KALENDARIUM WYDARZEŃ 2011 – ZMIANY ORGANIZACYJNE
01.01.11 - rozpoczyna funkcjonowanie 41.Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie sformowana na bazie 1.OSzL oraz 6.BLot
01.01.11 - rozpoczyna funkcjonowanie 42.Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu sformowana na bazie 2.OSzL oraz 1.Klot
01.01.11 - rozpoczyna funkcjonowanie 22.Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku sformowana na bazie 22.BLot oraz 41.elt
01.01.11 - rozpoczyna funkcjonowanie 12.Komenda Lotniska w Mirosławcu sformowana na bazie 12.BLot – pierwszy dowódca 12.Klot – ppłk Marek HELLER
01.01.11 – sformowany na podstawie Decyzji MON Nr Z-44/Org./P1 z dnia 18.06.2010 roku rozpoczyna funkcjonowanie 11.Pułk Artylerii w Węgorzewie – pierwszy dowódca 11.pa – płk Leszek NADROWSKI
01.01.11 - rozpoczyna funkcjonowanie Ośrodek Badawczy Służby MPS w m. Dębogórze sformowany na bazie rozformowanego 31.12.2010 Laboratorium MPS
01.01.11 - rozpoczyna funkcjonowanie 5.Pułk Chemiczny w Tarnowskich Górach sformowany na bazie 5.bchem – pierwszy dowódca 5.pchem - płk Bogdan KULA
01.01.11 – sformowany na podstawie Decyzji MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 - 6.Batalion Chemiczny w Śremie rozpoczyna funkcjonowanie – pierwszy dowódca 6.bchem – ppłk Krzysztof CHMIEL
01.01.11 – Decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 r. rozpoczyna funkcjonowanie Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w Poznaniu-Babkach sformowana na bazie 31.ODiN
01.01.11 - rozpoczyna funkcjonowanie 5.Kompania Regulacji Ruchu w Olsztynie
01.01.11 - 8.Pułk Przeciwlotniczy w Koszalinie dotychczas podporządkowany Dowódcy 12.Dywizji Zmechanizowanej przechodzi w bezpośrednie podporządkowanie Dowódcy Wojsk Lądowych
01.01.11 - na podstawie Decyzji MON nr 90/Org./P1 z dnia 3.11.2010 r. oraz Decyzji MON nr Z-100/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 24.11.2010 r. przeformowaniu ulega Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego
01.01.11 - na podstawie Rozkazu Dowódcy MW nr Z-99/Org./N-1 z dnia 27.09.2010 rozpoczyna działalność Dywizjon Okrętów Bojowych w Gdyni sformowany na bazie dOR oraz dOZOP
01.01.11 – sformowana na podstawie Decyzji MON nr PF-69/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19.08.2010 roku 43.Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach rozpoczyna funkcjonowanie – pierwszy dowódca 43.BlotM – kmdr pil. Wiesław CUPER
01.01.11 - sformowana na podstawie Decyzji MON nr PF-69/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19.08.2010 roku 44.Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie rozpoczyna funkcjonowanie – pierwszy dowódca 44.BlotM – kmdr pil. Jarosław ANDRYCHOWSKI
01.01.11 - rozpoczyna funkcjonowanie Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy w Siemirowicach
01.01.11 – rozpoczyna się formowanie Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu – obowiązki komendanta CSLog pełnił będzie ppłk Sławomir GUTMAN
01.01.11 – Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2011 roku w strukturze organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego zlikwidowany zostaje Zarząd Studiów i Analiz
01.01.11 – Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2011 roku w strukturze organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego zlikwidowane zostaje Biuro Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
01.01.11 – Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2011 roku w strukturze organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego Biuro Finansów przeformowane zostaje w Zespół Nadzoru Finansowego
01.01.11 – Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2011 roku w strukturze organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego Biuro Ochrony Informacji Niejawnych przeformowane zostaje na Zarząd Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych
01.01.11 – Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2011 roku w strukturze organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego Biuro Spraw Wewnętrznych oraz Biuro Pełnomocnika Ochrony przeformowane zostają w Biuro Pełnomocnika Ochrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
01.01.11 – Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2011 roku w strukturze organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego powstaje Zarząd Ochrony Ekonomicznych Interesów Sił Zbrojnych
01.01.11 – Centrum Hydrometeorologii Sił Zbrojnych RP przeformowuje się w Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP
15.03.11 – zmiana dyslokacji – 11.Batalion Dowodzenia przechodzi z kompleksu Żagań-Miasto przy ulicy Dworcowej do kompleksu Żagań-Las przy ulicy Szosa Żarska
15.03.11 – zmiana dyslokacji – Dowództwo 3.Brygady Radiotechnicznej przechodzi z kompleksu przy ulicy Obornickiej we Wrocławiu do kompleksu przy ulicy Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach
30.03.11 – rozpoczyna funkcjonowanie Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk na Teatrze z miejscem postoju w Oleśnicy, podporządkowane bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (formowanie jednostki rozpoczęto 31.12.2010)
31.03.11 – Decyzją MON nr Z-6/Org./P1 z dnia 15 lutego 2011 r. - 15.Batalion Saperów z Orzysza przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 15.Brygady Zmechanizowanej, dotychczas jednostka podlegała Dowódcy 1.Dywizji Zmechanizowanej
31.03.11 – Decyzją MON nr Z-6/Org./P1 z dnia 15 lutego 2011 r. – 15.Pułk Przeciwlotniczy z Gołdapi przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Wojsk Lądowych, dotychczas jednostka podlegała Dowódcy 1.Dywizji Zmechanizowanej
31.03.11 – Decyzją MON nr Z-6/Org./P1 z dnia 15 lutego 2011 r. - 21.Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Wojsk Lądowych, dotychczas jednostka podlegała Dowódcy 1.Dywizji Zmechanizowanej
31.03.11 – Minister Obrony Narodowej podpisuje akt przekazania 24.Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Kudowie Zdroju na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłodzku
01.04.11 – na podstawie Decyzji MON nr 101/Org./P1 z dnia 26.11.2010 rozpoczyna funkcjonowanie Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi – pierwszy komendant RCZPI –
01.04.11 – na podstawie Decyzji MON nr 101/Org./P1 z dnia 26.11.2010 rozpoczyna funkcjonowanie Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych – pierwszy komendant RCZBSiUT –
01.04.11 – na podstawie Decyzji MON nr 101/Org./P1 z dnia 26.11.2010 rozpoczyna funkcjonowanie Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi – pierwszy komendant RCZSiUT – płk Zbigniew PODOSEK
01.04.11 – Decyzją MON nr Z-105/Org./P1 z 9.12.2010 r. rozpoczęcie formowania 12.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu – pierwszy komendant płk Eryk HOFMANN
01.04.11 – Decyzją MON nr Z-105/Org./P1 z 9.12.2010 r. rozpoczęcie formowania 13.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu – pierwszy komendant płk Grzegorz MOSIOŁEK
01.04.11 – Decyzją MON nr Z-105/Org./P1 z 9.12.2010 r. rozpoczęcie formowania 15.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie – pierwszy komendant płk Ryszard KONEFAŁ
01.04.11 – Decyzją MON nr Z-105/Org./P1 z 9.12.2010 r. rozpoczęcie formowania 16.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim – pierwszy komendant płk Mirosław SOWIŃSKI
