5.Pułk Inżynieryjny im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
            Pułk jest jednostką inżynieryjną, której zadaniem jest udzielać wsparcia inżynieryjnego Wojskom Lądowym. Pułk jest także aktywny na arenie międzynarodowej, żołnierze pułku biorą udział w misjach zagranicznych, a sam pułk jest w strukturach NATO, gdzie podlega wielonarodowej 29.Brygadzie Inżynieryjnej, której dowództwo stacjonuje w Aldershot w Wielkiej Brytanii. W strukturach pułku funkcjonuje także Patrol Saperski który obejmuje swoim zasięgiem obszar zachodniego Pomorza.
 
Historia pułku zaczyna się w roku 1921, kiedy to został sformowany w Krakowie jako 5.Pułk Saperów, w roku 1929 pułk został przeformowany w Batalion, w czasie kampanii wrześniowej działał w składzie Armii „Kraków” i brał udział w budowie przepraw przez Wisłę i Dunajec. W dniu 6 października 1944 sformowano 5 Brygadę Saperów, która brała udział w rozminowaniu Warszawy, w 1946 brygada została przeniesiona do Szczecina gdzie stacjonuje do dnia dzisiejszego. W tym samym roku brygada stała się pułkiem, podczas przynależności do Ludowego Wojska Polskiego, pułk stawał się jeszcze 5.Brygadą Saperską co stało się w roku 1961. W roku 1983 jednostka otrzymała imię patrona gen. Ignacego Prądzyńskiego, a w roku 1994 nowy sztandar ufundowany przez społeczność Szczecina. Aby ostatecznie w roku 2001 stać się 5.Pułkiem Inżynieryjnym. W roku 2004 1.batalion inżynieryjny został wyróżniony tytułem „Wzorowego pododdziału Wojsk Lądowych”. Święto pułku ustanowiono na 8 maja.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, imienia patrona, sztandaru i ustanowienia dorocznego Święta 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie.
 
W związku z przeformowaniem 5 Brygady Saperów w Szczecinie na 5 Pułk Inżynieryjny i dla zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych tego związku taktycznego, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303), postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r, w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) oraz ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1993 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 154), z dniem 3 maja 2001 r. polecam:
 
1. 5 Pułkowi Inżynieryjnemu przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
1) 5 Pułku Saperów 1921—1929;
2) 5 Batalionu Saperów 1929—1939;
3) 5 Brygady Saperów 1944—2000.
 
2. Przyjąć imię patrona gen. Ignacego Prądzyńskiego.
 
3. Przejąć sztandar rozformowanej 5 Brygady Saperów.
 
4. Doroczne Święto obchodzić w dniu 8 maja.
 
DECYZJA Nr 145/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 5 Pułku Inżynieryjnego im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie
 
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, i proporczyk na beret, zwany dalej  „proporczykiem”, 5 Pułku Inżynieryjnego im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
  - kompania dowodzenia
  - 1 batalion inżynieryjny
  - 2 batalion inżynieryjny
  - Patrol Rozminowania Nr 1
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Jan Fogiel (1921-1922) – 5 psap
- płk Norbert Rustkowski (1922-1923) – 5 psap
- płk Włodzimierz Dziakiewicz (1923-1925) – 5 psap
- płk Ignacy Boerner (1925-1927) – 5 psap
- ppłk Wiktor Batycki (1927-1929) – 5 psap
- płk Andrzej Stonoga (1944-1946) – 5 BSap
- płk Stanisław Perko (1946-1947) – 5 psap
- płk Stanisław Wesołowski (1948-1951) – 5 psap
- płk Edward Kozłowski (1951-1953) – 5 psap
- płk Julian Okuniewski (1953-1954) – 5 psap
- mjr Adam Siekierzycki (1954-1955) – 5 psap
- płk Tadeusz Bełza (1955-1959) – 5 psap
- mjr Józef Kąsek (1959-1959) – 5 psap
- płk Stanisław Jurneczko (1959-1966) – 5 psap. 5 BSap
- płk Adam Siekierzycki (1966-1975) – 5 BSap
- płk Jan Kuźmicz (1975-1976) – 5 BSap
- płk Zdzisław Stelmaszczuk (1976-1978) – 5 BSap
- płk Józef Soja (1979-1981) – 5 BSap
- płk Kazimierz Górny (1981-1982) – 5 BSap
- płk Gustaw Łasak (1982-1986) – 5 BSap
- płk Jerzy Banatowicz (1986-1988) – 5 BSap
- płk Marian Łuczak (1988-1993) – 5 BSap
- płk Marian Dąbrowski (1993-1996) – 5 BSap
- płk Stanisław Białek (1996-2002) – 5 BSap, 5 pinż
- płk Mirosław Pstrokoński (2002-2006) – 5 pinż
- płk Jerzy Szcześniak (2006-2011) – 5 pinż
- płk Jacek Kwiatkowski (2011 - 2.X.2017) - 5 pinż
- cz. p.o. ppłk dypl. Piotr Bednarczyk (2.X.2017 - 12.III.2018) - 5 pinż
- płk Piotr Bednarczyk (12.III.2018 - obecnie) - 5 pinż
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych ( - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.