KALENDARIUM WYDARZEŃ 2011 – ZMIANY PERSONALNE

03.01.11 – zmiana dowodzenia w WKU Białystok, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Bogusław Korsan przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Białystok – ppłk dypl. Adam Kotowoda

04.01.11 – zmiana dowodzenia w 7.Brygadzie Obrony Wybrzeża, odchodzi gen. bryg. Marek Mecherzyński wyznaczony na stanowisko zastępcy Szefa Sztabu Wojsk Lądowych -> czasowo obowiązki dowódcy 7.BOW pełnił będzie płk Piotr Kries

04.01.11 – zmiana dowodzenia w 2.Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego SP, odchodzi ppłk Andrzej Puka -> nowy szef 2.RWT SP – ppłk Wiesław Tereba

07.01.11 – zmiana dowodzenia w WKU Włocławek, odchodzi mjr mgr inż. Jacek Raniszewski -> nowy komendant WKU Włocławek – ppłk mgr inż. Andrzej Wyrobek

07.01.11 – zmiana dowodzenia w WKU Grudziądz, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Tadeusz Schmidt przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Grudziądz – ppłk Marek Magowski

17.01.11 – zmiana dowodzenia w 3.eskadrze lotniczej 31.BLotT – dowodzenie 3.el obejmuje ppłk Rafał Zdanecki

20.01.11 – zmiana dowodzenia w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu, czasowo pełniący obowiązki szefa RZI ppłk Piotr Czorna przekazuje dowodzenie -> nowy szef RZI Wrocław – płk Robert Wójcik (decyzja personalna MON nr 1797 z 22.12.2010)

21.01.11 – zmiana dowodzenia w 2.Kompanii Regulacji Ruchu, odchodzi kpt. Sławomir Stefański wyznaczony na Szefa Sekcji Transportu Lądowego w Centrum Kierowania Ruchem Wojsk na Teatrze -> czasowo obowiązki dowódcy 2.krr pełnił będzie ppor. Mariusz Łacny

21.01.11 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Zmechanizowanym z Lęborka, odchodzi ppłk Mirosław Polasik wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 2.BZ -> czasowo obowiązki dowódcy 1.bz pełnił będzie mjr Radosław Wojciechowicz

25.01.11 – zmiana dowodzenia w 2.Pułku Rozpoznawczym, odchodzi płk dypl. Sławomir Dudczak -> nowy dowódca 2.pr – płk mgr Piotr Bieniek

28.01.11 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Zielonej Górze, odchodzi płk Jerzy Różak -> czasowo obowiązki szefa WSzW Zielona Góra obejmuje płk Jarosław Siuda

31.01.11 – zmiana dowodzenia w 3.Pułku Drogowo-Mostowym, odchodzi do rezerwy płk dypl. mgr inż. Władysław Zdanowski -> czasowo obowiązki dowódcy 3.pdm pełnił będzie ppłk Bogdan Mielniczek

01.02.11 – zmiana dowodzenia w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Gdynia, odchodzi płk mgr inż. Ireneusz Michoń -> nowy szef RZI Gdynia – płk mgr Grzegorz Skowroński

01.02.11 – zmiana dowodzenia w 6.Ośrodku Radioelektronicznym MW, odchodzi kmdr Marek Gilarski -> nowy Dowódca 6.ORel – kmdr Dariusz Kochaniak

01.02.11 – zmiana dowodzenia w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, czasowo pełniący obowiązki komendanta OŻW Elbląg ppłk Sławomir Urbański przekazuje dowodzenia -> nowy komendant OŻW Elbląg – płk Piotr Płonka

01.02.11 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Olsztynie, czasowo pełniący obowiązki szefa WSzW w Olsztynie płk Mirosław Wołkowicz przekazuje dowodzenie, nowy szef WSzW w Olsztynie – płk Andrzej Szczołek

01.02.11 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach, dotychczas czasowo pełniący obowiązki szefa WSzW Katowice płk mgr inż. Krzysztof Radwan zostaje wyznaczony na etatowe stanowisko szefa WSzW Katowice

