kowalczuk

15.03.10 – zmiana dowodzenia w 3 Batalionie Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych, odchodzi ppłk Sławomir Bujnowski wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Planowania Logistycznego Dowództwa Wojsk Lądowych -> nowy dowódca 3.bzab DWL – ppłk mgr inż. Jarosław Klepczarek

31.03.10 – zmiana dowodzenia w 6 batalionie dowodzenia Sił Powietrznych, odchodzi ppłk dypl. inż. Andrzej Giczela -> czasowo obowiązki dowódcy 6.bdow SP obejmuje mjr Zbigniew Roszak

31.03.10 – zmiana komendanta Garnizonu Gdynia, odchodzi kmdr por. Ryszard Żyławski -> czasowo obowiązki komendanta obejmuje kmdr ppor. Krzysztof Walkowiak

01.04.10 – zmiana dowodzenia w 1 Bazie Lotniczej, odchodzi płk Karol Kudlak -> nowy dowódca 1.BLot – płk Dariusz Sienkiewicz

08.04.10 – zmiana dowodzenia w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego, odchodzi płk pil. Rościsław Stepaniuk wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego -> nowy dowódca 31.BLotT – płk pil. Cezary Wiśniewski

10.04.10 - katastrofa lotnicza – samolot Tu-154M nr taktyczny 101 z 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego rozbija się podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku Smoleńsk w Rosji, w katastrofie ginie 96 osób w tym prezydent Polski – Lech Kaczyński i jego żona , dowódcy rodzajów wojsk – gen. Franciszek Gągor, gen. broni pil. Andrzej Błasik, gen. dyw. Tadeusz Buk, wiceadm. Andrzej Karweta, gen. bryg. Kazimierz Gilarski, gen. broni Bronisław Kwiatkowski, gen. dyw. Włodzimierz Potasiński, abp gen. bryg. Miron Chodakowski, ks. Ppłk Jan Osiński, ks. płk Adam Pilch, bp gen. dyw. Tadeusz Płoski, załoga samolotu – kpt. Arkadiusz Protasiuk, mjr Robert Grzywna, por. Artur Ziętek, chor. Andrzej Michalak, Barbara Maciejczyk, Natalia Januszko, Justyna Moniuszko, oraz wiele zasłużonych Polsce osób.

12.04.10 – zmiana dowodzenia w Ośrodku Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego, odchodzi ppłk Maciej Jędraszczyk wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe w Szefostwie Wojsk Aeromobilnych DWLąd -> czasowo obowiązki komendanta OSA-S przejmuje mjr Rafał Meresiński

29.04.10 – zmiana dowodzenia w 1 Ośrodku Szkolenia Lotniczego, odchodzi płk pil. Krzysztof Walczak wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału Użytkowania i Prób w Locie Statków Powietrznych w Dowództwie Sił Powietrznych -> czasowo obowiązki dowódcy 1.OSzL pełnił będzie ppłk dypl. pil. Roman Mendrek

04.05.10 – zmiana dowodzenia w dywizjonie Okrętów Rakietowych, odchodzi kmdr Krzysztof Jaworski wyznaczony do służby w Sztabie Generalnym WP -> nowy dowódca Dor – kmdr por. Krzysztof Jasiński

05.05.10 – zmiana dowodzenia w 12 batalionie rozpoznawczym, odchodzi ppłk dypl. Tomasz Wołk -> czasowo obowiązki dowódcy obejmuje mjr Krzysztof Kiszczeński

05.05.10 – zmiana dowodzenia w 12 Bazie Lotniczej, odchodzi płk pil. mgr inż. Wojciech Pikuła wyznaczony do dalszej służby w Dowództwie 1.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego -> czasowo obowiązki dowódcy 12.BLot obejmuje ppłk dypl. Zbigniew Wolewicz

06.05.10 – zmiana dowodzenia w 4.dywizjonie ogniowym 78.prOP, odchodzi ppłk Zbigniew Krzywosz wyznaczony do dalszej służby w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych -> czasowo obowiązki dowódcy 4.do obejmuje – mjr Piotr Głowacki

07.05.10 – zmiana dowodzenia w Składzie Materiałowym Drawno, odchodzi mjr Andrzej Szutowicz wyznaczony na stanowisko komendanta Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego w Czarnem -> czasowo obowiązki kierownika SM Drawno obejmuje kpt. Marek Błachowiak