01.04.11 – Decyzją MON nr Z-105/Org./P1 z 9.12.2010 r. rozpoczęcie formowania 22.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie – pierwszy komendant płk Paweł CZUBKOWSKI
01.04.11 – Decyzją MON nr Z-105/Org./P1 z 9.12.2010 r. rozpoczęcie formowania 24.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku – pierwszy komendant płk Andrzej BETA
01.04.11 – Decyzją MON nr Z-105/Org./P1 z 9.12.2010 r. rozpoczęcie formowania 26.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu – pierwszy komendant płk Józef MODRZEWSKI
01.04.11 – Decyzją MON nr Z-105/Org./P1 z 9.12.2010 r. rozpoczęcie formowania 31.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu – pierwszy komendant płk Robert NOWICKI
01.04.11 – Decyzją MON nr Z-105/Org./P1 z 9.12.2010 r. rozpoczęcie formowania 33.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Nowej Dębie – pierwszy komendant ppłk Dymitr JAKONIUK
01.04.11 – Decyzją MON nr Z-105/Org./P1 z 9.12.2010 r. rozpoczęcie formowania 34.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie – pierwszy komendant ppłk Waldemar MAKOWSKI
01.04.11 – Decyzją MON nr Z-105/Org./P1 z 9.12.2010 r. rozpoczęcie formowania 35.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krakowie – pierwszy komendant ppłk Roman UTRACKI
01.04.11 – Decyzją MON nr Z-105/Org./P1 z 9.12.2010 r. rozpoczęcie formowania 43.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie – pierwszy komendant ppłk Krzysztof BIALUK
01.04.11 – Decyzją MON nr Z-105/Org./P1 z 9.12.2010 r. rozpoczęcie formowania 44.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krośnie Odrzańskim – pierwszy komendant ppłk Tomasz HOFFMANN
01.04.11 – Decyzją MON nr Z-105/Org./P1 z 9.12.2010 r. rozpoczęcie formowania 45.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie – pierwszy komendant ppłk Sławomir LEWICKI
12.04.11 – Decyzją MON nr Z-92/Org./P1 z dnia 5.11.2010 r. - 3.Batalion Zmechanizowany z Zamościa dotychczas podporządkowany Dowódcy 3.Brygady Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Brygady Pancernej
13.04.11 – Minister Obrony Narodowej podpisuje akt przekazania 110.Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Elblągu na rzecz Miasta Elbląg
13.04.11 – Wojskowa Komenda Transportu ze Szczecina dotychczas podporządkowana Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
17.04.11 – 17.Ruchome Warsztaty Techniczne z Poznania dotychczas podporządkowane Dowódcy 2.Bazy Materiałowo-Technicznej przechodzą w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
18.04.11 – 1.Kompania Regulacji Ruchu z Bydgoszczy dotychczas podporządkowana Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
18.04.11 – 5.Rejonowe Warsztaty Techniczne z Bydgoszczy dotychczas podporządkowane Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzą w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
19.04.11 – 1.Okręgowe Warsztaty Techniczne z Grudziądza dotychczas podporządkowane Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzą w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
20.04.11 – Centralny Zakład Sprzętu Ratowniczego Marynarki Wojennej z Gdyni dotychczas podporządkowany Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
20.04.11 – Wojskowa Komenda Transportu z Gdańska dotychczas podporządkowana Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
20.04.11 - rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan IX zmianie której trzon tworzą żołnierze 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VIII zmiany gen. bryg. Andrzej REUDOWICZ -> dowodzenie przyjmuje dowódca IX zmiany gen. bryg. Sławomir WOJCIECHOWSKI, działalność IX zmiany PKW Afganistan reguluje Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP nr Z-325/Oper./DOSZ z dnia 10.05.2010 i Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP nr Z-33/Oper./DOSZ z dnia 17.01.2011
21.04.11 – 18.Ruchome Warsztaty Techniczne z Gdyni-Grabówek dotychczas podporządkowane Dowódcy 1.Bazy Materiałowo-Technicznej przechodzą w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
21.04.11 – 3.Okręgowe Warsztaty Techniczne z Nowego Dworu Mazowieckiego dotychczas podporządkowane Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzą w podporządkowanie Dowódcy 2.Regionalnej Bazy Logistycznej
21.04.11 – 5.Kompania Regulacji Ruchu z Olsztyna dotychczas podporządkowana Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 2.Regionalnej Bazy Logistycznej
21.04.11 – Wojskowa Komenda Transportu z Warszawy dotychczas podporządkowana Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 2.Regionalnej Bazy Logistycznej
27.04.11 – Wojskowa Komenda Transportu z Katowic dotychczas podporządkowana Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 4.Regionalnej Bazy Logistycznej
27.04.11 – Wojskowa Komenda Transportu z Wrocławia dotychczas podporządkowana Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 4.Regionalnej Bazy Logistycznej
27.04.11 – 2.Okręgowe Warsztaty Techniczne z Jastrzębia Śl. dotychczas podporządkowane Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzą w podporządkowanie Dowódcy 4.Regionalnej Bazy Logistycznej
27.04.11 – 9.Rejonowe Warsztaty Techniczne z Krosna Odrz. dotychczas podporządkowane Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzą w podporządkowanie Dowódcy 4.Regionalnej Bazy Logistycznej
27.04.11 – 10.Rejonowe Warsztaty Techniczne z Oleśnicy dotychczas podporządkowane Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzą w podporządkowanie Dowódcy 4.Regionalnej Bazy Logistycznej
27.04.11 – 2.Kompania Regulacji Ruchu z Oleśnicy dotychczas podporządkowana Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 4.Regionalnej Bazy Logistycznej
27.04.11 – Decyzją MON nr Z-28/Org./P1 z dnia 10.03.2011 roku - 16.Batalion Saperów z Tczewa dotychczas podporządkowany Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 21.Brygady Strzelców Podhalańskich
28.04.11 – Decyzją MON nr Z-28/Org./P1 z dnia 10.03.2011 roku - 5.Batalion Saperów z Krosna Odrzańskiego dotychczas podporządkowany Dowódcy 11.Dywizji Kawalerii Pancernej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 17.Brygady Zmechanizowanej
28.04.11 – Decyzją MON nr Z-28/Org./P1 z dnia 10.03.2011 roku - 2.Batalion Saperów ze Stargardu Szczecińskiego dotychczas podporządkowany Dowódcy 12.Dywizji Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 12.Brygady Zmechanizowanej
28.04.11 – 20.Rejonowe Warsztaty Techniczne z Lublina dotychczas podporządkowane Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzą w podporządkowanie Dowódcy 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
28.04.11 – 21.Rejonowe Warsztaty Techniczne z Rzeszowa dotychczas podporządkowane Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzą w podporządkowanie Dowódcy 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
28.04.11 – 4.Okręgowe Warsztaty Techniczne z Żurawicy dotychczas podporządkowane Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzą w podporządkowanie Dowódcy 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
28.04.11 – 3.Kompania Regulacji Ruchu z Oleśnicy dotychczas podporządkowana Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
28.04.11 – Wojskowa Komenda Transportu z Lublina dotychczas podporządkowana Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
28.04.11 – Wojskowa Komenda Transportu z Krakowa dotychczas podporządkowana Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