04.02.11 – zmiana dowodzenia w 2.Brygadzie Zmechanizowanej, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 2.BZ ppłk dypl. Piotr Trytek przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 2.BZ – płk dypl. Mirosław Polasik

07.02.11 – zmiana dowodzenia w Grupie Lotniczej 44.Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie, obowiązki dowódcy obejmuje kmdr por. pil. Cezary Wiatrak

16.02.11 – zmiana dowodzenia w 62.Dywizjonie Rakietowym OP, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Dariusz Kustosz przekazuje dowodzenie, nowy dowódca 62.drOP – ppłk Maciej Małkowski

28.02.11 – zmiana dowodzenia w 21.Batalionie Dowodzenia, odchodzi ppłk Marek Bać wyznaczony na stanowisko komendanta OSPWLąd Nowa Dęba -> czasowo obowiązki dowódcy 21.bdow przejmuje mjr Janusz Kwiecień

01.03.11 – zmiana dowodzenia w 16.Dywizji Zmechanizowanej, odchodzi gen. dyw. Bogusław Samol -> nowy dowódca 16.DZ – gen. bryg. Janusz Bronowicz

08.03.11 – zmiana dowodzenia w 3.Skrzydle Lotnictwa Transportowego, odchodzi gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 1.SLT -> nowy dowódca 3.SLTr – płk dypl. pil. Sławomir Żakowski

11.03.11 – zmiana dowodzenia w Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, odchodzi płk Jarosław Mika wyznaczony do dalszej służby jako dowódca 20.BZ -> nowy dowódca BWD WKP-W – płk Wojciech Kucharski

11.03.11 – zmiana dowodzenia w 20.Brygadzie Zmechanizowanej, odchodzi gen. bryg. Andrzej Danielewski -> nowy dowódca 20.BZ – płk Jarosław Mika

11.03.11 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Drogowo-Mostowym, odchodzi ppłk Roman Szydlik -> czasowo obowiązki dowódcy 1.bdm pełnił będzie mjr Stanisław Łasak

14.03.11 – zmiana dowodzenia w 4.Rejonowej Bazie Materiałowej, odchodzi płk mgr Grzegorz Mosiołek wyznaczony do dalszej służby jako komendant 13.WOG (decyzja MON nr 363 z 4.03.2011) -> czasowo obowiązki komendanta 4.RBM pełnił będzie mjr Arkadiusz Popielarczyk

15.03.11 – zmiana dowodzenia w 1.Dywizji Zmechanizowanej, odchodzi gen. bryg. Ryszard Jabłoński  -> czasowo obowiązki dowódcy 1.DZ pełnił będzie gen. bryg. Grzegorz Duda

15.03.11 – zmiana dowodzenia w 34.Brygadzie Kawalerii Pancernej, odchodzi gen. bryg. Andrzej Sobieraj wyznaczony do dalszej służby jako zastępca dowódcy 11.DKPanc -> czasowo obowiązki dowódcy 34.BKPanc obejmuje płk Dariusz Nawrocki

15.03.11 – zmiana dowodzenia w 1.Skrzydle Lotnictwa Taktycznego, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 1.SLT płk Wojciech Pikuła przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.SLT – gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel

18.03.11 – zmiana dowodzenia w 1.Bazie Materiałowo-Technicznej, odchodzi płk Eryk Hofmann wyznaczony do dalszej służby jako komendant 12.WOG -> czasowo obowiązki komendanta 1.BMT obejmuje ppłk Roman Ulatowski

24.03.11 – zmiana dowodzenia w 7.Dywizjonie Lotniczym, odchodzi ppłk pil. Ireneusz Winnik -> nowy dowódca 7.dlot – ppłk pil. Zbigniew Mitura

25.03.11 – zmiana dowodzenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, czasowo pełniący obowiązki komendanta-rektora WSOWL płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr zostaje oficjalnie wyznaczony na stanowisko komendanta-rektora