08.05.10 - zmiana dowodzenia – dowodzenie w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego obejmuje gen. Mieczysław Cieniuch, stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP było nieobsadzone od 10 kwietnia 2010 kiedy to w katastrofie lotniczej zginął jego Dowódca gen. Franciszek Gągor

21.05.10 – zmiana dowodzenia w 30 kompanii chemicznej 8.FOW, odchodzi kpt. Zbigniew Olejniczak wyznaczony na stanowisko Szefa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w KPW Gdynia -> czasowo obowiązki dowódcy 30.kchem obejmuje por. Gerard Olszewski

21.05.10 - zmiana dowodzenia – dowodzenie w Dowództwie Sił Powietrznych obejmuje gen. broni pil.  Lech Majewski, stanowisko Dowódcy SP było nieobsadzone od 10 kwietnia 2010 kiedy to w katastrofie lotniczej zginął jego Dowódca gen. broni pil. Andrzej Błasik

24.05.10 - zmiana dowodzenia – dowodzenie w Dowództwie Wojsk Lądowych obejmuje gen. dyw. Zbigniew Głowienka, stanowisko Dowódcy DWLąd było nieobsadzone od 10 kwietnia 2010 kiedy to w katastrofie lotniczej zginął jego Dowódca gen. dyw. Tadeusz Buk

25.05.10 – zmiana dowodzenia – dowodzenie w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych obejmuje gen. dyw. Edward Gruszka, stanowisko Dowódcy DO było nieobsadzone od 10 kwietnia 2010 kiedy to w katastrofie lotniczej zginął jego Dowódca gen. broni Bronisław Kwiatkowski

29.05.10 – zmiana dowodzenia w 2 Korpusie Zmechanizowanym, z dniem 19.05.2010 odchodzi ze stanowiska dowódcy 2.KZ gen. dyw. Zbigniew Głowienka wyznaczony na Dowódcę Wojsk Lądowych -> nowym dowódcą 2.KZ z dniem 25.05.2010 zostaje gen. bryg. Jerzy Biziewski

01.06.10 – zmiana dowodzenia w 33 Bazie Lotniczej (od 1 lipca 2010 – 33 Bazie Lotnictwa Transportowego), odchodzi płk dypl. pil. Lesław Dubaj -> nowy dowódca – płk dypl. pil. Maciej Trelka

11.06.10 – zmiana dowodzenia w 20 Brygadzie Zmechanizowanej, odchodzi gen. bryg. Leszek Surawski -> czasowo obowiązki dowódcy 20.BZ pełnił będzie – płk dypl. Dariusz Górniak

21.06.10 – zmiana dowodzenia w 7 dywizjonie lotniczym, odchodzi ppłk pil. Paweł Półtorak -> nowy dowódca – ppłk pil. Ireneusz Winnik

25.06.10 - zmiana dowodzenia – dowodzenie w Dowództwie Marynarki Wojennej obejmuje adm. floty Tomasz Mathea, stanowisko Dowódcy MW było nieobsadzone od 10 kwietnia 2010 kiedy to w katastrofie lotniczej zginął jego Dowódca adm. Andrzej Karweta

27.02.10 – zmiana dowodzenia w 7 dywizjonie Ułanów Lubelskich, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Jacek Wojtysiak przekazuje dowodzenia -> nowy dowódca 7.dUL – mjr Maciej Mazurkiewicz

29.06.10 – zmiana dowodzenia w 6 batalionie desantowo-szturmowym, mjr Krzysztof Tytko przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca – ppłk dypl. Radosław Cyniak

30.06.10 – zmiana dowodzenia w Biurze Hydrograficznym MW, odchodzi kmdr Piotr Pernaczyński -> nowy szef BH – kmdr Henryk Nitner

30.06.10 – zmiana dowodzenia w batalionie budowy mostów 2.pk, czasowo obowiązki dowódcy bbm 2.pk obejmuje mjr Tomasz Baranowski

30.06.10 – zmiana dowodzenia w Składzie Materiałowym Drawno, dotychczas czasowo pełniący obowiązki kierownika SM Drawno – kpt. Marek Błachowiak zostaje awansowany do stopnia majora i wyznaczony na stanowisko kierownika SM Drawno