28.04.11 – Centralne Warsztaty Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej z Nowego Dworu Maz. dotychczas podporządkowane Dowódcy 2.Bazy Materiałowo-Technicznej przechodzą w podporządkowanie Dowódcy 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
28.04.11 – 2.Wojskowy Oddział Gospodarczy z Wrocławia dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 4.Regionalnej Bazy Logistycznej
28.04.11 – 4.Wojskowy Oddział Gospodarczy z Gliwic dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 4.Regionalnej Bazy Logistycznej
28.04.11 – 5.Wojskowy Oddział Gospodarczy z Dęblina dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
28.04.11 – 6.Wojskowy Oddział Gospodarczy z Ustki dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
01.05.11 – Decyzją MON nr PF-54/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 15.03.2011 - 2.Pułk Komunikacyjny z Inowrocławia dotychczas podporządkowany Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
01.05.11 – 2.Polowe Warsztaty Lotnicze z Radomia dotychczas podporządkowane Dowódcy 2.Bazy Materiałowo-Technicznej przechodzą w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
01.05.11 – 49.Polowe Warsztaty Lotnicze z Bydgoszczy dotychczas podporządkowane Dowódcy 2.Bazy Materiałowo-Technicznej przechodzą w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
10.05.11 – Decyzją MON nr Z-92/Org./P1 z dnia 5.11.2010 r. - 1.Batalion Zmechanizowany z Chełma dotychczas podporządkowany Dowódcy 3.Brygady Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Brygady Pancernej
10.05.11 – Decyzją MON nr Z-92/Org./P1 z dnia 5.11.2010 r. - Dywizjon Artylerii Samobieżnej z Chełma dotychczas podporządkowany Dowódcy 3.Brygady Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Brygady Pancernej
17.05.11 – Skład w Dolaszewie dotychczas podporządkowany Komendantowi 1.BMT przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
17.05.11 – Skład Nr 2 w Toruniu dotychczas podporządkowany Komendantowi 1.BMT przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
17.05.11 – Warsztaty Techniki Lotniczej w Toruniu dotychczas podporządkowane Komendantowi 1.BMT przechodzą w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
18.05.11 – Skład Materiałowy Grudziądz dotychczas podporządkowany Komendantowi 4.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
18.05.11 – Skład Materiałowy Nr 1 w Toruniu dotychczas podporządkowany Komendantowi 4.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
18.05.11 – Skład Materiałowy Bydgoszcz dotychczas podporządkowany Komendantowi 4.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
18.05.11 – Skład Materiałowy Dębogórze dotychczas podporządkowany Komendantowi 4.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
18.05.11 – Skład Materiałowy Gardeja dotychczas podporządkowany Komendantowi 4.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
21.05.11 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW NTM-I (Irak) VII zmianie, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VI zmiany mjr Tomasz Kaszuba -> dowodzenie przyjmuje dowódca VII zmiany mjr Marcin Komarowski
26.05.11 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXIV zmianie której trzon tworzą żołnierze 8.Pułku Przeciwlotniczego i 1.Batalionu Składowania 1.BLog, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXIII zmiany ppłk Krzysztof Monkiewicz  -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXIV zmiany ppłk Henryk Bartosewicz
27.05.11 – Skład Materiałowy w Niedźwiedziu dotychczas podporządkowany Komendantowi 3.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej i ulega przeformowaniu w Skład 3.RBLog
31.05.11 – Centralna Składnica Marynarki Wojennej dotychczas podporządkowana Szefowi IWspSZ przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
01.06.11 – rozpoczęcie formowania Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych
01.06.11 – rozpoczęcie formowania 1.Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych – pierwszy dowódca 1.BLWLąd płk Krzysztof Mitręga
09.06.11 - Skład Materiałowy w Łowiczu dotychczas podporządkowany Komendantowi 1.BMT przechodzi w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 3.RBLog
10.06.11 – Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-7/Org. z dnia 28 lutego 2011 r. - 1.Łomżyński Batalion Remontowy dotychczas podporządkowany Dowódcy 1.Dywizji Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Komendanta 2.Regionalnej Bazy Logistycznej
10.06.11 – 1.Batalion Zaopatrzenia dotychczas podporządkowany Dowódcy 1.Dywizji Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Komendanta 2.Regionalnej Bazy Logistycznej
14.06.11 – Skład Materiałowy w Kłaju dotychczas podporządkowany Komendantowi 3.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej i ulega przeformowaniu w Skład 3.RBLog
15.06.11 – Decyzją MON Nr Pf-109/Org./P1 z dnia 10.12.2010 r. oraz Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-7/Org. z dnia 28 lutego 2011 r. - 8.Batalion Remontowy dotychczas podporządkowany Dowódcy 12.Dywizji Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
15.06.11 – 12.Batalion Zaopatrzenia dotychczas podporządkowany Dowódcy 12.Dywizji Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
20.06.11 – Delegatura Wojskowej Komendy Transportu w Zgierzu dotychczas podporządkowana Komendantowi Wojskowej Komendy Transportu w Katowicach przechodzi w podporządkowanie Komendanta Wojskowej Komendy Transportu w Krakowie
21.06.11 – 1.Brygada Pancerna dotychczas podporządkowana Dowódcy 1.Dywizji Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej
21.06.11 – Skład Materiałowy w Gałkówku dotychczas podporządkowany Komendantowi 3.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej i ulega przeformowaniu w Skład 3.RBLog
27.06.11 - Skład Materiałowy w Jawidzu dotychczas podporządkowany Komendantowi 7.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 3.RBLog
28.06.11 – 4.Batalion Zaopatrzenia dotychczas podporządkowany Dowódcy 11.Dywizji Kawalerii Pancernej przechodzi w podporządkowanie Komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej
28.06.11 – Decyzją MON Nr Pf-109/Org./P1 z dnia 10.12.2010 r. oraz Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-7/Org. z dnia 28 lutego 2011 r. - 11.Batalion Remontowy dotychczas podporządkowany Dowódcy 11.Dywizji Kawalerii Pancernej przechodzi w podporządkowanie Komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej
28.06.11 – 16.Batalion Zaopatrzenia dotychczas podporządkowany Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Komendanta 2.Regionalnej Bazy Logistycznej
28.06.11 – Decyzją MON Nr Pf-109/Org./P1 z dnia 10.12.2010 r. oraz Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-7/Org. z dnia 28 lutego 2011 r. - 16.Batalion Remontowy dotychczas podporządkowany Dowódcy 16.Dywizji Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie Komendanta 2.Regionalnej Bazy Logistycznej
30.06.11 – Rozporządzeniem MON z dnia 14 czerwca 2011 r. 117.Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kołobrzegu przekształca się w Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Samodzielny Publiczny ZOZ w Kołobrzegu
30.06.11 – 11.Patrol Rozminowania z Ostródy dotychczas podporządkowany Komendantowi 2.Ośrodka Szkolenia Kierowców przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Batalionu Składowania i zostaje przeniesiony do Olsztyna