28.03.11 – zmiana dowodzenia w 5.Rejonowej Bazie Materiałowej, odchodzi płk Krzysztof Bień wyznaczony do dalszej służby jako komendant 43.WOG -> czasowo obowiązki komendanta 5.RBM pełnił będzie ppłk Krzysztof Bialuk

30.03.11 – zmiana dowodzenia w 7.Brygadzie Obrony Wybrzeża, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 7.BOW płk Piotr Kreis przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 7.BOW – płk Sławomir Kowalski

31.03.11 – zmiana dowodzenia w 4.Batalionie Zaopatrzenia, odchodzi ppłk Tomasz Hoffmann wyznaczony na komendanta 44.WOG -> czasowo obowiązki 4.bzaop obejmuje mjr Waldemar Kliszczak

01.04.11 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Logistycznym 1.BLog, odchodzi ppłk Piotr Kónikowski -> nowy dowódca 1.blog – ppłk Piotr Lewandowski

15.04.11 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Kawalerii Powietrznej, odchodzi ppłk dypl. Jarosław Niemiec wyznaczony do dalszej służby jako dowódca 7.bkpow -> czasowo obowiązki dowódcy 1.bkpow pełnił będzie mjr Rafał Lis

21.04.11 – zmiana dowodzenia w 7.Batalionie Kawalerii Powietrznej, odchodzi ppłk Maciej Mazurkiewicz wyznaczony do dalszej służby jako dowódca 6.bdow 6.BPD -> nowy dowódca 7.bkpow – ppłk dypl. Jarosław Niemiec

29.04.11 – zmiana dowodzenia w 25.Batalionie Dowodzenia, odchodzi ppłk dypl. Paweł Kwieciński wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sztabu Dowództwa 25.BKPow -> czasowo obowiązki dowódcy 25.bdow pełnił będzie mjr Marek Szymczyk

06.05.11 – zmiana dowodzenia w 3.Batalionie Zmechanizowanym 7.BOW, dowodzenie przekazuje mjr Artur Blicharski -> nowy dowódca 3.bz – ppłk Jarosław Jalowski

09.05.11 – zmiana dowodzenia w 2.Kompanii Regulacji Ruchu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 2.krr ppor. Mariusz Łacny przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 2.krr – kpt. Marek Krzysztofik

27.05.11 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Zmechanizowanym 7.BOW, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 1.bz mjr Radosław Wojciechowicz przekazuje dowodzenie nowemu dowódcy -> nowy dowódca 1.bz – ppłk Marcin Adamski

31.05.11 – zmiana dowodzenia w WKU Sanok, odchodzi ppłk Piotr Skworzec, czasowo obowiązki komendanta WKU Sanok pełnił będzie mjr Eugeniusz Żak

01.06.11 – zmiana dowodzenia w 34.Brygadzie Kawalerii Pancernej, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Dariusz Nawrocki przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 34.BKPanc – płk Krzysztof Pokropowicz

01.06.11 – zmiana dowodzenia w Centralnej Grupie Działań Psychologicznych, odchodzi płk Witold Klinger -> nowy dowódca CGDP – płk dypl. Marek Dragan

01.06.11 – wyznaczenie szefa nowoformowanego Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie, Szefem CWT SZ zostaje płk Ryszard Michta

15.06.11 – wyznaczenie komendanta nowoformowanego Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Krakowie, decyzją personalną MON Nr 833 z dnia 13 maja 2011 r. komendantem ZZWT zostaje płk Andrzej Kowalski

20.06.11 – zmiana dowodzenia w 3.Batalionie Radiotechnicznym, odchodzi ppłk Arkadiusz Strugała, nowy dowódca 3.brt – ppłk Jacek Kuliga

28.06.11 – zmiana dowodzenia w 4.Batalionie Zaopatrzenia, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Waldemar Kliszczak przekazuje dowodzenie –> nowy dowódca 4.bzaop – ppłk Grzegorz Kostrzewski

29.06.11 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Drogowo-Mostowym, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Stanisław Łasak przekazuje dowodzenie –> nowy dowódca 1.bdm – ppłk Adam Bednarczyk