01.07.10 – zmiana dowodzenia w 3 Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej, odchodzi gen. bryg. Ryszard Szulich, czasowo obowiązki dowódcy 3.BROP pełnił będzie płk dr inż. Piotr Jurek

01.07.10 – zmiana dowodzenia w batalionie dowodzenia Inspektoratu Wsparcia, odchodzi ppłk Krzysztof Gruszecki -> nowy dowódca bdow IWsp – ppłk Grzegorz Patyra

01.07.10 – zmiana dowodzenia w Ośrodku Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego, czasowo pełniący obowiązki komendanta OSAS mjr Rafał Meresiński przekazuje dowodzenie -> nowy komendant OSAS – ppłk Robert Kłonica

13.07.10 – zmiana dowodzenia w 52 batalionie remontowym, odchodzi ppłk Piotr Wagner wyznaczony do pełnienia dalszej służby jako Szef Logistyki 1 Brygady Logistycznej -> nowy dowódca 52.brem – ppłk Sławomir Mielewski

19.07.10 – zmiana dowodzenia w 16 kompanii chemicznej, odchodzi kpt. Ryszard Pięta -> nowy dowódca 16.kchem – kpt. Paweł Jaceczko

23.07.10 – zmiana dowodzenia w 1 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego, odchodzi gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski wyznaczony na stanowisko Szefa Wojsk Lotniczych – Zastępcę Szefa Szkolenia -> czasowo obowiązki dowódcy 1.SLT pełnił będzie płk pil. dypl. Eugeniusz Gardas

31.07.10 – zmiana dowodzenia w 9.Pułku Rozpoznawczym, odchodzi na emeryturę płk dypl. Edward Kłak (decyzja MON nr 803 z 2.07.2010) -> czasowo obowiązki dowódcy 9.pr obejmuje ppłk Witold Łukaszewski (Rozkaz dzienny Dowódcy Wląd nr Z-36/2010 z 23.07.2010)

02.08.10 – zmiana dowodzenia w 100 batalionie łączności, odchodzi ppłk Marian Matoszka wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu – Zastępcy Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (decyzja MON nr 770) -> czasowo obowiązki dowódcy 100.bł pełnił będzie mjr Wiesław Gwóźdź

09.08.10 – zmiana dowodzenia w dywizjonie Okrętów Podwodnych, odchodzi kmdr Andrzej Ogrodnik wyznaczony do dalszej służby w Joint Warfare Centre w Stavanger w Norwegii -> czasowo obowiązku dowódcy przejmuje – kmdr por. Sławomir Wiśniewski

12.08.10 – zmiana dowodzenia w Jednostce Wojskowej nr 2305 (GROM), odchodzi płk Dariusz Zawadka -> nowy dowódca JW 2305 – płk Jerzy Gut

15.08.10 – zmiana dowodzenia w Centrum Operacji Morskich, odchodzi wiceadm. Jerzy Patz wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Marynarki Wojennej -> nowy dowódca COM – kontradm. Stanisław Zarychta

16.08.10 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, odchodzi płk Krzysztof Malinowski -> czasowo obowiązki komendanta CSWIiCh przejmuje – ppłk Aleksander Wlizło

16.08.10 – zmiana dowodzenia w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego, odchodzi płk Mirosław Jemielniak wyznaczony na stanowisko dowódcy 36.Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego -> czasowo obowiązki dowódcy 8.BLotTr przejmuje zastępca dowódcy ppłk Mieczysław Wróbel

19.08.10 - zmiana dowodzenia – dowodzenie w Dowództwie Garnizonu Warszawa obejmuje gen. bryg.  Wiesław Grudziński, stanowisko Dowódcy GW było nieobsadzone od 10 kwietnia 2010 kiedy to w katastrofie lotniczej zginął jego Dowódca gen. dyw. Kazimierz Gilarski

23.08.10 – zmiana dowodzenia w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego, odchodzi płk Ryszard Raczyński -> nowy dowódca 36.spltr – płk Mirosław Jemielniak

27.08.10 – zmiana dowodzenia w dywizjonie Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, odchodzi kmdr Dariusz Kolator wyznaczony na stanowisko Szefa Pionu Operacyjnego – Zastępcę Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej NATO w Europie (SHAPE) w Mons w Belgii, obowiązki dowódcy dZH MW obejmuje kmdr por. Wojciech Sowa