30.06.11 - Skład Materiałowy w Dęblinie dotychczas podporządkowany Komendantowi 7.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 3.RBLog
30.06.11 – Decyzją MON Nr PF-67/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19.08.2010 r. rozformowaniu ulega 6.Ośrodek Przechowywania Sprzętu w Głogowie (JW 3284)
30.06.11 – Decyzją MON Nr PF-67/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19.08.2010 r. rozformowaniu ulega 12.Ośrodek Przechowywania Sprzętu w Nisku (JW 1367)
30.06.11 – rozformowaniu ulega Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach
30.06.11 – rozformowaniu ulega Wielkopolski Oddział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu
30.06.11 – rozformowaniu ulega Oddział Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu
30.06.11 – rozformowaniu ulega Oddział Żandarmerii Wojskowej w Gdyni
30.06.11 – rozformowaniu ulega Oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie
30.06.11 – rozformowaniu ulega Placówka Żandarmerii Wojskowej w Świętoszowie
30.06.11 – Decyzją MON nr Z-92/Org./P1 z dnia 5.11.2010 r. rozformowaniu ulega Dowództwo 3.Brygady Zmechanizowanej w Lublinie (JW 4819)
30.06.11 – Decyzją MON Nr PF-67/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19.08.2010 r. rozpoczyna funkcjonowanie 4.Batalion Inżynieryjny w Głogowie sformowany na bazie przeformowanego 4.Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego oraz części sił i środków rozformowanego 6.Ośrodka Przechowywania Sprzętu – pierwszy dowódca 4.binż – ppłk Adam Kliszka
30.06.11 – Decyzją MON Nr PF-67/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19.08.2010 r. rozpoczyna funkcjonowanie 3.Batalion Inżynieryjny w Nisku sformowany na bazie przeformowanego 3.Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego oraz części sił i środków rozformowanego 12.Ośrodka Przechowywania Sprzętu – pierwszy dowódca 3.binż – ppłk Leszek Stępień
30.06.11 – sformowany zostaje Skład Gdynia w składzie 1.Regionalnej Bazy Logistycznej sformowany na bazie rozformowywanej Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej
30.06.11 – Decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozformowaniu ulega 14.dywizjon rakietowy OP – JW 1357 Gliwice
30.06.11 – Decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozformowaniu ulega 17.dywizjon rakietowy OP – JW 1521 Libiąż
30.06.11 – Decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozformowaniu ulega 72.dywizjon rakietowy OP – JW 1691 Oświęcim
30.06.11 – Decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozformowaniu ulega 73.dywizjon rakietowy OP – JW 2272 Oświęcim
30.06.11 – Decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozformowaniu ulega 74.dywizjon rakietowy OP – JW 4163 Gliwice
30.06.11 – Decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozformowaniu ulega 75.dywizjon rakietowy OP – JW 1966 Gliwice
30.06.11 – Decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozformowaniu ulega 61.Pułk Rakietowy OP – JW 2211 Skwierzyna
01.07.11 – Decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozpoczyna funkcjonowanie 35.Dywizjon Rakietowy OP w Skwierzynie sformowany na bazie rozformowywanego 61.Pułku Rakietowego OP oraz rozformowanych dywizjonów „śląskich” , dywizjon formowano w składzie 1.Brygady Rakietowej OP, w dniu 1 lipca 2011 odbyło się również przekazanie go do składu 3.Brygady Rakietowej OP – pierwszy dowódca 35.dr OP – ppłk Dariusz Stróżewski
01.07.11 – Decyzją nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozpoczyna funkcjonowanie 34.Dywizjon Rakietowy OP w Bytomiu sformowany na bazie rozformowywanych dywizjonów „śląskich”, dywizjon sformowano w składzie 1.Brygady Rakietowej OP – pierwszy dowódca 34.dr OP – ppłk Jerzy Flis
01.07.11 – Decyzją MON Nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2019 r. sformowany zostaje 36.Dywizjon Rakietowy OP w Mrzeżynie (jednostka podległa Dowództwu 3.BROP)
01.07.11 – Decyzją MON nr Z-92/Org./P1 z dnia 5.11.2010 r. rozpoczyna funkcjonowanie Dowództwo Wielonarodowej Brygady (LITPOLUKRBRIG) w Lublinie – pierwszy dowódca brygady – płk Andrzej Kupis
01.07.11 – Decyzją MON nr Z-92/Org./P1 z dnia 5.11.2010 r. rozpoczyna funkcjonowanie Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (LITPOLUKRBRIG) w Lublinie
01.07.11 – rozpoczyna się formowanie nowej jednostki Wojsk Specjalnych która funkcjonować będzie jako – Jednostka Wojskowa „Agat” w Gliwicach – pierwszy dowódca JW „Agat” – płk Sławomir Berdychowski
01.07.11 – rozpoczyna funkcjonowanie Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu podporządkowany Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy
01.07.11 – w związku z rozformowaniem Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu - Placówka Żandarmerii Wojskowej w Lesznie przechodzi w podporządkowanie Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu
01.07.11 – w związku z rozformowaniem Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni - Wydział Żandarmerii Wojskowej w Ustce przechodzi w podporządkowanie Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie
01.07.11 – rozpoczyna funkcjonowanie Wydział Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu podporządkowany Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu
01.07.11 – rozpoczyna funkcjonowanie Wydział Żandarmerii Wojskowej w Gdyni podporządkowany Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Elblągu
01.07.11 – rozpoczyna funkcjonowanie Wydział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie podporządkowany Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
01.07.11 – 1.dywizjon przeciwlotniczy 13.Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 15.Pułku Przeciwlotniczego i zostaje przemianowany na 2.dywizjon rakiet z pozostawieniem go w Elblągu
01.07.11 - Skład Materiałowy w Nowogródzie Bobrzańskim dotychczas podporządkowany Komendantowi 5.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 4.RBLog
01.07.11 - Skład Materiałowy w Duninowie dotychczas podporządkowany Komendantowi 5.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 4.RBLog
01.07.11 - Skład Materiałowy w Porażynie dotychczas podporządkowany Komendantowi 5.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 4.RBLog
01.07.11 - Skład Materiałowy w Radnicy dotychczas podporządkowany Komendantowi 5.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 4.RBLog
01.07.11 - Skład Materiałowy w Potoku dotychczas podporządkowany Komendantowi 5.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 4.RBLog
01.07.11 - Skład Materiałowy w Wędrzynie dotychczas podporządkowany Komendantowi 5.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 4.RBLog
01.07.11 – rozpoczęcie formowanie 1.Pułku Saperów w Brzegu – pierwszy dowódca 1.psap – płk Jan Pajestka
01.07.11 – rozpoczęcie formowanie 2.Pułku Saperów w Kazuniu – pierwszy dowódca 2.psap – płk Adam Przygoda
01.07.11 – rozpoczyna funkcjonowanie 3.Batalion Drogowo-Mostowy w Chełmnie przeformowany z  3.Pułku Drogowo-Mostowego – pierwszy dowódca 3.bdm – ppłk Marek Wawrzyniak
01.07.11 – 3.Batalion Drogowo-Mostowy przechodzi w podporządkowanie 2.Pułku Saperów
08.07.11 – Szkoła Specjalistów Pożarnictwa dotychczas podporządkowana Komendantowi 1.Ośrodka Szkolenia Kierowców przechodzi w podporządkowanie Komendanta Centrum Szkolenia Logistyki
12.07.11 - Skład Materiałowy w Stężycy dotychczas podporządkowany Komendantowi 7.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 3.RBLog
