3.Batalion Dowodzenia im. gen. broni Leona Berbeckiego (1994-2002) – JW 1712
Batalion Dowodzenia im. gen. broni Leona Berbeckiego (2003-2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
3.Batalion Dowodzenia sformowano w momencie przeformowania 3.Dywizji Zmechanizowanej w 3.Brygadę Zmechanizowaną, jednostka była formowana na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 043/Org. z dnia 15 lipca 1994 roku oraz Zarządzenia Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego nr 038/Org. z 16 sierpnia 1994 roku. W 1996 roku jednostka otrzymała sztandar wojskowy. Głównym zadaniem batalionu jest zabezpieczenie procesu dowodzenia brygady, a więc do zadań należy zapewnianie łączności pomiędzy pododdziałami brygady, rozwijanie stanowiska dowodzenia brygady i jego zabezpieczenie. W związku z przemianami strukturalno-organizacyjnymi, z dniem 1 stycznia 2003 roku przestano używać w nazwie jednostki cyfry „3” i od tego czasu jednostka nosi nazwę „Batalion Dowodzenia im gen. broni Leona Berbeckiego” z powodu tego że jednostka przestała być Oddziałem Gospodarczym pozbawiono ją również jej odrębnego nr JW czyli 1712. Rok 2011 to koniec istnienia jednostki, w związku z rozformowaniem 3.Brygady Zmechanizowanej Legionów, batalion również został rozformowany, stało się to na wskutek Decyzji MON nr Z-92/Org./P1 z dnia 5 listopada 2010 roku, oraz wykonawczego Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-46/Org. z dnia 29 grudnia 2010 roku. Formalnie jednostka została rozformowana z dniem 30 czerwca 2011 roku.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 36/MON z 20 marca 1996 roku jednostka dziedziczyła i kultywowała tradycje następujących oddziałów historycznych:
 
- 2.Batalion Telegraficzny (1919-1939)
- 3.Kompania Telegraficzna (1932-1939)
- 3.Samodzielna Kompania Łączności (1943-1947)
 
Również decyzją nr 36/MON z 20 marca 1996 batalion otrzymał imię patrona oraz ustanowiono datę święta jednostki na 8 września.
 
oznaka rozpoznawcza używana we wczesnych latach istnienia jednostki
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab bdow
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- mjr inż. Henryk Flis (1994-?)
- ppłk Marek Nóżka (?-30.VI.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Brygada Zmechanizowana Legionów (1994-30.VI.2011)
 
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.