Dywizjon Okrętów Bojowych
 

 
RYS HISTORYCZNY
 
                   Dywizjon Okrętów Bojowych został sformowany na podstawie Rozkazu Dowódcy Marynarki Wojennej nr Z-99/Org./N-1 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Marynarce Wojennej w 2010 roku. Jednostkę formowano na bazie przeznaczonych do rozformowania Dywizjonu Okrętów Rakietowych oraz Dywizjonu Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych. Oficjalnie jednostka rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2011 roku, a jej portem bazowania jest Gdynia-Oksywie. Dywizjon przejął po swoich poprzednikach całość ich sprzętu i sił, przez co stał się jedną z najsilniej uzbrojonych jednostek Marynarki Wojennej. Z dniem 3 grudnia 2013 roku uroczyście pożegnano i opuszczono bandery na dwóch wycofanych okrętach rakietowych typu 1241RE "Tarantul-I" : ORP "Metalowiec" nr burtowy 436 (był w służbie od 1988) oraz ORP "Rolnik" nr burtowy 437 (był w służbie od 1989).
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzja Nr 181/MON z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Dywizjonu Okrętów Bojowych
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Dywizjonu Okrętów Bojowych.
 
DECYZJA Nr 120/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Dywizjonu Okrętów Bojowych
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Dywizjonu Okrętów Bojowych.
§ 2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
DYWIZJONU OKRĘTÓW BOJOWYCH
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab dOB
   - ORP „Orkan” nr burtowy 421, w służbie od 1992 , okręt projektu 660 „Sassnitz”
   - ORP „Piorun” nr burtowy 422, w służbie od 1994, okręt projektu 660 „Sassnitz”
   - ORP „Grom” nr burtowy 423, w służbie od 1995, okręt projektu 660 „Sassnitz”
   - ORP „Kościuszko” nr burtowy 273, fregata rakietowa projektu Olivier Hazard Perry
   - ORP „Pułaski” nr burtowy 272, fregata rakietowa projektu Olivier Hazard Perry
   - ORP „Kaszub” nr burtowy 240, korweta dozorowa projektu 620
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr Jacek Kosiński (1.I.2011 - ?.2014)
 - kmdr Tomasz Czapczyński (1.VII.2014 - 28.VI.2018)
 - cz. p.o. kmdr por. Radosław Hurbańczuk (28.VI.2018 - 8.X.2018)
 - kmdr Piotr Nieć (8.X.2018 - 5.XI.2018)
 - cz. p.o. kmdr por. Radosław Hurbańczuk (5.XI.2018 - 7.V.2019)
 - kmdr Grzegorz Mucha (7.V.2019 - 30.IX.2020)
 - cz. p.o. kmdr por. Radosław Hurbańczuk (30.IX.2020 - 8.I.2021)
 - kmdr Radosław Hurbańczuk (8.I.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Flotylla Okrętów im. kmdr Bolesława Romanowskiego (1.I.2011 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.