13.07.11 - Skład Materiałowy w Życzynie dotychczas podporządkowany Komendantowi 2.BMT przechodzi w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 3.RBLog
13.07.11 - Skład Materiałowy w Olsztynie dotychczas podporządkowany Komendantowi 11.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 2.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 2.RBLog
13.07.11 - Skład Materiałowy w Marcinkowie dotychczas podporządkowany Komendantowi 11.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 2.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 2.RBLog
13.07.11 - Skład Materiałowy w Osowcu dotychczas podporządkowany Komendantowi 11.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 2.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 2.RBLog
13.07.11 - Skład Materiałowy w Elblągu dotychczas podporządkowany Komendantowi 11.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 2.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 2.RBLog
13.07.11 - Skład Materiałowy w Szerokim Borze dotychczas podporządkowany Komendantowi 11.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 2.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 2.RBLog
14.07.11 - Skład Materiałowy w Regnach dotychczas podporządkowany Komendantowi 3.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 3.RBLog
20.07.11 - Skład Materiałowy w Wojnowie dotychczas podporządkowany Komendantowi 2.BMT przechodzi w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 3.RBLog
21.07.11 - Skład Materiałowy w Kutnie dotychczas podporządkowany Komendantowi 2.BMT przechodzi w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 3.RBLog
27.07.11 – Ośrodek Szkolenia Podstawowego dotychczas podporządkowany Komendantowi 1.Ośrodka Szkolenia Kierowców przechodzi w podporządkowanie Komendanta Centrum Szkolenia Logistyki
27.07.11 - Skład Materiałowy w Stawach dotychczas podporządkowany Komendantowi 7.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Skład 3.RBLog
28.07.11 – Zakład Elaboracji Amunicji w Stawach dotychczas podporządkowany Komendantowi 7.RBM przechodzi w podporządkowanie Komendanta 3.Regionalnej Bazy Logistycznej i zostaje przeformowany w Zakład Elaboracji Amunicji 3.RBLog
29.07.11 – 34.dywizjon rakietowy OP w Bytomiu formowany w składzie 1.Brygady Rakietowej OP przechodzi w podporządkowanie 3.Brygady Rakietowej OP
30.07.10 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR/MTT II zmianie, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca I zmiany ppłk Dariusz Pałaczyński  -> dowodzenie przyjmuje dowódca II zmiany ppłk Jacek Chamera
   08.11 – zmiana dyslokacji – dywizjon artylerii samobieżnej 12.Brygady Zmechanizowanej przechodzi z kompleksu przy ulicy Wojska Polskiego w Szczecinie do kompleksu przy ulicy Dąbrowszczaków w Choszcznie
   08.11 – zmiana dyslokacji – 3.batalion piechoty zmotoryzowanej 12.Brygady Zmechanizowanej przechodzi z kompleksu przy ulicy Wojska Polskiego w Szczecinie do kompleksu przy Aleji Żołnierza w Stargardzie Szczecińskim
30.08.11 – W imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia płk lek. Piotr Dzięgielewski podpisuje akt przekazania 111.Szpitala Wojskowego w Poznaniu na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
31.08.11 – 1.Brygada Logistyczna z Bydgoszczy dotychczas podporządkowana Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.08.11 – 10.Brygada Logistyczna z Opola dotychczas podporządkowana Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.08.11 – Oddział Zabezpieczenia JFTC z Bydgoszczy dotychczas podporządkowany Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.08.11 – 1.Batalion Drogowo-Mostowy z Dęblina dotychczas podporządkowany Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.08.11 – 3.Batalion Inżynieryjny z Niska dotychczas podporządkowany Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.08.11 – 4.Batalion Inżynieryjny z Głogowa dotychczas podporządkowany Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
27.09.11 – Rozkazem Dowódcy POW nr PF-117 z dnia 30.06.2011 r. Komenda Garnizonu Bydgoszcz dotychczas podporządkowana Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy
28.09.11 – Komenda Garnizonu Poznań dotychczas podporządkowana Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu
30.09.11 – rozformowaniu ulega 1.Siedlecki Batalion Rozpoznawczy w Siedlcach (JW 2523)
30.09.11 – rozformowaniu ulega 1.Legionowski Batalion Dowodzenia w Legionowie (JW 1237)
30.09.11 – rozformowaniu ulega Dowództwo 1.Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie (JW 2353)
30.09.11 – Decyzją MON Nr PF-60/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 18.03.2011 r. 1.Pułku Specjalny „Komandosów” zostaje przemianowany i przeformowany w Jednostkę Wojskowa „Komandosów” w Lublińcu 
30.09.11 – Decyzją MON Nr PF-60/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 18.03.2011 r. Morska Jednostka Działań Specjalnych „Formoza” zostaje przemianowana i przeformowana w Jednostkę Wojskowa „Formoza” w Gdyni
30.09.11 – Decyzją MON Nr PF-60/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 18.03.2011 r. Wojskowa Formacja Specjalna „Grom” zostaje przemianowana i przeformowana w Jednostkę Wojskowa „Grom” w Warszawie
30.09.11 – Decyzją MON Nr PF-60/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 18.03.2011 r. Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych zostaje przemianowana i przeformowana w Jednostkę Wojskowa „Nil” w Krakowie
30.09.11 – 8.Patrol Rozminowania z Tczewa dotychczas podporządkowany Dowódcy 16.Batalionu Saperów przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 16.Batalionu Dowodzenia i zostaje przeniesiony do Elbląga
26.10.11 - rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan X zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IX zmiany gen. bryg. Sławomir Wojciechowski -> dowodzenie przyjmuje dowódca X zmiany gen. bryg. Piotr Błazeusz
15.10.11 – zmiana dyslokacji – 16.Batalion Saperów przechodzi z kompleksu przy ulicy Wojska Polskiego w m. Tczew do kompleksu przy ulicy Sandomierskiej w m. Nisko
15.11.11 – 13.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu dotychczas formowany przez Szefa IWspSZ przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
16.11.11 – 12.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu dotychczas formowany przez Szefa IWspSZ przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
17.11.11 – 16.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim dotychczas formowany przez Szefa IWspSZ przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
18.11.11 – 15.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie dotychczas formowany przez Szefa IWspSZ przechodzi w podporządkowanie Komendanta 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
25.11.11 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXV zmianie której trzon tworzą żołnierze 11.Pułku Artylerii, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXIV zmiany ppłk Henryk Bartosiewicz  -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXV zmiany ppłk Dariusz Adamczyk
30.11.11 – zmiana dyslokacji – 3.Kompania Regulacji Ruchu przechodzi z kompleksu przy ulicy Wileńskiej w m. Oleśnica do kompleksu przy ulicy Sandomierskiej w m. Nisko