30.08.10 – zmiana dowodzenia w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 8.BLotTr ppłk Mieczysław Wróbel przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 8.BLotTr – płk dypl. pil. Jacek Łazarczyk

31.08.10 – zmiana dowodzenia w 11 Rejonowej Bazie Materiałowej, odchodzi płk Marek Sękowski wyznaczony na komendanta nowo formowanej 4.Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu -> czasowo obowiązki dowódcy 11.RBM obejmuje ppłk Andrzej Beta

31.08.10 – zmiana dowodzenia w 9 Rejonowej Bazie Materiałowej, odchodzi płk Marek Kalwasiński wyznaczony na komendanta nowo formowanej 2.Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie -> czasowo obowiązki dowódcy 9.RBM obejmuje ppłk Dariusz Nagrabski

01.09.10 – zmiana dowodzenia w 3 Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej, odchodzi czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk dr inż. Piotr Jurek wyznaczony na stanowisko szefa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych -> nowy dowódca 3.BROP – płk dypl. Stefan Mordacz

01.09.10 – zmiana dowodzenia w 20 Brygadzie Zmechanizowanej, dowodzenie przekazuje czasowo pełniący obowiązki dowódcy 20.BZ ppłk Zbigniew Prusaczyk -> nowy dowódca 20.BZ – gen. bryg. Andrzej Danielewski

01.09.10 – zmiana dowodzenia w 21 Centralnym Poligonie Lotniczym, odchodzi płk Mariusz Poczekaj -> nowy komendant 21.CPL – płk Mirosław Molik

03.09.10 – zmiana dowodzenia w 2 Brygadzie Saperów, odchodzi płk Waldemar Zakrzewski -> czasowo obowiązki dowódcy 2.BSap przejmuje płk Andrzej Dutka

08.09.10 – zmiana dowodzenia w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej, odchodzi płk Bogdan Wolny -> nowy dowódca 9.BKPanc – płk Jan Rydz

08.09.10 – zmiana dowodzenia w 6.Batalionie Dowodzenia SP, dowodzenie przekazuje czasowo pełniący obowiązki dowódcy 6.bdow SP mjr Zbigniew Roszak -> nowy dowódca 6.bdow SP – ppłk Sławomir Majewski

14.09.10 – zmiana dowodzenia w 2 Pułku Artylerii, odchodzi płk dypl. Tomasz Piotrowski -> nowy dowódca 2.pa – płk Andrzej Lorenc

16.09.10 – zmiana dowodzenia w 10 Brygadzie Logistycznej, odchodzi płk Jacek Mroczek -> czasowo obowiązki dowódcy 10.BLog przejmuje płk Jerzy Dworucha

27.09.10 – zmiana dowodzenia w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Koszalinie -> odchodzi ppor. mgr Robert Mrozek -> nowy komendant SPSP Koszalin – st. chor. Ryszard Narewski

29.09.10 – zmiana dowodzenia w Centrum Operacji Powietrznych, odchodzi gen. dyw. Zbigniew Galec -> nowy dowódca COP – gen. bryg. pil. Jan Śliwka (decyzja MON nr 688 z 17.06.2010)

30.09.10 – zmiana dowodzenia w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego, odchodzi płk dypl. pil. Robert Cierniak

30.09.10 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Olsztynie, odchodzi płk Krzysztof Przychodzeń odchodzący ze służby -> czasowo obowiązki Szefa WSzW Olsztyn przejmuje płk Mirosław Wołkowicz

30.09.10 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych, odchodzi płk Piotr Jamrozik -> nowy komendant CSWSMed – płk lek. Zbigniew Aszkielaniec (decyzja MON nr 1039 z 12.08.2010)

01.10.10 – zmiana dowodzenia w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej, odchodzi gen. bryg. Andrzej Knap wyznaczony do dalszej służby jako zastępca dowódcy 2.Korpusu Zmechanizowanego -> nowym dowódcą 6.BPD został płk Bogdan Tworkowski

01.10.10 – zmiana dowodzenia w 1 dywizjonie artylerii samobieżnej 23.BA, odchodzi ppłk Zenon Wiśniewski -> czasowo obowiązki 1.das 23.BA przejmuje kpt. Dariusz Kramarski