29.06.11 – zmiana dowodzenia w 78.Pułku Rakietowym OP, odchodzi płk Jacek Oleksy, czasowo obowiązki dowódcy 78.prop pełnił będzie ppłk Oleg Miętki

29.06.11 – zmiana dowodzenia w WKU Giżycko, odchodzi ppłk Adam Krystowczyk wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Łomża, czasowo obowiązki komendanta WKU Giżycko pełnił będzie mjr Marek Świętochowski

30.06.11 – zmiana dowodzenia w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, odchodzi płk Piotr Wojton wyznaczony do dalszej służby jako Zastępca Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności SG WP -> czasowo obowiązki komendanta CWT SP pełnił będzie płk Marek Pałka

01.07.11 – zmiana dowodzenia w WKU Łomża, odchodzi ppłk Piotr Chełmicki wyznaczony do dalszej służby na stanowisku komendanta WKU Lidzbark Warmiński -> nowy komendant WKU Łomża – ppłk Adam Krystowczyk

01.07.11 – zmiana dowodzenia w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych, odchodzi st.chor.szt. Zbigniew Kościelniak -> nowy komendant SPWLąd – st.chor.szt. Marek Kajko

01.07.11 – zmiana dowodzenia w 1.Dywizjonie Lotniczym, odchodzi ppłk pil. Mieczysław Orłowski -> nowy dowódca 1.dlot – ppłk pil. Ryszard Kowalczyk

01.07.11 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Kawalerii Powietrznej, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Krzysztof Sarnowski przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 1.bkpow – ppłk dypl. Radosław Cyniak

01.07.11 – na dowódcę nowoformowanej 56.Bazy Lotniczej wyznaczony zostaje płk pil. Andrzej Pawłowski – decyzja personalna MON Nr 1029 z dnia 08.06.2011

01.07.11 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Logistyki, odchodzi czasowo pełniący obowiązki komendanta ppłk Sławomir Gutman -> nowy komendant CSLog – płk Dariusz Żuchowski

01.07.11 – zmiana dowodzenia w 10.Brygadzie Kawalerii Pancernej, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Zbigniew Markowski odchodzi na stanowisko Szefa Szkolenia 11.Dywizji Kawalerii Pancernej -> nowy dowódca 10.BKPanc – gen. bryg. Cezary Podlasiński

04.07.11 – zmiana dowodzenia w WKU Lidzbark Warmiński, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr Krzysztof Piaskowski przekazuje dowodzenie -> nowy komendant WKU Lidzbark Warmiński – ppłk Piotr Chełmicki

14.07.11 – zmiana dowodzenia w 2.Pułku Artylerii, odchodzi płk Andrzej Lorenc wyznaczony do dalszej służby jako dowódca 23.Pułku Artylerii, czasowo obowiązki dowódcy 2.pa pełnił będzie ppłk Adam Kalinowski

20.07.11 – zmiana dowodzenia w dywizjonie dowodzenia 5.Pułku Artylerii, odchodzi ppłk Robert Majdecki wyznaczony do dalszej służby na stanowisku Szefa Sztabu 5.Pułku Artylerii -> czasowo obowiązki dowódcy ddow pełnił będzie kpt. Radosław Wałecki

28.07.11 – zmiana dowodzenia w Jednostce Wojskowej nr 2305 (GROM), odchodzi płk Jerzy Gut wyznaczony do dalszej służby jako zastępca Dowódcy Wojsk Specjalnych -> nowy dowódca JW 2305 – ppłk Piotr Gąstał

02.08.11 – zmiana MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, odchodzi Bogdan Klich który podał się do dymisji -> nowy MINISTER OBRONY NARODOWEJ – Tomasz Siemoniak

02.08.11 – zmiana dowodzenia w 18.Batalionie Powietrznodesantowym, czasowo pełniący obowiązki mjr Robert Kruz przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 18.bpd – ppłk Mieczysław Bieniek

12.08.11 – zmiana dowodzenia w 16.Batalionie Powietrznodesantowym, odchodzi ppłk Leon Stanoch wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy Szefa Sztabu w Komendzie Głównej ŻW -> nowy dowódca 16.bpd – ppłk Daniel Różański