...12.11 – zmiana dyslokacji – Dowództwo 8.Flotylli Obrony Wybrzeża przechodzi z kompleksu przy ulicy Bohaterów Września 31 w m. Świnoujście do kompleksu przy ulicy Steyera 28 w m. Świnoujście
...12.11 – zmiana dyslokacji – Delegatura Wojskowej Komendy Transportu Kraków przechodzi z kompleksu w m.ZGIERZ do kompleksu przy ulicy Źródłowej 52 w m.ŁÓDŻ
01.12.11 – zmiana podporządkowania – 5.Pułk Artylerii z Sulechowa dotychczas podporządkowany Dowódcy 11.Dywizji Kawalerii Pancernej przejdzie w podporządkowanie Dowódcy Wojsk Lądowych (1 grudnia podpisano protokół, przekazanie pułku nastąpi w terminie do 1.01.2012)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozformowaniu ulega Dowództwo 1.Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu (JW 1499)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozformowaniu ulega 81.Dywizjon Dowodzenia w Bytomiu (JW 1552)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozformowaniu ulega 31.Kórnicki Dywizjon Rakietowy OP w Poznaniu (JW 1882)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozformowaniu ulega 76.Poznański Dywizjon Rakietowy OP w Poznaniu (JW 2094)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozformowaniu ulega 77.Dywizjon Rakietowy OP w Murowanej Goślinie (JW 2209)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-37/Org./P1 z dnia 27.05.2010 r. rozformowaniu ulega 78.Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej im. gen. broni Władysława Andersa w Mrzeżynie(JW 3346)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-57/Org./P1 z dnia 12.07.2010 r. rozformowaniu ulega Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Kielcach
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-57/Org./P1 z dnia 12.07.2010 r. rozformowaniu ulega Centralna Grupa Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) w Kielcach
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. rozformowaniu ulega 83.Dywizjon Dowodzenia w Warszawie (JW 1560)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. rozformowaniu ulega 5.Dywizjon Rakietowy OP w Sochaczewie (JW 1329)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. rozformowaniu ulega 7.Dywizjon Rakietowy OP w Książenicach (JW 1037)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. rozformowaniu ulega 21.Dywizjon Rakietowy OP w Pucku-Rzucewie (JW 1050)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. rozformowaniu ulega 25.Dywizjon Rakietowy OP w Nowym Dworze Wejherowskim (JW 1068)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. rozformowaniu ulega 60.Wieliszewski Dywizjon Rakietowy OP im. gen. dyw. Konstantego Orlicz-Dreszera w Olszewnicy Starej (JW 2361)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. rozformowaniu ulega 61.Dywizjon Rakietowy OP w Sochaczewie (JW 2367)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. rozformowaniu ulega 62.Dywizjon Rakietowy OP w Borzęcinie Dużym (JW 2370)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. rozformowaniu ulega 63.Dywizjon Rakietowy OP w Sochaczewie (JW 2380)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. rozformowaniu ulega 65.Dywizjon Rakietowy OP w Gdyni-Grabówku (JW 4646)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-13/Org./P1 z dnia 25.02.2011 r. rozformowaniu ulega 13.Elbląski Pułk Przeciwlotniczy w Elblągu(JW 3209)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-13/Org./P1 z dnia 25.02.2011 r. rozformowaniu ulega 69.Leszczyński Pułk Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Lesznie (JW 3477)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-20/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. rozformowaniu ulega 2.Pułk Artylerii Legionów im. Króla Władysława IV w Choszcznie (JW 4403)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-20/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. rozformowaniu ulega 16.Pomorski Pułk Artylerii im. gen. dyw. Emila Przedrzymirskiego-Krukowicza w Braniewie(JW 3510)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-20/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. rozformowaniu ulega 23.Śląska Brygada Artylerii w Bolesławca
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-22/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. rozformowaniu ulega Regionalny Węzeł Łączności w Legionowie
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-22/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. rozformowaniu ulega Regionalny Węzeł Łączności w Olsztynie
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-22/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. rozformowaniu ulega Regionalny Węzeł Łączności we Wrocławiu
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-22/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. rozformowaniu ulega Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-22/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. rozformowaniu ulega Regionalny Węzeł Łączności w Lublinie
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-22/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. rozformowaniu ulega Regionalny Węzeł Łączności w Poznaniu
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-22/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. rozformowaniu ulega Regionalny Węzeł Łączności w Szczecinie
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-22/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. rozformowaniu ulega Regionalny Węzeł Łączności w Krakowie
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-28/Org./P1 z dnia 10.03.2011 r. rozformowaniu ulega 1.Brzeska Brygada Saperów im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-28/Org./P1 z dnia 10.03.2011 r. rozformowaniu ulega 2.Mazowiecka Brygada Saperów w Kazuniu
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-28/Org./P1 z dnia 10.03.2011 r. rozformowaniu ulega 2.Brzeski Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego im. gen. bryg. Mieczysława Dąbkowskiego w Brzegu (JW 1127)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-28/Org./P1 z dnia 10.03.2011 r. rozformowaniu ulega 3.Włocławski Pułk Drogowo-Mostowy im. gen. Karola Sierakowskiego w Chełmnie
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-29/Org./P1 z dnia 10.03.2011 r. rozformowaniu ulega 2.Inowrocławski Pułk Komunikacyjny im. gen. Jakuba Jasińskiego w Inowrocławiu
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-29/Org./P1 z dnia 10.03.2011 r. rozformowaniu ulega 5.Ośrodek Przechowywania Sprzętu w Nowym Dworze Mazowieckim (JW 2229)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-78/Org./P1 z dnia 05.08.2011 r. rozformowaniu ulega 36.Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego im. Obrońców Warszawy w Warszawie-Okęciu (JW 2139)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-78/Org./P1 z dnia 05.08.2011 r. rozformowaniu ulega 1.Baza Lotnicza „Armii Krajowej – Łużyce” w Warszawie-Okęciu (JW 4198)
31.12.11 – rozformowaniu ulega Baza Techniczna MW w Gdyni
31.12.11 – rozformowaniu ulega Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy
31.12.11 – rozformowaniu ulega Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu
31.12.11 – rozformowaniu ulega 22.Polowa Techniczna Baza Przeciwlotnicza w Skwierzynie (JW 1680)
31.12.11 – rozformowaniu ulega 3.Rejonowa Baza Materiałowa w Łodzi (JW 1933)
31.12.11 – rozformowaniu ulega 4.Rejonowa Baza Materiałowa w Grudziądzu (JW 1123)