04.10.10 – zmiana dowodzenia w 9 Pułku Rozpoznawczym, czasowo pełniący obowiązku dowódcy 9.pr ppłk Witold Łukaszewski przekazuje dowodzenie -> dowództwo obejmuje płk Wiesław Marszałek

08.10.10 – zmiana dowodzenia w 2 Brygadzie Saperów, odchodzi czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Andrzej Dutka wyznaczony na komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych -> nowy dowódca 2.BSap – płk Jarosław Rusiński

08.10.10 – zmiana dowodzenia w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu, odchodzi płk Piotr Filewski wyznaczony na stanowisko Szefa Infrastruktury w Inspektoracie Wsparcia SZ (decyzja personalna MON nr 1279) -> czasowo obowiązki szefa RZI Wrocław obejmuje ppłk Piotr Czorna

11.10.10 – zmiana dowodzenia w batalionie budowy mostów 2.pk, czasowo pełniący obowiązki dowódcy bbm 2.pk mjr Tomasz Baranowski zostaje wyznaczony na stanowisko dowódcy tego batalionu z awansem na ppłk

22.10.10 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Aleksander Wlizło przekazuje dowodzenie -> nowy komendant CSWIiCh – płk Andrzej Dutka

22.10.10 – zmiana dowodzenia w WKU Lidzbark Warmiński, odchodzi ppłk Piotr Zalewski -> czasowo obowiązki komendanta WKU obejmuje mjr Krzysztof Piaskowski

29.10.10 – zmiana dowodzenia w 13 Pułku Przeciwlotniczym, odchodzi płk Cezary Janowski wyznaczony na stanowisko służbowe w Sztabie Generalnym WP -> dowodzenie 13.pplot przejmuje ppłk Grzegorz Pietrzkiewicz

29.10.10 – zmiana dowodzenia w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Bemowo Piskie, odchodzi ppłk Mariusz Szymański -> nowy komendant OSPWL Bemowo Piskie – ppłk Jarosław Wyszecki

02.11.10 – zmiana dowodzenia w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, odchodzi gen. bryg. Dariusz Wroński wyznaczony na stanowisko Szefa Wojsk Aeromobilnych Dowództwa Wojsk Lądowych -> nowy dowódca 25.BKPow – płk Marek Sokołowski

02.11.10 – zmiana dowodzenia w 1 Brygadzie Artylerii, odchodzi płk Jarosław Wierzcholski wyznaczony na stanowisko Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Wojsk Lądowych -> nowy dowódca 1.BA – płk Marek Wróblewski

02.11.10 – zmiana dowodzenia w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, odchodzi gen. bryg. Sławomir Marat który wypowiedział stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej -> nowy Szef IWSZ – płk Piotr Dzięgielewski

05.11.10 – zmiana dowodzenia w dywizjonie Okrętów Podwodnych, dotychczas pełniący czasowo obowiązki dowódcy kmdr por. Sławomir Wiśniewski zostaje wyznaczony na dowódcę dOP i awansowany na stopień komandora

08.11.10 – zmiana dowodzenia w 6 Bazie Lotniczej, odchodzi płk nawig. mgr Bogumił Znojek, czasowo obowiązki 6.BLot obejmuje mjr mgr inż. Grzegorz Skorek

09.11.10 – zmiana dowodzenia w 2.Brygadzie Zmechanizowanej, odchodzi gen. bryg. Krzysztof Motacki wyznaczony do dalszej służby w Regionalnym Dowództwie Wschód ISAF -> czasowo obowiązki dowódcy 2.BZ pełnił będzie ppłk Piotr Trytek

15.11.10 – zmiana dowodzenia w 56 Pułku Śmigłowców Bojowych, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppłk pil. Piotr Saniuk przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 56.pśb – płk pil. Wiesław Franczak (decyzja MON nr 1515)

15.11.10 – zmiana dowodzenia w 62 dywizjonie rakietowym OP, odchodzi ppłk Antoni Sidoruk wyznaczony na stanowisko Szefa Logistyki 3.Brygady Rakietowej OP -> czasowo obowiązki dowódcy 62.drOP pełnił będzie mjr Dariusz Kustosz

15.11.10 – zmiana dowodzenia w 1 Ośrodku Radioelektronicznym, odchodzi płk Wojciech Krajza -> nowy dowódca 1.Orel – płk Andrzej Kozera