12.08.11 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Remontowym, odchodzi ppłk Piotr Wolański który przechodzi na emeryturę, czasowo obowiązki dowódcy 1.brem pełnił będzie mjr Krzysztof Rabek

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Rajmund Andrzejczak – asystent w Dowództwie 2.Korpusu Zmechanizowanego

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Bogusław Bębenek – Szef Inżynierii Wojskowej

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Krzysztof Domżalski – zastępca Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień P-1 SG WP

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Jarosław Mika – Dowódca 20.Brygady Zmechanizowanej

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Stefan Mordacz – Dowódca 3.Brygady Rakietowej OP

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Marek Sokołowski – Dowódca 25.Brygady Kawalerii Powietrznej

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Jarosław Stróżyk – zastępca Szefa Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego przy Kwaterze Głównej NATO

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Ryszard Szczepiński – zastępca Szefa i Szef Sztabu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. bryg. awans otrzymuje płk Krzysztof Szymański – Dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen.bryg. Janusz Bronowicz – Dowódca 16.Dywizji Zmechanizowanej

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen.bryg. Andrzej Duks – Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen.bryg. Jan Śliwka – Dowódca Centrum Operacji Powietrznych

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. dyw. awans otrzymuje gen.bryg. Mirosław Rozmus – Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. broni awans otrzymuje gen.dyw. Sławomir Dygnatowski – zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP

15.08.11 – nominacja generalska – do stopnia gen. broni awans otrzymuje gen.dyw. Mieczysław Gocuł – I zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP

16.08.11 – na dowódcę nowoformowanego 6.Batalionu Logistycznego 6.Brygady Powietrznodesantowej wyznaczony zostaje ppłk Grzegorz Pradel

16.08.11 – na dowódcę nowoformowanego 21.Batalionu Logistycznego 21.Brygady Strzelców Podhalańskich wyznaczony zostaje ppłk Jarosław Piasny

26.08.11 – zmiana dowodzenia w 23.Brygadzie Artylerii, odchodzi płk Jarosław Kraszewski -> nowy dowódca 23.BA – płk Andrzej Lorenc (jednocześnie będzie dowódcą 23.Pułku Artylerii formowanego na bazie 23.BA, proces formowania jednostki ma trwać do 31.12.2011)

30.08.11 – zmiana dowodzenia w 15.Brygadzie Wsparcia Dowodzenia, odchodzi gen. bryg. Mirosław Siedlecki, czasowo obowiązki dowódcy pełnił będzie płk Andrzej Pochopień

30.08.11 – zmiana dowodzenia w 12.Komendzie Lotniska, odchodzi ppłk Marek Haller wyznaczony do dalszej służby w 23.Bazie Lotnictwa Taktycznego, czasowo obowiązki komendanta pełnił będzie dotychczasowy zastępca komendanta 12.Klot mjr Andrzej Turski

07.09.11 – zmiana dowodzenia w 1.Batalionie Czołgów 21.BSP, odchodzi ppłk Bogdan Wójcik wyznaczony do dalszej służby jako Szef Szkolenia 21.BSP, nowy dowódca 1.bcz – ppłk Rafał Kowalik

28.09.11 – zmiana dowodzenia w 13.Dywizjonie Trałowców, odchodzi kmdr por. Piotr Mieczkowski przechodzący do rezerwy, nowy dowódca 13.dtrł – kmdr por. Krzysztof Rybak

30.09.11 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym we Wrocławiu, odchodzi płk Jerzy Panas, czasowo obowiązki szefa WSzW Wrocław pełnił będzie płk Leon Zięba

01.10.11 – zmiana dowodzenia w WKU Włocławek, odchodzi ppłk Andrzej Wyrobek, czasowo obowiązki komendanta WKU Włocławek pełnił będzie mjr mgr inż. Jacek Raniszewski