31.12.11 – rozformowaniu ulega 5.Rejonowa Baza Materiałowa w Nowogrodzie Bobrzańskim (JW 3036)
31.12.11 – rozformowaniu ulega 7.Rejonowa Baza Materiałowa w Stawach (JW 4824)
31.12.11 – rozformowaniu ulega 11.Rejonowa Baza Materiałowa w Olsztynie (JW 1106)
31.12.11 – rozformowaniu ulega Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny w Zgierzu (JW 4474)
31.12.11 – rozformowaniu ulega Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny w Rzeszowie (JW 4909)
31.12.11 – rozformowaniu ulega Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny w Czarnem (JW 4141)
31.12.11 – rozformowaniu ulega Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny w Szczecinie (JW 2492)
31.12.11 – rozformowaniu ulega Wojskowa Komenda Transportu w Poznaniu
31.12.11 – rozformowaniu ulega 1.Ośrodek Szkolenia Kierowców w Grudziądzu
31.12.11 – rozformowaniu ulega 2.Ośrodek Szkolenia Kierowców w Ostródzie (JW 1954)
31.12.11 – rozformowaniu ulega 49.Pułk Śmigłowców Bojowych w Pruszczu Gdańskim
31.12.11 – rozformowaniu ulega 56.Kujawski Pułk Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu
31.12.11 – rozformowaniu ulega 21.Grupa Zabezpieczenia Medycznego w Rzeszowie
31.12.11 – rozformowaniu ulega Centralna Składnica Marynarki Wojennej w Gdyni
31.12.11 – rozformowaniu ulega Skład 2.RBLog w Pilawie
31.12.11 – rozformowaniu ulega Centralny Zakład Sprzętu Ratowniczego MW w Gdyni
31.12.11 – rozformowaniu ulegają 2.Polowe Warsztaty Lotnicze w Radomiu
31.12.11 – rozformowaniu ulegają 49.Polowe Warsztaty Lotnicze w Bydgoszczy
31.12.11 – rozformowaniu ulegają 5.Rejonowe Warsztaty Techniczne w Bydgoszczy
31.12.11 – rozformowaniu ulegają 9.Rejonowe Warsztaty Techniczne w Krośnie Odrzańskim
31.12.11 – rozformowaniu ulegają 10.Rejonowe Warsztaty Techniczne w Oleśnicy
31.12.11 – rozformowaniu ulegają 20.Rejonowe Warsztaty Techniczne w Lublinie
31.12.11 – rozformowaniu ulegają 21.Rejonowe Warsztaty Techniczne im. hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Kamienieckiego w Rzeszowie
31.12.11 – rozformowaniu ulegają 17.Ruchome Warsztaty Techniczne w Poznaniu
31.12.11 – rozformowaniu ulegają 18.Ruchome Warsztaty Techniczne w Gdyni
31.12.11 – rozformowaniu ulegają 1.Okręgowe Warsztaty Techniczne w Grudziądzu
31.12.11 – rozformowaniu ulegają 2.Okręgowe Warsztaty Techniczne w Jastrzębiu
31.12.11 – rozformowaniu ulegają 3.Okręgowe Warsztaty Techniczne w Nowym Dworze Mazowieckim
31.12.11 – rozformowaniu ulegają 4.Okręgowe Warsztaty Techniczne w Żurawicy
31.12.11 – rozformowaniu ulegają Centralne Warsztaty Uzbrojenia i Techniki Lotniczej w Nowym Dworze Mazowieckim
31.12.11 – rozformowaniu ulega Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających w Świnoujściu
31.12.11 – rozformowaniu ulega Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających w Gdyni
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-57/Org./P1 z dnia 12.07.2010 r. sformowane zostaje Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 09.12.2010 r. sformowany zostaje 12.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 09.12.2010 r. sformowany zostaje 13.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 09.12.2010 r. sformowany zostaje 15.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 09.12.2010 r. sformowany zostaje 16.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 09.12.2010 r. sformowany zostaje 22.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 09.12.2010 r. sformowany zostaje 24.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycko
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 09.12.2010 r. sformowany zostaje 26.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 09.12.2010 r. sformowany zostaje 31.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 09.12.2010 r. sformowany zostaje 33.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 09.12.2010 r. sformowany zostaje 34.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 09.12.2010 r. sformowany zostaje 35.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krakowie
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 09.12.2010 r. sformowany zostaje 43.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 09.12.2010 r. sformowany zostaje 44.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 09.12.2010 r. sformowany zostaje 45.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. sformowany zostaje 32.Dywizjon Rakietowy OP w Olszewnicy Starej (jednostka podległa Dowództwu 3.BROP)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. sformowany zostaje 33.Dywizjon Rakietowy OP w Gdyni-Grabówku (jednostka podległa Dowództwu 3.BROP)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. sformowany zostaje 37.Dywizjon Rakietowy OP w Sochaczewie (jednostka podległa Dowództwu 3.BROP)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. sformowany zostaje 38.Dywizjon Zabezpieczenia w Sochaczewie (jednostka podległa Dowództwu 3.BROP)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-20/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. sformowany zostaje 23.Pułk Artylerii w Bolesławcu (na bazie 23.BA, jednostka podległa Dowództwu WLąd)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-22/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. sformowane zostaje Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie (jednostka podległa Szefowi Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6 SG WP)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-22/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. sformowany zostaje Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy (na bazie RgWŁ Bydgoszcz, jednostka podległa Komendantowi CWT SZ)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-22/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. sformowany zostaje Region Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie (na bazie RgWŁ Kraków, jednostka podległa Komendantowi CWT SZ)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-22/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. sformowany zostaje Region Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie (na bazie RgWŁ Olsztyn, jednostka podległa Komendantowi CWT SZ)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-22/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. sformowany zostaje Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu (na bazie RgWŁ Wrocław, jednostka podległa Komendantowi CWT SZ)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-28/Org./P1 z dnia 10.03.2011 r. sformowany zostaje 1.Pułk Saperów w Brzegu (na bazie 1.BSap, jednostka podległa Dowódcy WLąd)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-28/Org./P1 z dnia 10.03.2011 r. sformowany zostaje 2.Pułk Saperów w Kazuniu (na bazie 2.BSap, jednostka podległa Dowódcy WLąd)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-28/Org./P1 z dnia 10.03.2011 r. sformowany zostaje 3.Batalion Drogowo-Mostowy w Chełmnie (na bazie 3.pdm, jednostka podległa Dowódcy 2.psap)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-29/Org./P1 z dnia 10.03.2011 r. sformowany zostaje 2.Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu (na bazie 2.pk, jednostka podległa Szefowi IWspSZ)
31.12.11 – Decyzją MON Nr Z-78/Org./P1 z dnia 05.08.2011 r. sformowana zostaje 1.Baza Lotnictwa Transportowego (na bazie 1.BLot i 36.splt, jednostka podległa Dowódcy Sił Powietrznych)
