63. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej - JW 2380 (1970 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                63. Dywizjon Rakietowy sformowano na podstawie Rozkazu Dowódcy 1. Korpusu OPK nr 043/Org. z dnia 31.03.1970 roku, początkowo jednostka miała nazwę 63. Dywizjon Ogniowy Artylerii Rakietowej, miejscem dyslokacji jednostki była miejscowość Rusiec, a na jej uzbrojenie weszły zestawy rakietowe S-125 „Newa”. Dywizjon do systemu obrony powietrznej włączono 1 lutego 1971. W 1971 roku jednostka została wytypowana do strzelań bojowych na poligonie w Aszałuku w ZSRR, gdzie uzyskano ocenę bardzo dobrą, kolejne wyjazdy do ZSRR następowały w latach 1974, 1979 i 1987. Po sformowaniu jednostka podporządkowana była pod Dowództwo 3. Dywizji Artylerii OPK, w roku 1988 doszło do zmian organizacyjnej i 3. Dywizja Artylerii OPK została przeformowana w 3. Brygadę Artylerii OPK. W 1991 roku jednostka otrzymała swoją obecną nazwę czyli 63. Dywizjon Rakietowy OP. Roku 1999 to zmiana dyslokacji jednostki, przenesiono ją z m. Rusiec do nowego miejsca stacjonowania w m. Sochaczew gdzie stacjonowała do dnia rozformowania. W roku 2003 zmodernizowano zestawy S-125M „Newa” do standardu „Newa-SC”. W związku ze zmianami w strukturach Sił Powietrznych, decyzją MON nr Z-5/Org./P1 z dnia 28 stycznia 2011 roku oraz wykonawczym rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr PF-95 z dnia 31 marca 2011 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku. Jej siły i środki posłuzyły za formowanie nowego dywizjonu rakietowego OP.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Jednostka obchodzi święto w dniu 31 marca – decyzja nr 491/MON z dnia 3 listopada 2008.
 
STRUKTURA
 
- dowództwo 63.drOP
- sztab
- bateria dowodzenia
- bateria radiotechniczna
- bateria startowa ( S-125 Newa SC )
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Marian Pabian (1970-1978)
- mjr Wiesław Śliwowski (1978-1979)
- mjr Ryszard Miazek (1979-1981)
- mjr Karol Biela (1981-1984)
- ppłk Zbigniew Pieprzyk (1984-1995)
- kpt. Wojciech Sochacki (1995-1996)
- mjr Waldemar Nowicki (1996-2001)
- mjr Andrzej Stopczyński (2001-2007)
- ppłk Waldemar Bociek (2007)
- ppłk Dariusz Cichal (2007-17.X.2011)
- cz.p.o. mjr Andrzej Książkiewicz (17.X.2011-31.XII.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3. Dywizja Artylerii OPK (1970 – 1988)
3. Brygada Artylerii OPK (1988 – 1991)
3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (1991 – 31.XII.2011)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.