62. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej - JW 2370 (1970 - 2011)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                62. Dywizjon Rakietowy sformowano na podstawie Rozkazu Dowódcy 1. Korpusu OPK nr 043/Org. z dnia 31.03.1970 roku, początkowo jednostka miała nazwę 62. Dywizjon Ogniowy Artylerii Rakietowej, miejscem dyslokacji jednostki była miejscowość Borzęcin, a na jej uzbrojenie weszły zestawy rakietowe S-125 „Newa” w wersji dwubelkowej , wersję czterobelkową tych wyrzutni wprowadzono do dywizjonu w roku 1979. W 1971 roku jednostka została wytypowana do strzelań bojowych na poligonie w Aszałuku w ZSRR, gdzie uzyskano ocenę bardzo dobrą, kolejne wyjazdy do ZSRR następowały w latach 1973, 1977, 1981 i 1987. Po sformowaniu jednostka podporządkowana była pod Dowództwo 3. Dywizji Artylerii OPK, w roku 1988 doszło do zmian organizacyjnej i 3. Dywizja Artylerii OPK została przeformowana w 3. Brygadę Artylerii OPK. W 1991 roku jednostka otrzymała swoją obecną nazwę czyli 62. Dywizjon Rakietowy OP. W latach 1999-2000 zmodernizowano zestawy S-125M „Newa” do standardu „Newa-SC”. W związku z reorganizacją Wojsk Rakietowych w Siłach Powietrznych w 2011 roku dywizjon ma zostać rozformowany. W związku ze zmianami w strukturach Sił Powietrznych, decyzją MON nr Z-5/Org./P1 z dnia 28 stycznia 2011 roku oraz wykonawczym rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr PF-95 z dnia 31 marca 2011 roku zadecydowano o rozformowaniu jednostki w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku. Jej siły i środki posłuzyły za formowanie nowego dywizjonu rakietowego OP.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
 
STRUKTURA
 
- dowództwo 62.drOP
- sztab
- bateria dowodzenia
- bateria radiotechniczna
- bateria startowa ( S-125 Newa SC )
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Wojciech Grądzki (1970-1971)
- ppłk Adolf Pawluch (1971-1976)
- kpt. Bolesław Waciński (1976-1983)
- mjr Stanisław Kot (1983-1985)
- ppłk Sławomir Tarasiuk (1985-1997)
- kpt. Jarosław Pszonka (1997-1999)
- ppłk Robert Głąb (1999-2004)
- ppłk Waldermar Nowicki (2004-2007)
- ppłk Antoni Sidoruk (2007-15.XI.2010)
- cz. p.o. mjr Dariusz Kustosz (15.XI.2010-16.II.2011)
- ppłk Maciej Małkowski (16.II.2011-05.X.2011)
- cz. p.o. kpt. Paweł Krajewski (05.X.2011-31.XII.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3. Dywizja Artylerii OPK (1970 – 1988)
3. Brygada Artylerii OPK (1988 – 1991)
3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (1991 – 31.XII.2011)
 
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.