31.12.11 – sformowany zostaje 6.Batalion Logistyczny w Krakowie (na bazie 6.krem i 6.kzaop, jednostka podległa Dowódcy 6.BPD)- pierwszy dowódca ppłk Grzegorz Pradel
31.12.11 – sformowany zostaje 21.Batalion Logistyczny w Rzeszowie (na bazie 21.krem i 21.kzaop, jednostka podległa Dowódcy 21.BSP)- pierwszy dowódca ppłk Jarosław Piasny
31.12.11 – sformowany zostaje 25.Batalion Logistyczny w Tomaszowie Maz. (na bazie 25.krem i 25.kzaop, jednostka podległa Dowódcy 25.BKPow)
31.12.11 – sformowany zostaje Batalion Logistyczny 2.BZ w Złocieńcu (na bazie krem i kzaop 2.BZ, jednostka podległa Dowódcy 2.BZ)
31.12.11 – sformowany zostaje Batalion Logistyczny 12.BZ w Szczecinie (na bazie krem i kzaop 12.BZ, jednostka podległa Dowódcy 12.BZ)
31.12.11 – sformowany zostaje Batalion Logistyczny 7.BOW w Słupsku (na bazie krem i kzaop 7.BOW, jednostka podległa Dowódcy 7.BOW)
31.12.11 – sformowany zostaje Batalion Logistyczny 10.BKPanc w Świętoszowie (na bazie krem i kzaop 10.BKPanc, jednostka podległa Dowódcy 10.BKPanc)
31.12.11 – sformowany zostaje Batalion Logistyczny 17.BZ w Międzyrzeczu (na bazie krem i kzaop 17.BZ, jednostka podległa Dowódcy 17.BZ)
31.12.11 – sformowany zostaje Batalion Logistyczny 1.BPanc w Wesołej (na bazie krem i kzaop 1.BPanc, jednostka podległa Dowódcy 1.BPanc)
31.12.11 – sformowana zostaje 1.Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu (jednostka podległa Dowódcy WLąd)
31.12.11 – sformowana zostaje 49.Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim (na bazie 49.pśb, jednostka podległa Dowódcy 1.BLWLąd)
31.12.11 – sformowana zostaje 56.Baza Lotnicza w Inowrocławiu (na bazie 56.pśb, jednostka podległa Dowódcy 1.BLWLąd)
31.12.11 – sformowane zostaje Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu (na bazie 1.OSK i 2.OSK, jednostka podległa Szefowi IWspSZ)
31.12.11 – sformowane zostają Polowe Warsztaty Lotnicze 3.RBLog w Bydgoszczy (na bazie 49.PWL)
31.12.11 – sformowane zostają Polowe Warsztaty Lotnicze 3.RBLog w Radomiu (na bazie 2.PWL)
31.12.11 – sformowane zostają Warsztaty Techniczne 1.RBLog w Bydgoszczy (na bazie 5.RWT)
31.12.11 – sformowane zostają Warsztaty Techniczne 1.RBLog w Poznaniu (na bazie 17.RWT)
31.12.11 – sformowane zostają Warsztaty Techniczne 1.RBLog w Gdyni (na bazie 18.RWT)
31.12.11 – sformowane zostają Warsztaty Techniczne 2.RBLog w Pilawie (na bazie Składu w Pilawie)
31.12.11 – sformowane zostają Warsztaty Techniczne 3.RBLog w Rzeszowie (na bazie 21.RWT)
31.12.11 – sformowane zostają Warsztaty Techniczne 3.RBLog w Lublinie (na bazie 20.RWT)
31.12.11 – sformowane zostają Warsztaty Techniczne 4.RBLog w Krośnie Odrzańskim (na bazie 9.RWT)
31.12.11 – sformowane zostają Warsztaty Techniczne 4.RBLog w Oleśnicy (na bazie 10.RWT)
31.12.11 – sformowane zostają Rejonowe Warsztaty Techniczne 1.RBLog w Grudziądzu (na bazie 1.OWT)
31.12.11 – sformowane zostają Rejonowe Warsztaty Techniczne 2.RBLog w Nowym Dworze Mazowieckim (na bazie 3.OWT)
31.12.11 – sformowane zostają Rejonowe Warsztaty Techniczne 3.RBLog w Żurawicy (na bazie 4.OWT)
31.12.11 – sformowane zostają Rejonowe Warsztaty Techniczne 4.RBLog w Jastrzębiu (na bazie 2.OWT)
31.12.11 – sformowane zostają Warsztaty Uzbrojenia i Techniki Lotniczej 3.RBLog w Nowym Dworze Mazowieckim (na bazie CWUiTL)
31.12.11 – sformowane zostają Warsztaty Sprzętu Ratowniczego MW w Gdyni (na bazie CZSR MW)
31.12.11 – sformowana zostaje Wojskowa Komenda Transportu w Olsztynie
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku dotychczas podporządkowany Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy dotychczas podporządkowany Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku dotychczas podporządkowany Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie dotychczas podporządkowany Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu dotychczas podporządkowany Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie dotychczas podporządkowany Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie dotychczas podporządkowany Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu dotychczas podporządkowany Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie dotychczas podporządkowany Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi dotychczas podporządkowany Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach dotychczas podporządkowany Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie dotychczas podporządkowany Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze dotychczas podporządkowany Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach dotychczas podporządkowany Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu dotychczas podporządkowany Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie dotychczas podporządkowany Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – 2.Batalion Dowodzenia OW we Wrocławiu dotychczas podporządkowany Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
31.12.11 – Komenda Garnizonu Wrocław dotychczas podporządkowana Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu
31.12.11 – Klub ŚOW we Wrocławiu dotychczas podporządkowany Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego przechodzi w podporządkowanie Komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 5.Pułk Artylerii w Sulechowie dotychczas podporządkowany Dowódcy 11.Dywizji Kawalerii Pancernej Decyzją MON Nr Z-20/Org./P1 z dnia 09.03.2011 r. przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Wojsk Lądowych
31.12.11 – 4.Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku dotychczas podporządkowany Dowódcy 11.Dywizji Kawalerii Pancernej Decyzją MON Nr Z-13/Org./P1 z dnia 25.02.2011 r. przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Wojsk Lądowych
31.12.11 – 12.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 13.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 15.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 16.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 1.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 22.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 2.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 24.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycko dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 2.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 26.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 2.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 31.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 33.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 34.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 35.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krakowie dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 3.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 43.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 4.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 44.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 4.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 45.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie dotychczas podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 4.Regionalnej Bazy Logistycznej
31.12.11 – 8.Batalion Walki Radioelektronicznej w Grudziądzu dotychczas podporządkowany Dowództwu Wojsk Lądowych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy 2.Ośrodka Radioelektronicznego
 

Please publish modules in offcanvas position.