01.10.11 – zmiana dowodzenia w 56.Pułku Śmigłowców Bojowych, odchodzi płk pil. Wiesław Franczak wyznaczony do dalszej służby jako zastępca dowódcy 1.Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, dowodzenie pułkiem aż do jego rozformowania pełnił będzie obecny zastępca dowódcy 56.pśb

04.10.11 – zmiana dowodzenia w 6.Batalionie Dowodzenia SP, odchodzi ppłk Sławomir Majewski wyznaczony do dalszej służby na stanowsku Starszego Specjalisty Zarządu Dowodzenia i Łączności Dowództwa Sił Powietrznych, nowy dowódca 6.bdow SP – ppłk Zbigniew Roszak

05.10.11 – zmiana dowodzenia w 62.Dywizjonie Rakietowym OP, odchodzi ppłk Maciej Majkowski – czasowo obowiązki dowódcy 62.drOP pełnił będzie kpt. Paweł Krajewski

07.10.11 – zmiana dowodzenia w Brygadzie Lotnictwa MW, odchodzi kmdr pil. Stanisław Ciołek, nowy dowódca BLMW – kmdr pil. Tadeusz Drybczewski

07.10.11 – zmiana dowodzenia w 22.Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzania, odchodzi płk dypl. pil. Mirosław Łusiarczyk który został wyznaczony do dalszej służby jako Dowódca 33.BLotTr, czasowo obowiązki dowódcy 22.ODiN pełnił będzie ppłk Włodzimierz Szatan

10.10.11 – zmiana dowodzenia w 3.kompanii regulacji ruchu, czasowo obowiązki dowódcy 3.krr pełnił będzie ppor. Sebastian Sołtysik

10.10.11 – zmiana dowodzenia w 33.Bazie Lotnictwa Transportowego, odchodzi płk dypl. pil. Maciej Trelka wyznaczony do dalszej służby jako Dowódca 23.BLotT, nowy dowódca 33.BLotTr – płk dypl. pil. Mirosław Łusiarczyk

11.10.11 – zmiana dowodzenia w 23.Bazie Lotnictwa Taktycznego, odchodzi płk mgr pil. Robert Kozak, nowy dowódca 23.BLotT – płk dypl. pil. Maciej Trelka

17.10.11 – zmiana dowodzenia w 31.Bazie Lotnictwa Taktycznego, odchodzi płk pil. Cezary Wiśniewski, nowy dowódca 31.BLotT – płk pil. Jacek Pszczoła

17.10.11 – zmiana dowodzenia w 21.Batalionie Dowodzenia 21.BSP, czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr dypl. Janusz Kwiecień przekazuje dowodzenie -> nowy dowódca 21.bdow – ppłk dypl. Zbigniew Pazura

17.10.11 – zmiana dowodzenia w 61.Dywizjonie Rakietowym OP, odchodzi ppłk Mirosław Grzybowski wyznaczony do dalszej służby jako Dowódca 37.drOP – czasowo obowiązki dowódcy 61.drOP pełnił będzie kpt. Włodzimierz Fabjańczyk

17.10.11 – zmiana dowodzenia w 63.Dywizjonie Rakietowym OP, odchodzi ppłk Dariusz Cichal wyznaczony do dalszej służby jako Dowódca 32.drOP – czasowo obowiązki dowódcy 63.drOP pełnił będzie mjr Andrzej Książkiewicz

18.10.11 – zmiana dowodzenia w WKU Jasło, odchodzi w stan spoczynku ppłk Kazimierz Chorążak -> czasowo obowiązki komendanta WKU Jasło pełnił będzie mjr Andrzej Nykiel

27.10.11 – zmiana dowodzenia w 3.kompanii regulacji ruchu, czasowo pełniący obowiązki dowódcy ppor. Tadeusz Rogala przekazuje dowodzenie – nowy dowódca 3.krr – kpt. Sebastian Sołtysik

01.11.11 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Rzeszowie, odchodzi płk dypl. Witold Przybyła, nowy Szef WSzW Rzeszów – płk dypl. Zbigniew Winiarski (decyzja personalna MON nr 1978 z 13.10.2011)