23.11.10 – wyznaczenie dowódcy – nowym dowódcą nowo formowanego 4.Rejonowego Węzła Teleinformatycznego SP zostaje ppłk Czcibor Powęska

01.12.10 – zmiana dowodzenia w 61 Pułku Rakietowym OP, odchodzi płk dypl. Andrzej Zieliński -> czasowo obowiązki dowódcy 61.prOP pełnił będzie – płk Arkadiusz Komenda

01.12.10 – zmiana dowodzenia w 61.Pułku Rakietowym OP, odchodzi płk dypl. Andrzej Zieliński -> czasowo obowiązki dowódcy 61.pr OP pełnił będzie ppłk mgr Arkadiusz Komenda

04.12.10 – zmiana dowodzenia w Batalionie Dowodzenia 2.BZ, odchodzi ppłk Artur Standio wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 12.bdow

15.12.10 – zmiana dowodzenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, odchodzi gen. bryg. Kazimierz Jaklewicz -> nowy komendant-rektor WSOWL – płk prof. Mariusz Wiatr

15.12.10 – zmiana dowodzenia w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, odchodzi płk Wiesław Makowski -> nowy komendant OŻW Szczecin – ppłk Andrzej Doruch

15.12.10 – zmiana dowodzenia w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu, odchodzi płk Krzysztof  Drzymalik -> nowy komendant OŻW Żagań – ppłk Jerzy Żołudź

15.12.10 – zmiana dowodzenia w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, odchodzi płk Adam Włodarczyk -> nowy komendant OŻW Lublin – płk Zbigniew Frąckowiak

15.12.10 – zmiana dowodzenia w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, odchodzi płk Jarosław Blech wyznaczony na komendanta OŻW Gdynia -> czasowo obowiązki komendanta OŻW Elbląg pełnił będzie ppłk Sławomir Urbański

15.12.10 – zmiana dowodzenia w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, odchodzi płk Tadeusz Pachuta -> nowy komendant OŻW Gdynia – płk Jarosław Blech

17.12.10 – zmiana Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, odchodzi gen. bryg. Marek Witczak  -> nowy Komendant Główny ŻW – gen. bryg. Mirosław Rozmus

17.12.10 – zmiana dowodzenia w 14.Batalionie Ułanów Jazłowieckich (2.bpzmot 12.BZ), odchodzi ppłk Rafał Ostrowski -> nowy dowódca 14.bUJ – mjr Ryszard Rosner

17.12.10 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach, odchodzi płk Zbigniew Piątek -> czasowo obowiązki komendanta WSzW Katowice obejmuje płk płk Krzysztof Radwan

20.12.10 – zmiana dowodzenia w 10.Brygadzie Logistycznej, czasowo pełniący obowiązku dowódcy płk Jerzy Dworucha przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 10.Blog – płk Adam Słodczyk

20.12.10 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Białymstoku, odchodzi płk Roman Alijewicz -> nowy komendant WSzW Białystok – płk Ireneusz Prokocki

21.12.10 – zmiana dowodzenia w 12 Batalionie Dowodzenia, odchodzi ppłk Józef Nowak -> nowy dowódca 12.bdow – ppłk Artur Standio

21.12.10 – zmiana dowodzenia w 18 Batalionie Powietrznodesantowym, odchodzi ppłk Grzegorz Grodzki skierowany na studia do USA -> czasowo obowiązki dowódcy 18.bpd pełnił będzie mjr Robert Kruz

23.12.10 – zmiana dowodzenia w 16.Batalionie Saperów, odchodzi ppłk mgr inż. Zdzisław Świniarski wyznaczony do dalszej służby jako Szef Sztabu 12.Dywizji Zmechanizowanej -> czasowo obowiązki dowódcy 16.bsap pełnił będzie – mjr mgr Sylwester Właszczyk

29.12.10 – zmiana dowodzenia w 15.Batalionie Saperów, odchodzi ppłk Andrzej Oleksa wyznaczony do dalszej służby w Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych DWLąd -> czasowo obowiązki dowódcy 15.bsap obejmuje mjr Leszek Kopiec

30.12.10 – zmiana dowodzenia w 23.Bazie Lotnictwa Taktycznego, dowodzenie obejmuje płk pil. Robert Kozak

 

Please publish modules in offcanvas position.