44.Kaszubsko-Darłowska Baza Lotnictwa Morskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   44.Baza Lotnictwa Morskiego rozpoczęła działalność 1 stycznia 2011 roku, sformowana została Decyzją MON Nr PF-69/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku na bazie rozformowanych 44.Bazy Lotniczej MW, 29.Eskadry Lotniczej MW oraz 30.Eskadry Lotniczej MW. Nowa jednostka w zasadzie przejęła całą infrastrukturę i wyposażenie rozformowanych jednostek, większość żołnierzy rozformowanych jednostek przeszła automatycznie do służby w nowej bazie. Na wyposażeniu bazy są m.in. śmigłowce Mi-2, śmigłowce ZOP Mi-14PŁ, śmigłowce ratownicze Mi-14PŁ/R oraz samoloty patrolowo-rozpoznawcze An-28B1R, samoloty monitoringu ekologicznego An-28E oraz 1 zmodernizowany samolot patrolowo-rozpoznawczy An-28B1RM Bis. Przy czym na lotnisku Siemirowice bazują samoloty, a na lotnisku Darłowo śmigłowce. Do głównych zadań jednostki należy zabezpieczenie polskiej strefy SAR na Bałtyku oraz w strefie przybrzeżnej, transport ludzi i sprzętu głównie na rzecz Marynarki Wojennej, poszukiwanie, śledzenia i niszczenie okrętów podwodnych przy użyciu sił ZOP, współdziałanie z siłami okrętowymi.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 402/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 44. Bazy Lotnictwa Morskiego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 44. Bazy Lotnictwa Morskiego.
 
 
oznaka rozpoznawcza (wzór zatw. dec nr 402/MON)
 
DECYZJA Nr 290/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania wyróżniającej nazwy 44. Bazie Lotnictwa Morskiego oraz wchodzącym w jej skład pododdziałom
 
§ 1. 44. Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach przyjmuje wyróżniającą nazwę „Kaszubsko-Darłowska”.
 
§ 2. Grupa Lotnicza Siemirowice:
1) przejmuje dziedzictwo tradycji:
a) 304. Dywizjonu Obrony Wybrzeża im. Ziemi Śląskiej (1940-1946),
b) Klucza Samolotów Szturmowych Eskadry Lotniczej Marynarki Wojennej (1948-1949),
c) 30. Pułku Marynarki Wojennej (1949-1957),
d) 30. Pułku Lotnictwa Szturmowego Marynarki Wojennej (1957-1960),
e) 30. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego Marynarki Wojennej (1960-1967),
f) 7. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego Marynarki Wojennej (1967-1982),
g) 7. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego Marynarki Wojennej (1982-1987),
h) 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego Marynarki Wojennej (1987-1996),
i) 3. Kaszubskiego Dywizjonu Lotniczego (1996-2003),
j) 30. Kaszubskiej Eskadry Lotniczej (2003-2010);
 
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Kaszubska”.
 
§ 3. Grupa Lotnicza Darłowo:
1) przyjmuje dziedzictwo tradycji:
a) 28. Eskadry Lotnictwa Ratowniczego (1962-1983),
b) 16. Pułku Lotnictwa Specjalnego (1983-1991),
c) 40. Eskadry Śmigłowców Zwalczania Okrętów Podwodnych i Ratownictwa (1991-1995),
d) 2. Darłowskiego Dywizjonu Lotniczego (1995-2003),
e) 29. Darłowskiej Eskadry Lotniczej (2003-2010);
 
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Darłowska”.
 
§ 4. Grupa Wsparcia przyjmuje dziedzictwo tradycji:
1) 50. Batalionu Obsługi Lotnisk Marynarki Wojennej (1949-1965);
2) 50. Batalionu Zaopatrzenia (1965-1991);
3) 5. Batalionu Zabezpieczenia (1995-2003);
4) 44. Bazy Lotniczej (2003-2010).
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 44.BlotM
 - Grupa Lotnicza - Siemirowice
 - Grupa Lotnicza - Darłowo
 - Grupa Techniczna
 - Grupa Wsparcia
 - Wojskowy Port Lotniczy Siemirowice
 - Wojskowy Port Lotniczy Darłowo
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr pil. Jarosław Andrychowski (1.I.2011 - 2.III.2015)
 - kmdr pil. Andrzej Szczotka (2.III.2015 - 29.III.2019)
 - kmdr pil. Paweł Smereka (29.III.2019 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej (1.I.2011 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.