04.11.11 – zmiana dowodzenia w Grupie Rozpoznania Elektroniczego w Lidzbarku Warmińskim, odchodzi mjr Tomasz Kręcik, nowy dowódca GRE – mjr Robert Chrobak

10.11.11 – zmiana dowodzenia w WKU Włocławek, czasowo pełniący obowiązki komendanta mjr mgr inż. Jacek Raniszewski, nowy komendant WKU Włocławek – ppłk mgr inż. Tomasz Ciszka

14.11.11 – zmiana dowodzenia w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SP, odchodzi płk mgr inż. Piotr Wojton, nowy komendant CWT SP – płk mgr inż. Marek Pałka

17.11.11 – zmiana dowodzenia w 12.Dywizji Zmechanizowanej, odchodzi gen. dyw. Marek Tomaszycki, nowy dowódca 12.DZ – gen. bryg. Ireneusz Bartniak

17.11.11 – zmiana dowodzenia w 11.Dywizji Kawalerii Pancernej, odchodzi gen. dyw. Mirosław Różański, nowy dowódca 11.DKPanc – gen. bryg. Janusz Adamczak

22.11.11 – zmiana dowodzenia w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, odchodzi płk dypl. Krzysztof Żabicki, czasowo obowiązki komendanta CSSP Koszalin pełnił będzie ppłk mgr Włodzimierz Pigoń

28.11.11 – zmiana dowodzenia w 22.Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku, odchodzi ppłk dypl. Artur Warwas, nowy dowódca 22.bpg – ppłk dypl. Adam Bera

01.12.11 – zmiana dowodzenia w Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego, odchodzi gen. bryg. Zbigniew Smok wyznaczony do dalszej służby na stanowisku zastępcy dowódcy 11.Dywizji Kawalerii Pancernej, czasowo obowiązki dowódcy ŚOW pełnił będzie płk Jan Pawlik

01.12.11 – zmiana dowodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym we Wrocławiu, odchodzi płk Leon Zięba, nowy komendant WSzW we Wrocławiu – płk Waldemar Bartłomiejczak

07.12.11 – zmiana dowodzenia w 49.Pułku Śmigłowców Bojowych, odchodzi płk pil. Adam Trzeciak wyznaczony do dalszej służby jako Szefa Oddziału Szkolenia Lotnictwa Wojsk Lądowych w Szefostwie Wojsk Aeromobilnych DWLąd, dowodzenie pułkiem aż do jego rozformowania pełnił będzie obecny zastępca dowódcy 49.pśb

07.12.11 – na dowódcę nowoformowanej 49.Bazy Lotniczej wyznaczony zostaje płk pil. Piotr Saniuk

08.12.11 – zmiana dowodzenia w Pułku Ochrony, odchodzi płk Roman Januszewski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku dowódcy 15.BWD, nowy dowódca pochr – płk Krzysztof Zakrzewski

15.12.11 – zmiana dowodzenia w 1.Brygadzie Logistycznej, odchodzi gen. bryg. Dariusz Łukowski wyznaczony do dalszej służby na stanowisku szefa Logistyki IWspSZ, nowy dowódca 1.BLog -  płk Dariusz Pluta

15.12.11 – zmiana dowodzenia w 15.Brygadzie Wsparcia Dowodzenia, czasowo pełniący obowiązki dowódcy płk Andrzej Pochopień przekazuje dowodzenie nowemu dowódcy, nowy dowódca 15.BWD – płk Roman Januszewski

30.12.11 – zmiana dowodzenia w 32.Bazie Lotnictwa Taktycznego, odchodzi płk dypl. pil. Dariusz Malinowski wyznaczony do dalszej służby jako Zastępca Szefa Wojsk Lotniczych w Dowództwie Sił Powietrznych, czasowo obowiązki dowódcy pełnił będzie ppłk mgr inż. Zbigniew Rosiak

30.12.11 – zmiana dowodzenia w Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie, odchodzi ppłk Zbigniew Abramowicz, nowy szef Delegatury WOPpoż w Warszawie – mjr Jacek Maślankowski

 

Please publish modules in offcanvas position.